سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف این مقاله بررسی وتعیین اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی استان فارس میباشد. با وجود متغییرهای متعدد، دراین تحقیق  از ۸ گزینه آبیاری تحت فشار، برقی کردن چاهها،احداث باغ وجنگل ومراتع، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و آبزیان و گلخانه با چهار معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید برای انتخاب بهترین گزینه از بین ۸ گزینه با استفاده از مدل¬های تصمیم گیری چند معیاره و روش سلسله مراتبیAHP   استفاده شده است. در این تحقیق بیشترین اولویت گزینه ها براساس دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه به آبخیزداری، و بر اساس اشتغالزایی به صنایع تبدیلی، و براساس افزایش ظرفیت تولید به پرورش طیور تخصیص یافت .ودر نهایت صنایع تبدیلی باوزن ۱۶۶/.بعنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس شناخته شد .
کلمات کلیدی: اولویت بندی ،سرمایه گذاری ،AHP  ، کشاورزی ،معیارها ،گزینه ها

 
 
فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول : كليات تحقيق    
۱-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲) بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-۱) تعريف سرمايه گذاري ………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲-۲) اصول سرمايه گذاري …………………………………………………………………………………………۸
۱-۳) فرايند تصميم گيري در تعيین اولويت¬ها ………………………………………………………………۱۲
۱-۴) اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۵) فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………….۱۵
فصل دوم : پيشينه تحقيق
    2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
    2-2) مروري بر مطالعات داخل كشور ……………………………………………………………………………۱۷
    2-3) مروري بر مطالعات خارج كشور ……………………………………………………………………………۱۹
فصل سوم : مباني نظري و روش تحقيق
    3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۲۴
    3-2) مباني نظري ………………………………………………………………………………………………………….۲۴
    3-3) جامعه و نمونه مورد بررسي …………………………………………………………………………………۲۵
    3-4) روش و ابزار گرداوري داده¬ها ………………………………………………………………………………..۲۶
    3-4-1) تهيه پرسشنامه خبره ………………………………………………………………………………………۲۶
    3-4-2) روائي و پايائي پرسشنامه خبره ……………………………………………………………………….۲۷
       صفحه                                    عنوان
    3-5) الگوريتم استفاده از AHP ………………………………………………………………………………….27
    3-5-1) شناسايي معيارهاي اصلي ………………………………………………………………………………۲۸
    3-5-2) شناسايي گزينه¬ها …………………………………………………………………………………………..۲۹
    3-5-3) تعيين اولويتهاي كلي  …………………………………………………………………………………..29
    3-5-4) آزمون سازگاري ……………………………………………………………………………………………۳۰
فصل چهارم : يافته¬هاي تحقيق
       4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۴-۲)شناسايي شاخصهاي نهائي …………………………………………………………………………………۳۳
    4-3) تعيين اولويت معيارها و گزينه ها با استفاده از تكنيك AHP………………………….33
۴-۳-۱) تعيين اولويت معيارها و گزينه هاي اصلي بر اساس هدف …………………………..۳۴
    4-3-2) مقايسه و تعيين اولويت گزينه ها …………………………………………………………………۳۷
    4-3-2-1) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس دوره بازگشت سرمايه …………………………۳۷
    4-3-2-2) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس نرخ بازده سرمايه ………………………………..۳۹
    4-3-2-3) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس اشتغالزايي …………………………………………..۴۰
    4-3-2-4) تعيين اولويت گزينه ها بر اساس افزايش  ظرفيت توليد ………………………..۴۲
    4-3-3) اولويت نهائي گزينه ¬ها ………………………………………………………………………………….۴۳
فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادها
    5-1) خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
    5-2) نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………۴۷
    5-3) پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………………۴۸
ضمائم و پيوستها                                    صفحه
    منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
    منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………………۵۲
    چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………۵۴
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان