سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

اماره مجرمیت در حقوق ایران
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
قیمت : 300,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
یکی از اصول حاکم بر جریان دادرسی کیفری اصل برائت می باشد که به موجب آن، مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی (عنصر مادی، معنوی و قانونی) می باشد  و لذا متهم تکلیفی به ارائه دلیل جهت اثبات بی گناهی خود ندارد. گرچه این اصل از مقتضیات عدالت حقوقی است ولی در موارد خاصی، مصالحی مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل و جایگزینی یا تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می باشد. از جمله موارد عدول از اصل برائت در حقوق کیفری ایران می توان به ارتکاب قتل در خواب یا بیهوشی، مسئولیت ناشی از فرا خواندن کسی از منزل و عضویت در دسته های بر هم زننده امنیت نام برد. در چنین مواردی بار اثبات جرم معکوس شده و شخص مرتکب، مجرم فرض شده و  باید دلیل بر بی گناهی خویش ارائه دهد.
کلید واژه ها: اصل برائت، دادرسی کیفری، بار اثبات دلیل، اماره مجرمیت

فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه  2
فصل اول: کلیات ۴
مبحث اول: اصل برائت۵
گفتار اول: تعریف لغوی اصل و برائت۵
گفتار دوم: مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق۶
گفتار سوم: مبانی اصل برائت۷
بند اول: قاعده درأ۷
بند دوم: اصل اباحه۸
بند سوم: اصل عدم۹
بند چهارم: حفظ نظم عمومی ‌در اجتماع۹
بند پنجم: ضرورت توازن و تعادل قدرت۱۰
گفتار چهارم: منابع اصل برائت۱۰
بند اول: منابع فقهی۱۱
بند دوم: منابع قانونی۱۳
مبحث دوم : اماره مجرمیت ۱۵
گفتار اول : مفهوم و تعریف اماره مجرمیت ۱۵
بند اول: مفهوم اماره مجرمیت ۱۵
بند دوم: تعریف اماره مجرمیت ۱۶
گفتار دوم : مبانی اماره مجرمیت ۱۷
بند اول : سیاست جنائی ۱۷
الف: مفهوم سیاست جنائی ۱۸
ب: انواع سیاست جنایی ۲۰
بند دوم : جهانی شدن ۲۳
الف: مفهوم جهانی شدن ۲۴
ب: علل جهانی  شدن ۲۵
ج: عرصه های جهانی شدن ۲۷
د: تأثیر جهانی شدن بر جرم ۳۴
فصل دوم: مصادیق اماره مجرمیت ۳۷
مبحث اول: مصادیق نظری اماره مجرمیت ۳۸
گفتار اول : جرائم سازمان یافته ۳۹
بند اول: مفهوم جرائم سازمان یافته ۳۹
بند دوم: عوامل پیدایش جرم سازمان یافته ۴۱
بند سوم: مصادیق جرم سازمان یافته ۴۲
الف: مفهوم تطهیر پول ۴۳
 1-عملیات تطهیر پول ۴۵
۲-عنصر مفروض در تطهیر پول ۴۷
ب: مراحل تطهیر پول ۴۹
ج: راههای مقابله با تطهیر پول ۵۱
۱- توسعه همکاریهای بین المللی ۵۱
۲- ضرورت گزارشات بانکی ۵۲
۳- الزامات وکلاءدادگستری ۵۴
۴- بکارگیری اماره مجرمیت ۵۵
گفتار دوم : جرائم خلافی ۵۵
 بند اول: مفهوم  جرائم خلافی ۵۵
بند دوم: جرائم خلافی و عنصر معنوی ۵۷
مبحث دوم:  مصادیق قانونی اماره مجرمیت ۵۸
گفتار اول :  قوانین ۵۹
بند اول: قانون اساسی ۵۹
بند دوم: قوانین عادی ۶۰
الف: قوانین کیفری ۶۰
۱- قانون مجازات اسلامی ۶۰
۱-۱- علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری ۶۰
۱-۲- مسئولیت پزشک ۶۱
۱-۳-  قرار گرفتن دو همجنس زیر یک پوشش ۶۲
۱-۴- ارتکاب قتل در خواب یا بیهوشی ۶۲
۱-۵- لوث۶۳
۱-۶- مسئولیت ناشی از فرا خواندن کسی از منزل۶۴
۱-۷- عضویت در دسته های بر هم زننده امنیت ۶۴
۱-۸-  خرید و فروش اموال مسروقه ۶۵
۱-۹- افتراء۶۵
۲- قوانین متفرقه ۶۶
۱-۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق۶۷
۲-۲- قانون دادرسی و کیفر ارتش ۶۷
۲-۳- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۶۸
۲-۴- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر ۷۰
۲-۵- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۷۲
ب: قوانین اداری ۷۳
۱- قانون مالیاتهای مستقیم۷۳
۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۷۵
گفتار دوم: لوایح و آئیننامه ها ۷۵
بند اول: آئیننامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ۷۶
بند دوم : آئیننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز۷۶
بند سوم : لایحه مبارزه با پول شویی ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
فهرست منابع ۸۳
چکیده انگلیسی ۸۸
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده