سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

استفاده از نخل مرداب (Cyperus alternifolius L.) به عنوان پالاینده فلزات سنگین(کادمیوم، سرب و کروم)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 17 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده:
فلزات سنگین به عنوان یک منبع آلودگی جدید و شاید خطرناکتر از سایر آلوده کننده های محیطی شناخته شده اند. تجمع فلزات سنگین از طرق مختلف در خاک بویژه در زمین های کشاورزی امری تدریجی بوده وغلظت این عناصر می تواند به سطوحی برسد که امنیت غذائی بشر را تهدید نماید متداولترین فلزات سنگین در مناطق آلوده کادمیوم، سرب، مس، کروم، ارسنیک، جیوه، نیکل و روی هستند. توانائی گیاهان برای افزایش تجمع عناصر در بافتهای آن ها می تواند یک مزیت به حساب آید. گیاه پالائی تکنولوژی نوینی است که در آن از گیاهان برای حذف آلاینده های استفاده می شود. نخل مرداب گياهي است كه در حواشي تالاب ها و بركه ها از اواسط تا اواخر تابستان ظاهر مي شود ازآنجائي كه  اين گياه بطور خودرو در حاشیه تالابها وآبگير هاي مناطق شمال ايران رشد مي كند، می تواند به عنوان یک پالایشگر درمحيط هاي آبي، مرداب ها و باتلاقها در رفع مشکلات زیست محیطی موثر باشد. در این آزمایش پتانسیل نخل مرداب درحذف کادمیوم، سرب و کروم مورد برسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت طرح بلوك های کامل تصادفی با ۹ تیمار در ۳ تکرار برای بررسی تحمل فاکتورهای رشدی و همچنین میزان جذب عناصر سنگین اضافه شده به آب مقطر توسط گیاه آزمایشی در ۵ تیمار و۳ تکرار به صورت طرح بلوكهای کامل تصادفی(محلولهای ۲و۴ میلی گرم کلرید کادمیوم، کلرید سرب و کلریدکروم و ترکیب آنها) انجام شد. نتایج نشان داد که این گیاه نسبت به کادمیوم، سرب و کروم مقاوم و بخوبی در حضور آنها رشد می کند. و می تواند به شکل موثر آن را از محیط جذب و مخصوصا در محیط ریشه انباشت نماید. بنابراین می شود نتیجه گرفت که می توان آن را برای محیط های آلوده خصوصا محیط های آبی توصیه نمود.
.کلمات کلیدی: فلزات سنگین، نخل مرداب، کادمیوم، سرب، کروم، گیاه پالایی

 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه

۱- فصل اول مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱    
۱-۱    – مقدمه……………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ۲
۲- فصل دوم مرور منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۲-۱    – آینده ها و اهمیت فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………. ۵
۲-۲- نخل مرداب(Cyperus alternifolius L.) ………………………………………………………………………………………………….. 8
۲-۲-۱- تیره سیپراس (Cyperaceae )  جگن یا اویارسلام………………………………………………………………………….۹
۲-۲-۱-۱- جنس Cyperus …………………………………………………………………………………………………………………. 10
۲-۲-۱-۲    – گونه   Cyperus alternifolius…………………………………………………………………………………………. 10
۲-۳- فلزات سنگين……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۳-۱- كادميوم(Cd) …………………………………………………………………………………………………………………………… 16
۲-۳-۱-۱- اثرات کادمیوم بر روی سلامتی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۳-۲ سرب(Pb) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
۲-۳-۲-۱- اثرات سرب بر روی سلامتی………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۳-۳- کروم(Cr) …………………………………………………………………………………………………………………………………21
۲-۳-۳-۱- اثرات کروم بر روی سلامتی…………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۴- گیاه پالایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۵    – مكانيسم هاي سلولي مقاومت به فلزات سنگين…………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۶    – تاثير فلزات سنگين بر گياهان……………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۷- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۳- مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۲- نمونه گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۳- طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۴ – تهيه تيمارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۵- آماده سازی بستر رشد……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۶- فاکتورهای مورد اندازه گیری شاخص های رویشی گیاه………………………………………………………………………۳۸     
۳-۷ – اندازه گیری رشد نسبی…………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۸- سنجش میزان کلروفیل……………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۹- وزن خشک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۱۰- عصاره گیری و هضم ماده گیاهی…………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۱۱- دستگاه جذب اتمی………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱۲ – فاکتور غلظت زیستی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱۳- محاسبات آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۴- فصل چهارم نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱- شاخص های کمی رشد…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱-۱- میزان رشد گیاه (ارتفاع گیاه)………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱-۲- رشد طول برگ گیاه……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۴-۱-۳- رشد عرض برگ گیاه………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۴-۱-۴ – تعداد برگچه گیاه………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۴-۱-۵- میزان رشد قطر ساقه گیاه……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-۶- میزان کلرفیل گیاه……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۴-۱-۷- وزن تر ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۱-۸- میزان اختلاف وزن تر گیاه……………………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۱-۹- رشد نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۱-۱۰- میزان وزن خشک گیاه……………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۱-۱۱- میزان وزن خاکستر شاخساره گیاه……………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۱-۱۲-  میزان وزن خاکستر ریشه گیاه……………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۲- شاخص های جذب فلز سنگین در گیاه نخل مرداب……………………………………………………………………………۶۴
۴-۲-۱- کادمیوم در ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۲-۲- کادمیوم در شاخساره…………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۲-۳- سرب در ریشه……………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۴- سرب در شاخساره……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۲-۵- کروم در ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۲-۶ کروم در شاخساره…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۳- فاکتور غلظت زیست (BCF) ………………………………………………………………………………………………………..75
۴-۳-۱- غلظت زیستی(BCF)  کادمیوم ریشه………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۳-۲- غلظت زیستی(BCF)  کادمیوم شاخساره……………………………………………………………………………………..۷۸
۴-۳-۳- غلظت زیستی(BCF)  سرب ریشه………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۳-۴- غلظت زیستی(BCF)  سرب شاخساره………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۳-۵- غلظت زیستی(BCF)  کروم ریشه……………………………………………………………………………………………….۸۵
۵- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۲- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت