سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 167 صفحه
حجم : 1597 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
هدف این پژوهش ساخت پورتفوی های مناسب به وسیلۀ درنظر گرفتن میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران و ترجیحات آن ها به صورتی انعطاف پذیر، کاربردی و واقع گرایانه می باشد. به همین منظور یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایه گذاری در تصمیمات سرمایه گذاری میان مدتشان ساخته شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی توسط داده های ۱۰۶ سهام که در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ مورد معامله قرار گرفته اند، بررسی شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دورۀ سرمایه گذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیستم خبرۀ پیشنهادی در اکثر موارد عملکرد بهتری نسبت به بازار دارد. همچنین مطابق انتظارات ما عملکرد این سیستم خبره برای سرمایه¬گذار ریسک گریز و در میان مدت بهتر میباشد.
کلید واژه: پورتفوی بهینه -سیستم-ریسک پذیری
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله    2
۱-۲ هدف های تحقیق    2
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن    3
۱-۴ فرضیه های تحقیق    3
۱-۵ مدل تحقیق    4
۱-۷ روش تحقیق    6
۱-۸ قلمرو تحقیق    6
۱-۹ جامعه و حجم نمونه    6
۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق    7
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه    9
۲-۱ ادبیات نظری تحقیق    10
۲-۱-۱ سرمایه گذاری    10
۲-۱-۲ چرا سرمایه گذاری می کنیم؟    10
۲-۱-۳ اهمیت مطالعۀ سرمایه گذاری    11
۲-۱-۴ فرآیند سرمایه گذاری    11
۲-۱-۵ ساختار فرآیند تصمیم گیری    12
۲-۱-۵-۱ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار    12
۲-۱-۵-۲ مدیریت پرتفوی    13
۲-۱-۶ مدل مارکویتز    14
۲-۱-۷ انتقادات وارد بر نظریۀ مدرن پرتفوی    16
۲-۲ سیستم های خبره    17
۲-۲-۱ تعاریف مختلف از سیستم خبره    20
۲-۲-۲ مزایای سیستم های خبره    20
۲-۲-۲-۱ مزایای سازمانی    20
۲-۲-۲-۲ مزایای کاربر    23
۲-۲-۳ محدودیت های سیستم های خبره    23
۲-۲-۴ سیستم های خبره و هوش مصنوعی    23
۲-۲-۵ روش کلی تحلیل سیستم های خبره (روش ابتکاری)    26
۲-۲-۶ مدل کلی سیستم های خبره    26
۲-۲-۷ عناصر یک سیستم خبره    27
۲-۲-۸ کاربردهای سیستم خبره    28
۲-۲-۹ استفاده از قواعد برای بازنمایی دانش    30
۲-۲-۱۰ سیستم های خبره فازی    30
۲-۲-۱۱ بررسی نرم افزارهای مورد استفاده برای طراحی سیستم خبره    32
۲-۲-۱۲ مقایسه سیستم  های خبره و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری    33
۲-۲-۱۳ تفاوت بین DSS و سیستم¬های خبره    34
۲-۳ تحلیل های بازار سهام    35
۲-۳-۱ تحلیل بنیادی    35
۲-۳-۱-۱ نقاط قوت تحلیل بنیادی    38
۲-۳-۱-۲ نقاط ضعف تحلیل بنیادی    39
۲-۳-۱-۳ برخی از شاخص های بنیادی مورد استفاده    39
۲-۳-۲ تحلیل تکنیکال چیست؟    47
۲-۳-۲-۱ فلسفه یا منطق    49
۲-۳-۲-۲ اندیکاتور (شاخص)    50
۲-۳-۲-۳ یک اندیکاتور یا شاخص چه چیزی را ارائه می کند؟    50
۲-۳-۲-۴ چرا از شاخص ها استفاده می کنیم؟    51
۲-۳-۲-۵ نکاتی درباره استفاده از شاخص های تکنیکال    51
۲-۳-۲-۶ شاخص های پیشرو (هدایتگر)    52
۲-۳-۲-۷ شاخص های پسرو (تحکیم کننده)    53
۲-۳-۲-۸ اندیکاتورهای پیشرو در مقابل پسرو    53
۲-۳-۲-۹ نوسان نماهای مومنتوم (اندازه حرکت)    54
۲-۳-۲-۱۰ گونه های نوسان نماها    54
۲-۳-۲-۱۱ برخی اصطلاحات مهم    55
۲-۳-۲-۱۲ اصطلاحات مورد استفاده در زمینه قیمت    59
۲-۳-۲-۱۳ مزایا و معایب تحلیل تکنیکال    60
۲-۳-۲-۱۴ انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال    61
۲-۳-۲-۱۵ تحلیل تکنیکال و کارایی آن در بازه¬های زمانی مختلف    62
۲-۳-۲-۱۶ پیش بینی های اقتصادی    62
۲-۳-۲-۱۷ برخی انتقادها در مورد تحلیل تکنیکال    63
۲-۳-۲-۱۸ چگونه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را با هم هماهنگ کنیم؟    67
۲-۳-۲-۱۹ شاخصهای تکنیکال مورد استفاده    68
۲-۴ پیشینه تحقیق    74
۲-۴-۱ مدیریت پرتفوی    74
۲-۴-۲ تجزیه و تحلیل مالی    77
۲-۴-۳ برنامه ریزی مالی    78
۲-۴-۴ رتبه بندی اوراق قرضه    78
۲-۴-۵ ارزیابی ریسک ورشکستگی    79
۲-۴-۶ سرمایه گذاری    79
۲-۴-۷ اعطای اعتبار    80
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه    82
۳-۱ روش تحقیق    82
۳-۲ جامعه آماری    83
۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری    83
۳-۴  ابزار جمع آوری اطلاعات    83
۳-۵  روش تجزیه و تحلیل داده ها    84
۳-۶  فرضیه ها    85
۳-۷ متغیرها    85
۳-۷-۱ شاخص های بنیادی مورد استفاده    85
۳-۷-۲ شاخص های تکنیکال مورد استفاده    86
۳-۹  مدل تحقیق    87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه    89
۴-۱ مرحله اول حذف سهام های غیر قابل قبول    89
۴-۲ مرحله ارزیابی سهام    90
۴-۲-۱ فازی سازی ورودی¬ها    98
۴-۲-۲ فازی زدایی    101
۴-۴ پرتفوی نهایی    104
۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق    126
۴-۵-۱ فرضیۀ اول    126
۴-۵-۲ فرضیۀ دوم    126
۴-۵-۳ فرضیۀ سوم    127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه    138
۵-۱ نتیجه گیری    138
۵-۲ محدودیت ها و مشکلات تحقیق    141
۵-۳ پیشنهادهای حاصل از نتایج یافته های پژوهش    141
۵-۴ پیشنهادها برای تحقیقات آتی    142
فهرست منابع فارسی    144
فهرست منابع انگلیسی    145
چکیده انگلیسی    149
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران