سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 184 صفحه
حجم : 6675 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری (چالوس، نور، بابلسر و تنکابن) است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تایید روایی پرسشنامه در اختیار کارشناسان برجسته مهندسین مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و  همچنین اساتید صاحب نظر دانشگاه مازندران قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از دو روش IPA و AHP استفاده شد. اولویت بندی و عملکرد شاخص ها، از هر دو روش به صورت یکسان به دست آمد و مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان معین گردید که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به عنوان روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز از بالاترین عملکرد در این شهر ها برخوردار بود. در نهایت نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری با وجود اهمیت بالای آنها، عملکرد پایینی در مدیریت شهری، شهرهای مورد مطالعه داشته و راهکارهایی به منظور ارتقا آن ارائه شد.
واژگان کلیدی: حکمرانی خوب شهری، تحلیل اهمیت- عملکرد، تحلیل سلسله مراتبی، شهرهای مقصد گردشگری.
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱    مقدمه    2
۱-۲    اهمیت و ضرورت    3
۱-۳    بیان مسئله    5
۱–۴    مدل مفهومی تحقیق    8
۱-۵    اهداف انجام تحقیق    9
۱-۵-۱ اهدف اصلی    9
۱-۵-۲ اهداف کاربردی    9
۱-۶    سوالات تحقیق    9
۱-۷    قلمرو تحقیق    10
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی    10
۱-۷-۲ قلمرو زمانی    10
۱-۷-۳ قلمرو مکانی    10
۱-۸    تعریف واژه ها و اصطلاحات    10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری
۲-۱-۱ مقدمه    12
۲-۱-۲ مدیریت شهری    13
۲-۱-۳ دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    13
۲-۱-۳-۱ ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    14
۲-۱-۳-۲ برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    15
۲-۱-۳-۳  نظریه رکس و مور    16
۲-۱-۳-۴  نظریه پال    17
۲-۱-۳-۵  نظریه ریچارد تاردانیکو    18
۲-۱-۴  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    19
۲-۱-۴-۱- نظریه صلاح الدین یلدیریم    20
۲-۱-۴-۲  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    21
۲-۱-۴-۳  نظریه مشارکتی جان ترنر    22
۲-۱-۴-۴  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    23
۲-۱-۴-۵  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    24
۲-۱-۴-۶  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون    25
۲-۱-۴-۷  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    25
۲-۱-۴-۸  نظریه میانجی گری    27
۲-۱–۵ مدل های مدیریت شهری    27
۲-۱-۵–۱انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا    29
۲-۱-۵-۲  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    35
۲-۱-۵-۳ سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران    39
۲-۱-۵-۱ جمع بندی    41
۲-۱-۶  شهرهای مقصد گردشگری    42
۲-۱-۶-۱  شهر نور    44
۲-۱-۶-۲  شهر چالوس    45
۲-۱-۶-۳ شهر بابلسر    46
۲-۱-۶-۴  شهر تنکابن    48
۲-۱-۷ مدیریت شهری و توسعه گردشگری    49
۲-۱-۸  تعریف حکمرانی و انواع آن    51
۲-۱-۸-۱حکمرانی    51
۲-۱-۸–۲حکمرانی شهری    53
۲-۱-۸–۳حکومت شهری    54
۲-۱-۸–۴تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    55
۲-۱-۸-۵ حکمرانی الکترونیک    57
۲-۱-۸-۶ حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    59
۲-۱-۹ اهداف حکمرانی شهری    60
۲-۱-۱۰ مدل های حکمرانی شهری    60
۲-۱-۱۱ حکمرانی خوب    61
۲-۱-۱۲ حکمرانی خوب شهری    63
۲-۱-۱۳ حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    66
۲-۱-۱۴ نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    67
فصل دوم – بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۲-۱ مقدمه    69
۲-۲-۲ پژوهش های داخلی    69
۲-۲-۳ پژوهش های خارجی    71
۲-۲-۴ اسناد حقوقی و بین المللی    72
۲-۲-۵ اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    72
فصل دوم – بخش سوم: تشریح اجزای مدل
۲-۳-۳-۱مشارکت    75
۲-۳-۳-۲ حاکمیت قانون    75
۲-۳-۳-۳ شفافیت    75
۲-۳-۳-۴ مسئولیت و پاسخگویی    75
۲-۳-۳-۵ پاسخده بودن    75
۲-۳-۳-۶ بینش راهبردی    75
۲-۳-۳-۷ اجماع سازی    76
۲-۳-۳-۸ عدالت و انصاف    76
۲-۳-۳-۹ امنیت    76
۲-۳-۳–۱۰ اثر بخشی و کارایی    76
۲-۳-۳-۱۱ تمرکز زدایی    76
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه    77
۳-۲ روش تحقيق    78
۳-۳جامعه‌ی آماری    79
۳-۴ نمونه‌ی آماری    80
۳–۵روش جمعآوری دادهها    82
۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش    82
۳-۷روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات    83
۳-۷-۱ روش تحلیل اهمیت- عملکرد    83
۳-۷-۱-۱تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد    84
۳-۷-۱–۲تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد    86
۳-۷-۲ روش تحلیل سلسله مراتبی    87
۳-۷-۲-۱ مدل سازی مساله تصمیم    88
۳-۷-۲-۲ مقایسه اهمیت و ارجحیت    88
۳-۷-۲-۳ بررسي ميزان سازگاري در قضاوت‌ها    89
۳-۸  جمع بندی     90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱مقدمه    91
۴-۲- روش تحلیل اهمیت – عملکرد     91
۴-۲–۱داده های توصیفی    92
۴-۲-۲مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت    92
۴-۲–۳مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات    93
۴-۲-۴مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن    94
۴-۲-۵ مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری    95
۴-۳ آزمون فرضیه قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازه‏گيري(پرسشنامه)    96
۴-۴ ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    97
۴-۵ آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    98
۴-۶ نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    99
۴-۷ تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد    101
۴-۷-۱ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر    102
۴-۷-۲ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور    104
۴-۷–۳ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    106
۴-۷-۴ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس    108
۴-۸ جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد    110
۴-۹ روش تحلیل سلسله مراتبی    110
۴-۹-۱ داده های توصیفی    110
۴-۹-۲ مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت    111
۴–۹-۳  مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تحصيلات    112
۴-۹-۴ مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير سن    113
۴-۹-۵ مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير میزان سابقه کاری    114
۴-۱۰ مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    115
۴-۱۱ اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    116
۴-۱۲ اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    118
۴-۲۱–۱اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر    119
۴-۲۱- ۲اولویت بندی عملکرد در شهر نور    121
۴-۱۲-۳ اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    123
۴-۱۲-۴ اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس    125
۴-۱۳ جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    126
۴-۱۴- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    127
۴-۱۴-۱مقایسه نمونه آماری    127
۴-۱۴-۲ مقایسه نتایج حاصل از دو روش    128
۴- ۱۵ جمع بندی    130
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱مقدمه    131
۵-۲مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار    131
۵- ۳ یافته‌ها    132
۵-۴بحث    135
۵-۵ نتیجه گیری    137
۵-۶ پیشنهادات کاربردی    138
۵-۷ محدودیت های تحقیق    141
۵-۸ پیشنهاد‌هایی براي تحقيقات آينده    141
منابع        142
پیوست     149
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت