سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT )مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز لپویی (فارس)(
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
سرمایه گذاری در اقدامات حفاظت آب و خاک نیازمند بررسی دقیق و طراحی بر مبنای تجربیات ثبت شده و ارزیابی اثرات و منافع حاصل از اقدامات است. براي مقايسه اقدامات حفاظت آب و خاك در نقاط مختلف لازم است يك روش استاندارد مورد تأیيد همه ی متخصصان در زمینه ی آبخیزداری قرار گيرد. این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد روش استاندارد برنامه ی جهانی بررسی روش ها و فن آوری های حفاظت آب و خاک WOCAT)) در ارزیابی فناوری های انجام شده در عرصه ی حوزه ی آبخیز لپویی در استان فارس را ارائه نماید. با بازدید میدانی از حوضه ی مورد مطالعه و شناسایی فن آوری های موجود، نسبت به تهیه ی گزارش برای هر فن¬آوری اقدام گردید. مراجعه به کارشناسان آبخیزداری اداره ی منابع طبیعی استان و شهرستان، مصاحبه با مردم منطقه، برداشت نمونه-هاي لازم خاك، تهيه ی گزارشات مالي و در پایان با بازدید میدانی، اقدام به تکمیل پرسشنامه¬ی اصلیWOCAT  شد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که ایجاد تعاونی آبخیزداری و اجرای فن آوری های حفاظت آب و خاک نظیر کشت درختان مثمر بادام به جای مراتع فقیر بر روی تپه های با شیب ۱۶ تا ۳۰ درصد، سبب کنترل انواع فرسایش (سطحی و شیاری) در حوزه¬ی آبخیز لپویی شده است. یکی از نشانه¬های موفقیت این پروژه، کاهش قابل ملاحظه ی رواناب سطحی و دیگری کاهش میزان فرسایش خاک از ۶۴/۳ به ۴/۲ تن در هکتار در سال که معادل کاهش مقدار ۲/۱ تن در هکتار در سال می باشد. با اجرای فن¬آوری نهال¬کاری بادام، عرصه¬ای به وسعت ۱۷۰ هکتار از اراضی مرتعی فقیر به باغ¬های بادام تبدیل گردیده است. طرح فوق باعث گردید که مهمترین فرسایش در حوضه (فرسایش آبی) کنترل گردد و پوشش گیاهی به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد. نسبت سود به هزینه، پس از اجرای این فن-آوری¬ معادل (۴/۱) و نسبت درآمد حاصل از فن¬آوری جدید «کشت درختان مثمر» به فن¬آوری قبلی «مراتع فقیر» معادل ۵/۲۶ برابراست. در اقدام بندخاکی باعث گردید که فرسایش خاک از ۶/۳ تن در هکتار در سال به ۳/۳ تن در هکتار در سال کاهش یابد. با اجرای این اقدام، تعداد ۲۰حلقه چاه برای مصارف کشاورزی احداث گردید که سطح زیر کشتی معادل ۱۰۰ هکتار به اراضی کشاورزی منطقه اضافه گردید و بند خاکی باعث جلوگیری از سیلاب گردید. جهت اجرا این طرح ۹۰۰ میلیون ریال هزینه گردیده است که درآمدی معادل ۱ میلیارد ریال در سال ایجاد گردید. سود حاصل از اجرای  طرح فوق ۱/۱ برابر می باشد. با اجرای طرح مدیریت، پوشش گیاهی افزایش یافته، رواناب کاهش يافته، فرسایش خاک از ۶/۳ تن در هکتار در سال به ۱/۳ تن در هکتار در سال کاهش یافته است. سود اجرای طرح مديريت معادل ۱/۱ برابر نسبت به قبل می باشد. با اجرای طرح کپه¬کاری، فرسایش خاک از ۶/۳ به ۲۵/۳ تن در هکتار در سال کاهش یافته است. سود حاصل از اجراي طرح كپه كاري ۰۸/۱ برابر است. از آثار دیگر این پروژه¬ها، معکوس شدن روند مهاجرت و برگشت بسیاری از جوانان بومی با نرخ ۱۰ درصد بوده است. اقدامات انجام شده در منطقه آثار موفقی داشته است و با توجه به پرسشنامه ی تکمیلی WOCAT نهال¬کاری بادام در نزد ساکنان منطقه از اهمیت و جایگاه خاصی نسبت به دیگر اقدام¬ها برخوردار است.
واژه های کلیدی: حوزه ی آبخیز لپویی، WOCAT، ارزیابی، فن آوری های حفاظت آب و خاک.

 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه
چکیده ی فارسی    1
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه    4
۱-۲- تعاریف و اصطلاحات    6
۱-۲-۲- آبخیزداری    6
۱-۲-۳- اقدامات    7
۱-۲-۴- ارزیابی    7
۱-۲-۵- فن¬آوری    7
۱-۲-۶- فن¬آوری¬های حفاظت آب و خاک     8
۱-۲-۷- راه¬کارهای حفاظت آب و خاک     10
۱-۲-۸- مدیریت پایدار زمین    10
۱-۲-۹- حفاظت آب و خاک    11
۱-۲-۱۰- تخریب زمین    11
۱-۲-۱۱- تخریب فیزیکی    12
۱-۲-۱۲- مرحله¬ی پیشگیری    12
۱-۲-۱۳- مرحله¬ی کاهش    12
۱-۲-۱۴- مرحله¬ی احیاء    13
۱-۲-۱۵- کاربری اراضی    13
۱-۲-۱۶- کاربران اراضی    13
۱-۱۲-۱۷- طول دوره¬ی رشد     14
۱-۲-۱۸- گروه¬های فن¬آوری حفاظت آب و خاک    14
۱-۲-۱۸-۱- کشاورزی حفاظتی    14
۱-۲-۱۸-۲- کود/ کمپوست (اصولاً اقدامات زراعی)    14
۱-۲-۱۸-۳- نوارها/ پوشش گیاهی (اصولاً اقدامات گیاهی)    14
۱-۲-۱۸-۴- تلفیق جنگل با زراعت    15
۱-۲-۱۸-۵- جمع¬آوری آب (سازه با گیاهی)    15
۱-۲-۱۸-۶- کنترل خندق (ترکیبات سازه¬ای با گیاهی)    15
۱-۲-۱۸-۷- تراس/سکوها (سازه¬ای، اما اغلب ترکیب شده با گیاهی و یا زراعی)    15
۱-۲-۱۸-۸- مدیریت مراتع (اقدامات مدیریتی با ترکیب اقدامات گیاهی و زراعی)    16
۱-۲-۱۸-۹- دیگر فن¬آوری¬ها    16
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق    16
۱-۴- اهداف تحقیق    18
۱-۵- سؤالات تحقیق    19
۱-۶- فرضیات تحقیق    19
فصل دوم: پیشینه¬ی تحقیق
۲-۱- تعریف برنامه¬ی جهانی راه¬کار¬ها و فن¬¬آوری¬های حفاظت آب و خاک (WOCAT)    21
۲-۱-۱- پرسشنامه¬ی WOCAT    21
۲-۲- مطالعات داخلی    22
۲-۳- تحقیقات و مطالعات خارجی    25
فصل سوم: مواد و روش¬ها
۳-۱- معرفی منطقه¬ی مورد مطالعه    29
۲-۳- روش تحقیق    30
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- فعالیت¬های آبخیزداری صورت گرفته در محدوده¬ی حوزه¬ی آبخیز لپویی     36
۴-۲- کاربری اراضی قبل از حفاظت    38
۴-۳- کاربری اراضی بعد از حفاظت     39
۴-۴- نوع تخریب    40
۴-۵- مراحل مداخله    41
۴-۶- محیط طبیعی    42
۴-۶-۱- نوع اقلیم    42
۴-۶-۲- شیب    43
۴-۶-۳- مواد آلی خاک    44
۴-۷- محیط انسانی (وضعیت معیشت)    45
۴-۷-۱- جهات تولید    45
۴-۷-۲- تولیدات    46
۴-۸- تأثیرات اکولوژیکی بهبود عملکرد سیستم آب و زمین    48
۴-۸-۱- کاهش تلفات خاک    50
۴-۸-۲- بهبود پوشش خاک    52
۴-۸-۳- افزایش حاصلخیزی خاک    53
۴-۹- تجزیه و تحلیل    65
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
۵-۱- کاربری اراضی قبل از حفاظت    67
۵-۲- کاربری اراضی بعد از حفاظت     68
۵-۳- نوع تخریب    69
۵-۴- مراحل مداخله    70
۵-۵- محیط طبیعی    72
۵-۵-۱- نوع اقلیم    72
۵-۵-۲- شیب    74
۵-۵-۳- مواد آلی خاک    75
۵-۶- محیط انسانی (وضعیت معیشت)    77
۵-۶-۱- جهات تولید    77
۵-۶-۲ تولیدات    78
۵-۶-۲-۱- تولید علوفه    78
۵-۷- تأثیرات اکولوژیکی    80
۵-۷-۱- بهبود عملکرد سیستم آب و زمین    80
۵-۷-۲- کاهش تلفات خاک    82
۵-۷-۳- بهبود پوشش خاک    84
۵-۷-۴- افزایش حاصلخیزی خاک    85
۵-۸- نتیجه¬گیری    87
۵-۹- پيشنهادها    94
منابع
منابع فارسی    96
منابع انگلیسی    97
پیوست¬ها    99
چکیده¬ی انگلیسی    126
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت