سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۹ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37 صفحه
حجم : 250 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

اصل نوزدهم قانون اساسی


چکیده
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شكل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.
واژگان کلیدی
حقوق، حقوق اساسی، حقوق مردم، حق و تکلیف، آزادی، مصونیت ، اصل ۱۹
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه.
فصل اول : کلیات
۱-۱- تعاریف و مفاهیم ملت و مردم. ۲
۱-۱-۱- مفهوم  ملت.. ۲
۱-۱-۲- ملت در قرآن و نهج البلاغه. ۳
۱-۱-۳- ملت به معنای نوین.. ۴
۱-۱-۴- عناصر ملت.. ۵
۱-۲-حقوق ملت.. ۵
۱-۳- حقوق طبیعی و خدادادی ملت.. ۶
۱-۴- حقوق بشر در اسلام. ۷
۱-۵- نقش محوری مردم در جهان بینی نظام اسلامی.. ۹
۱-۶- قانون اساسي در جمهوري اسلامي.. ۱۰
۱-۷- حقوق ملت در قانون اساسي.. ۱۱
۱-۸- رابطه حقوق و تکالیف ملت در قانون اساسی.. ۱۳
۱-۹- نقش مردم در قانون اساسی.. ۱۵
فصل دوم : بررسی اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲-۱- جایگاه مردم در اصل ۱۹ قانون اساسی.. ۱۷
۲-۲-اصل مساوات و برابری.. ۱۸
۲-۳- مفهوم مساوات.. ۱۹
۲-۴- مساوات در اسلام. ۲۰
۲-۵- اصل مساوات در دیدگاه حقوق بشری.. ۲۲
۲-۶- مساوات در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۵
۲-۶-۱- مساوات عموم در مقابل قانون.. ۲۵
۲-۶-۱-۱-  مساوات عموم در مقابل قانون از نظر اسلام. ۲۶
۲-۶-۱-۲- مساوات عموم در برابر محاکم و دادگاه‌ها ۲۸
۲-۷- مسئولیت‌های دولت حقوق شهروندی در ایران.. ۲۹
۲-۸- موانع و چالش های حقوق شهروندی در ایران.. ۲۹
۲-۹- چشم انداز حقوق شهروندی در آینده کشور. ۳۱
نتیجه گیری.. ۳۲
منابع و ماخذ. ۳۴
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران