سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه استفاده از کامپوزیت در تولید قطعات خودرو
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
حجم : 2641 کیلوبایت
قیمت : 150,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده:
امروزه باتوجه به نیازبه کاهش مصرف سوخت خودروها ،کاهش وزن معیار مهمی در طراحی شکل ومواد مصرفی درتولید قطعات خودرواست. یکی ازبهترین راه کاهش وزن خودروها، استفاده از مواد و ورقهای کامپوزیتی به جای قطعات سنگین فلزی است.هم اکنون کامپوزیتها دردنیای خودرو اهمیت ویژه ای پیدا کرده اندومصرف آنها در تولید قطعات خودرو ،رو به افزایش است.خصوصاً در مورد قطعات تزئینی داخل اتاق سرنشین خودرو، مسأله بازیافت قطعات نیز مد نظربوده و جهت گیری به سمت استفاده از کامپوزیتهای بارزین ترموپلاستیک والیاف طبیعی است در این پژوهش، کامپوزیتهای الیاف طبیعی و ویژگیها و انواع آنها بررسی شده اند و نتایج عملی که از نمونه های تولید شده با الیاف طبیعی و ماتریکس ترموپلاستیک بدست آمده اند، نشان داده میشوند.
کلیدواژه ها: قطعات تزئینی داخل خودرو،کامپوزیتهای الیاف طبیعی،ترموفرمینگ ،رزین ترموپلاستیک،فیلر.

فهرست مطالب
چکیده    ‌ه
مقدمه    1
فصل اول: نقش کامپوزیتهای مصرفی درتولید قطعات تزئینی    2
۱-۱-کامپوزیتهای الیاف طبیعی:    3
۱-۲-  ویژگیهای کامپوزیتهای مصرفی درتولیدقطعات تزئینی    4
۱-۳-انواع کامپوزیت های مصرفی درتولید قطعات تزئینی داخل خودرو:    4
۱-۳-۲- PPپرشده باآب    5
۱-۳-۳- PPپرشده با منسوجات:    5
۱-۳-۴-ppوسلولز    5
۱-۴-کامپوزیتهای الیاف سلولزی مصرفی درطول قطعات خودرو:    6
۱-۵-ساخت قطعات ونتایج عملی:    6
فصل دوم: روشهای مختلف شکل دهی و طبقه بندی کامپوزیتها در صنعت خودروسازی    10
۲-۱-کامپوزیت    11
۲-۲- ویژگیهای اصلی کامپوزیت ها    11
۲-۳- نقش الیاف درساختار مواد کامپوزیتی(کامپوزیتهای لیفی)    12
۲-۴- رزین (ماتریس)ونقش آن درکامپوزیت:    12
۲-۵- انواع رزینهای پلیمری عبارتنداز:    13
۲-۵-۱-رزینهای گرما سخت شامل:    13
۲-۵-۲- رزینهای گرمانرم شامل:    13
۲-۶- طبقه بندی روشهای مختلف شکل دهی کامپوزیتها:    14
۲-۶-۱-روش قالب بسته:    14
۲-۶-۲- روش قالب باز:    14
۲-۷- طبقه بندی موادافزودنی در کامپوزیتها    15
۲-۷-۱-پرکننده ها    15
۲-۷-۲-سایر موادافزودنی در کامپوزیت ها    16
فصل سوم: بررسی ساختار و تاثیر انواع کامپوزیتهای الیاف طبیعی    17
۳-۱-انواع کامپوزیتهای الیاف طبیعی ساختاروخواص    18
۳-۲- اثررزین و پخت آن بر خواص کامپوزیت:    21
۳-۳- خواص ترمو الاستیک الیاف طبیعی    26
۳-۴- ریز ساختارالیاف    27
۳-۵- الاستیک غیر ایزوتروپی    28
۳-۶-انبساط حرارتی    33
۳-۷-بررسی اثر پارامترهای بین الیاف وسطح مشترک برخستگی کامپوزیت الیاف طبیعی:    34
۳-۸-تأثیر ساختارمنسوجات:    36
۳-۹-اثرچسبندگی ماتریس/ الیاف    37
۳-۱۰-اثر استحکام الیاف ومدول    38
۳-۱۱- اثر مقدارالیاف    39
فصل چهارم : طراحی و ساخت خودروهای جدید با استفاده از کامپوزیت    42
 مقدمه    43
۴-۱- سقف    44
۴-۲- ساختار سقف    44
۴-۳-رودری    47
۴-۴-طاقچه عقب    48
۴-۵- دیگر قطعات تزئینی داخلی    49
۴-۵-۱-جلو داشبورد    49
۴-۵-۲-آفتابگیر    49
۴-۵-۳-روکش های روگلگیری و صندوق عقب    50
۴-۶-کامپوزیت های مصرفی در تولید قطعات خودرو    50
۴-۷-لوزم مصرف کامپوزیت ها در خودرو:    50
۴-۷-۱- اس.ام.سی    52
۴-۷-۲-جی.ام.تی    54
۴-۸-کامپوزیت های مصرفی در تولید قطعات داخلی خودرو :    56
۴-۹- انواع مواد کامپوزیتی مصرفی در تولید قطعات تزئینی :    58
۴-۹-۱-کامپوزیت های الیاف چوب:    58
۴-۹-۲-پلی پروپیلن پر شده با آرد چوب :    58
۴-۹-۳-پلی پرو پلین پرشده با منسوجات:    58
۴-۹-۴- پلی پروپیلن و سلولز    59
۴-۹-۵- ویژگی های کامپوزیت مصرفی در تولید قطعات تزئینی :    59
فصل پنجم : کاربرد کامپوزیت های الیاف طبیعی در قطعات تزئینی خودرو    60
۵-۱- الیاف سلولزی    61
۵-۲- روش تولید کامپوزیت های الیاف طبیعی    64
۵-۳-معایب و مزایای کامپوزیت های الیاف طبیعی در مقایسه با مواد متداول مصرفی    68
۵-۴-بازیافت قطعات تزئینی    69
نتیجه گیری    72
منابع و ماخذ    74
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران