سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي توزیع و راههای کاهش آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه
حجم : 500 کیلوبایت
قیمت : 80,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چكيده
هدف از تدوین پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و استفاده از کتب و  مقالات معتبر می باشد ،شناخت هارمونیک ها و اثر آنها در شبکه توزیع برق و ارائه راهکار مناسب در جهت مقابله و کاهش اثرات اعوجاج هارمونیکی می باشد.استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت در اواخر دهه ۱۹۷۰ معمول گردید بسیاری از مهندسان برق در مورد توانایی پذیرش اعوجاج هار مونیکی توسط سیستم های قدرت به بحث و تبادل نظر پرداختند . پیش بینی های نگران کننده ای از سر نوشت سیستم های قدرت در صورت اجازه استفاده از این تجهیزات انجام گرفت . در حالی که بعضی از این پیش بینی ها بیش از حد قلمداد می شد ، ولی بررسی مفهوم کیفیت برق مدیون آنها ، بدلیل پیگیری درباره این مسئله نو ظهور می باشد . بروز هارمونيک ها در سیستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غیر خطی در شبکه می باشد . اعواج هارمونیکی هنوز مهم ترین مسئله کیفیت برق می باشد مسائل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغایر است . بنابراین مهندسین برق با پدیده های نا آشنایی روبرو می شوند . که لازمه دانستن ریاضی خاص و نیاز به ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکلات و تجزیه تحلیل آنها دارد. اعوجاج هارمونیکی در بسیاری از دوره ها در سیستم های قدرت الکتریکی جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است . جستجوی کتب و منابع و مطالب تکنیکی دهه های قبل و اخیر نشان می دهد که مقالات مختلفی در رابطه با این موضوع انتشار یافته است . اولین منابع هارمونیکی ترانسفور ماتور ها بودند و نخستین مشکل نیز در سیستم های تلفن پدید آمد. استفاده از لامپ های قوس الکتریکی بدلیل مولفه های خاص هارمونیکی توجهات خاصی را برانگیخت ولی این مسائل به اندازه اهمیت مسئله مبدل های الکترونیک قدرت در سالهای اخیر نبوده است. با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت نیز افزایش چشمگیری داشته است. در طی سالهای اخیر پژوهشگران متوجه شده اند که اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی طراحی شود به نحوی که بتواند مقدار توان مورد نیاز بارها را به راحتی تامین کند ، احتمال ایجاد مشکل ناشی از هارمونیک ها برای سیستم های قدرت بسیار کم خواهد بود .

کلید واژه : هارمونیک ، اعوجاج ، شبکه های توزیع برق ، تجهیزات برقی


فهرست مطالب
چكيده    ج‌
مقدمه    1
فصل اول : کلیات تحقیق    2
۱-۱- بیان مساله    3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
۱-۳- اهداف تحقیق    6
۱-۳-۱- هدف کلی    6
۱-۳-۲- اهداف جزئی    6
۱-۴- سئوالات تحقیق    7
۱-۵- فرضیات تحقیق    7
۱-۶- روش تحقیق    7
۱-۷- استفاده کننده گان از این تحقیق    7
فصل دوم : هارمونيك‌ها و شناخت منابع توليد آنها    8
۲-۱- مقدمه    9
۲-۲-مفهوم اعوجاج هارمونيكي    9
۲-۳- اعوجاج ولتاژ و جريان    10
۲-۴- مقادير مؤثر و اعوجاج هارمونيكي كل    11
۲-۶- مبدل هاي قدرت سه فاز    16
۲-۶-۱- مبدل هاي AC/DC    16
۲-۶-۲- محركه هاي DC    17
۲-۶-۳- محركه هاي AC    18
۲-۷- تجهيزات قوس كننده    19
۲-۷-۱- كوره هاي الكتريكي    20
۲-۷-۲- جبران كننده هاي استاتيكي توان راكتيو    22
۲-۸- تراسنفورمرهاي قدرت    23
۲-۸-۱- اشباع ناشي از افزايش ولتاژ    24
۲-۹- جريان هجومي ترانسفورمرها    24
۲-۱۰- لامپ هاي تخليه اي    25
۲-۱۱- ساير منابع    26

فصل سوم : بررسی آثار هارمونيك‌ها در شبکه توزیع    27
۳-۱- مقدمه    28
۳-۲- خازن ها    28
۳-۲-۱- اثرات مستقيم    28
۳-۲-۲- اثرات غير مستقيم    30
پخش عادي جريانهاي هارمونيكي:    31
۳-۳- لامپهاي روشنايي و المان هاي حرارتي    32
۳-۴- ماشين هاي سنكرون    34
۳-۵- ترانسفورمرها    35
۳-۵-۱- افزايش تلفات جريان گردابي در هادي ها    35
۳-۵-۲- افزايش تلفات هيسترزيس    36
۳-۵-۳- افزايش تلفات جريان گردابي در هسته    36
۳-۵-۴- كاهش توان نامي ترانسفورمر    37
۳-۶- عملكرد رله ها    38
۳-۷- وسايل اندازه گيري انرژي الكتريكي    39
۳-۷-۱- توان حقيقي    40
۳-۷-۲- توان راكتيو    40
۳-۷-۳- توان ظاهري    42
۳-۸- كيد هاي فشار قوي    44
۳-۹- عايق ها    44
۳-۱۰- فيوزها    45
۳-۱۱-  سيستم هاي مخابراتي    45
۳-۱۲- تاثيرات ديگر هارمونيك ها    45
فصل چهارم : بررسی راهکارها و روشهاي حذف هارمونيكها در شبکه های برقی    46
۴-۱- مقدمه    47
۴-۲- روش هاي چند پالسه    47
۴-۲-۱- چگونگي حذف هارمونيك‌ها    49
۴-۲-۲- ترانسفورمرهاي دو سيم پيچه    51
۴-۲-۳- ترانسفورمرهاي تك سيم پيچه    53
۴-۳- فيلترهاي غير فعال :    53
۴-۳-۱- انواع فيلترهاي غير فعال    54
۴-۳-۲- پارامترهاي فيلترهاي غير فعال    54
۴-۳-۳- طرحي فيلترهاي تك تنظيمه    56
۴-۳-۴- طراحي فيلترهاي دو تنظيمه    57
۴-۳-۶- طراحي بهينه فيلترهاي غير فعال    59
۴-۴- فيلترهاي غير فعال    63
۴-۴-۱- فيلترهاي فعال موازي    64
۴-۴-۲- فيلترهاي فعال هايبريد    65
۴-۵- سيستم هايبريد سري    65
۴-۶- سيستم هايبريد موازي    66
۴-۷- ساير روشها    67
۴-۷-۱- روش ميكروپروسسوري تزريق جريان    67
۴-۷-۲- استفاده از ماشين سنكرون با مدار تحريك رزونانس    69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    71
۵-۱- نتیجه گیری    72
۵-۲- پيشنهادات    74
منابع و ماخذ    76

 

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران