سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

بررسي درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 81 صفحه
حجم : 295 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکتها         می باشد.  در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول ، و با استفاده از داده‌هاي ۱۰۰ شركت از مجموعه شركت‌هاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني ۹۳-۸۹ به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روش‌هاي  اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان بوشهر در سال۱۳۸۹ ، از مجموع كل ۱۹۵۷۶ پرونده مالياتي شركتها ، تعداد ۷۸۵۶ پرونده ، مشمول ماليات بوده اند .در تحقيق حاضرنمونه اي با حجم ۳۶۵ پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستان هاي استان بوشهر انتخاب شد كه در نهايت ، اطلاعات مورد نياز در مورد ۳۵۷ پرونده به صورت كامل استخراج گرديد.  همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه ، بين عملكرد شركتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان بوشهر، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضیه اول ، به روش OLS نشان مي‌دهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركتها نسبت به تورم بالاتر مي‌باشد، در نتيجه مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه : ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالياتهاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد كه ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان بوشهر متناسب با ارزش افزوده آنها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضیه دوم اين است كه خاصيت درآمدزایي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين ۳ درصد مورد ترديد قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات ؛ يعني نرخ ۱۰ درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد مي شود.
واژه‌های کلیدی: ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر سود شركت‌ها، مالیات بندی شرکت ها، تورم، كشش قيمتي.
 
فهرست مطالب
چکیده    ‌د
فصل اول : کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مسئله    3
۱-۳- اهميت و ضرورت تحقيق    5
۱-۵- فرضيه هاي تحقيق    6
۱-۶- روش تحقيق    6
۱-۷- روش گردآوري اطلاعات    7
۱-۸- ابزارگردآوري اطلاعات    7
۱-۹- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    7
۱-۱۰- تعاریف عملیاتی:    8
۱- ۱۰-۱- ماليات    8
۱-۱۰-۲- ماليات مستقيم    8
۱-۱۰-۳- ماليات غير مستقيم    8
۱-۱۰-۴- ماليات بر مصرف    8
۱-۱۰-۵-  ظرفيت مالياتي    8
۱-۱۰-۶- مبناء مالياتي    9
۱-۱۰-۷- نرخ ماليات    9
۱-۱۰-۸- ارزش افزوده    9
۱-۱۰-۹- ماليات بر ارزش افزوده    9
۱-۱۰-۱۱- کشش قيمتي    10
۱-۱۰-۱۲- قوانین مالیاتی    10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق    11
۲-۱- مقدمه    12
۲-۲- تعريف، مفاهيم و ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده    12
۲-۳- دلايل عدم استفاده از چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده:    15
۲-۴- تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده    16
۲-۵- انواع ماليات بر ارزش افزوده    18
۲-۵-۱- بر اساس پايه مالياتي    18
۲-۵-۲- بر اساس روش محاسبه    19
۲-۶- ساختار نرخ گذاري ماليات بر ارزش افزوده    20
۲-۶-۱- نرخ واحد و نرخ هاي چندگانه    20
۲-۶-۲- نرخ هاي موثر    20
۲-۶-۳- نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکي    21
۲-۶-۴- نرخ هاي جغرافيايي    21
۲-۶-۵- نرخ گذاري صفر    21
۲-۶-۶- معافيت ها    21
۲-۷- مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده    22
۲-۷-۱- درآمد زا بودن ماليات بر ارزش افزوده    22
۲-۷-۲- کاهش فرارمالياتي و اقتصاد زيرزميني    22
۲-۷-۳- تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي    22
۲-۷-۴- نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي    23
۲-۷-۵- سهولت کنترل و حسابرسي    23
۲-۷-۶- کمترين تاثيرات منفي    23
۲-۷-۷- اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده    24
۲-۷-۸- اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها    24
۲-۷-۹- اثر ماليات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات    24
۲-۸- اشکالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده    25
۲-۹- ماليات بر ارزش افزوده در ايران    25
۲-۱۰- تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي کلان اقتصادي    27
۲-۱۰-۱- اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمت ها    28
۲-۱۰-۲- اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز    28
۲-۱۰-۳- اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي    28
۲-۱۰-۴- اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت جهاني    29
۲-۱۰-۵- اثر ماليات بر ارزش افزوده بر کسري بودجه دولت    29
۲-۱۰-۶- اثر ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي    29
۲-۱۱- تحليلي از تورم و تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم    30
۲-۱۱-۱- مروري بر تورم    30
۲-۱۱-۲- بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در تحليل هاي نظري    30
۲-۱۲- تجريبات برخي کشورهاي در حال توسعه در بکارگيري ماليات بر ارزش افزوده    34
۲-۱۳- مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ساير کشورها    37
۲-۱۳-۱- پژوهش انجام شده توسط تران (۲۰۰۹):    37
۲-۱۳-۲- پژوهش انجام شده توسط اسمارت (۲۰۰۷):    37
۲-۱۳-۳- پژوهش انجام شده توسط پروفسور بيرد  (2005):    38
۲-۱۳-۴- پژوهش انجام شده توسط ابوالقاسم اثني عشري و عزيزي(۱۳۸۱):    38
۲-۱۳-۵- تحقيق انجام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور :    39
۲-۱۴- پيشينه تحقيق    40
فصل سوم : روش تحقیق    44
۳-۱- مقدمه    45
۳-۲- روش تحقيق    45
۳-۳- محاسبه ارزش افزوده    46
۳-۴- محاسبه‌ي ماليات بر ارزش افزوده    46
۳-۵- الگوهاي اقتصادسنجي    47
۳-۵-۱- الگوي رابطه‌ي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم    47
۳-۵-۲- الگوي رابطه‌ي بين ماليات برسودشركتها و نرخ تورم    48
۳-۶- الگوی بازده مالیاتی    48
۳-۷-جامعه آماری و حجم نمونه    49
۳-۸- روش جمع‌آوري اطلاعات    50
۳-۹- روش آزمون فرضيه ها    51
۳-۹-۱- آزمون كشش‌قيمتي ماليات بر ارزش افزوده    51
۳-۹-۲- آزمون کشش قيمتي مالیات بر سود شرکتها    51
۳-۹-۳- آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ  تورم    52
۳-۹-۴- آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم    52
۳-۹-۵- آزمون مقایسه کشش قيمتي مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکتها    52
۳-۹-۶- آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم با همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم    53
۳-۹-۷ – اثر درآمد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکت ها و واحدهای اقتصادی در استان بوشهر .    53
۳-۱۰- تجزيه و تحليل دادهها    54
۳-۱۱- خلاصه فصل    55
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها    56
۴-۱- مقدمه    57
۴-۲- آمار توصيفي    57
۴-۳- چگونگی آزمون اعتبار مدلهاي تحقيق    57
۴-۴ – آزمون معناداري مدل‌هاي تحقيق    61
۴-۴-۱- آزمون كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده    61
۴-۴-۲- آزمون كشش قيمتي ماليات برسود شركتها    61
۴-۴-۳- آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده و ماليات برسود شركتها    62
۴-۴-۴- آزمون همبستگي بين ماليات برارزش افزوده و نرخ تورم    62
۴-۴-۵- آزمون همبستگي بين ماليات برسود شركتها و نرخ تورم    62
۴-۴-۶- آزمون‌مقايسه‌همبستگي‌ماليات برارزش‌افزوده و ماليات برسودشركتهابا نرخ تورم    63
۴-۵- آزمون درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها    63
۴-۶- مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان بوشهر    68
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري    70
۵-۱- مقدمه    71
۵-۲- خلاصه تحقيق و نتيجه‌گيري    72
۵-۳- محدوديت هاي تحقيق    75
۵-۴- پيشنهادهاي تحقيق    76
۵-۵- پيشنهاد براي تحقيق‌هاي آتي    77
۵-۶- خلاصه فصل    78
فهرست منابع و مآخذ :    79
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان