سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسی آفات هندوانه و خربزه و راههای مقابله با آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
حجم : 2000 کیلوبایت
قیمت : 190,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی آفات گیاهان هندوانه و خربزه و راههای مقابله با این آفات می باشد. آفات از شیره گیاهی تغذیه می نمایند که برای مبارزه با آنها باید از سموم نفوذی استفاده نمود.درباره مبارزه با آفات لزومی به یادگیری نام هیچ نوع سمی نیست چون نام تجاری آن همیشه در حال تعویض و سموم جدیدی به بازار عرضه می گردند. ولی همیشه کلمه سم نفوذی و سم تماسی را به خاطر بسپارید.گیاهانی همچون خربزه ، طالبی، هندوانه و … از محصولات مهم جالیزی کشورمان محسوب می شوند. این محصولات بیشترین بازار فروش را در داخل و خارج از ایران به خود اختصاص داده اند. بنابراین مقابله با آفات و به منظور افزایش بهره وری و کاهش مصرف سم ، باید به اصلاح روش های کنترل و مبارزه با آفات توجه شود.با توسعه روزافزون کشاورزی ، با وجود تمام پیشرفت های علمی و فنی که در مراحل مختلف تولید محصولات زراعی و باغی صورت گرفته، هنوز قسمت قابل ملاحظه ای از محصولات کشاورزی از جمله گیاهان جالیزی ، بر اثر حمله آفات از بین می رود.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارشناسان و مروجین در سطح مناطق زیر کشت این محصول و در جهت حفظ سلامت جامعه از طریق مقابله اصولی با آفات و رونق اقتصادی جالیزکاران تلاش شود.
کلید واژه : کشاورزی ، هندوانه، خربزه، آفات
فهرست مطالب
چکیده ‌أ
مقدمه. ۱
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- بیان مساله. ۳
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۳- اهداف تحقیق. ۵
۱-۴- سوالات تحقیق. ۶
۱-۴- سئوال اصلی.. ۶
۱-۴-۲- سئوالات فرعی.. ۶
۱-۵- فرضيات تحقیق. ۶
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۶
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی.. ۶
۱-۶- روش تحقیق. ۶
۱-۷- سوابق تحقیق. ۷
۱-۸- تعاریف کلید واژگان. ۹
۱-۹- استفاده کنندگان از این تحقیق. ۹
۱-۱۰- ساختار تحقیق. ۱۰
فصل دوم. ۱۱
مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۱
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک.. ۱۳
۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف… ۱۳
۲-۲-کشاورزی و تاریخچه آن. ۱۴
۲-۳- اهمیت بخش کشاورزی در عصر کنونی.. ۱۵
۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده ۱۶
۲-۴- نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال. ۱۶
۲-۵- خاک شناسی.. ۱۸
۲-۵-۱- پروفیل خاک.. ۲۲
۲-۵-۲- بافت خاک.. ۲۲
۲-۵-۳- ساختمان خاک.. ۲۲
۲-۵-۴- اجزای معدنی خاک.. ۲۳
۲-۶- حشره شناسی.. ۲۳
۲-۶-۱- رابطه انسان با حشرات.. ۲۴
۲-۶-۲- ارتباط مضر بین انسان و حشرات: ۲۴
فصل سوم. ۲۵
بررسی گیاه شناسی گیاهان هندوانه و خربزه ۲۵
۳-۱- مقدمه. ۲۶
۳-۲-۱- گیاه شناسی هندوانه. ۲۶
۳-۲-۳-مشخصات گیاهشناسی.. ۲۷
۳-۲-۴-ارقام رایج هندوانه در ایران. ۳۱
۳-۲-۵-خاک و آماده سازی خاک : ۳۱
۳-۲-۶-شرایط آب و هوایی هندوانه. ۳۲
۳-۲-۷-ترکیبات شیمیایی هندوانه. ۳۳
۳-۲-۸-انتخاب بذر. ۳۴
۳-۲-۹-کودهای مورد استفاده در کشت هندوانه. ۳۴
۳-۲-۱۰- کاشت هندوانه. ۳۵
۳-۲-۱۱-داشت هندوانه. ۳۶
۳-۲-۱۲-برداشت هندوانه. ۳۶
۳-۲-۱۳-علفهای هرز هندوانه. ۳۷
۳-۲-۱۳-۱- گل جالیز ۳۷
۳-۲-۱۳-۲-توق. ۳۸
۳-۲-۱۳-۳-سلمه تره (سلمک) ۳۸
۳-۲-۱۳-۴-سس  38
۳-۲-۱۳-۵-مرغ (بندواش) ۴۰
۳-۲-۱۳-۶-سوروف (دژگال) ۴۰
۳-۲-۱۴-آفات هندوانه. ۴۱
۳-۲-۱۵-بیماریهای هندوانه. ۴۱
۳-۲-۱۵-۱-سیاه شدن گلگاه هندوانه : ۴۱
۳-۲-۱۵-۲-سفیدک داخلی جالیز : ۴۳
۳-۲-۱۵-۳-سفیدک سطحی جالیز : ۴۴
۳-۲-۱۵-۴-بوته میری جالیز : ۴۵
۳-۲-۱۵-۵-آنتراکنوز کدوئیان : ۴۷
۳-۲-۱۵-۶-ویروس موزائیک هندوانه : ۴۹
۳-۲-۱۵-۷-پژمردگی فوزاریومی هندوانه : ۵۰
۳-۳- گياه شناسي خربزه ۵۲
۳-۳-۱- اقلیم مناسب جهت کشت خربزه ۵۳
۳-۳-۲-  خاک مناسب برای رشد خربزه ۵۳
۳-۳-۳- کاشت خربزه ۵۳
۳-۳-۴- بررسی وضعیت تولید خربزه در جهان. ۵۵
۳-۳-۵- بررسی وضعیت تولید خربزه در ایران. ۵۵
۳-۳-۶- تولید خربزه ۵۵
۳-۳-۷- ارقام زراعی خربزه ۵۵
۳-۳-۸- مکانیزاسیون خربزه ۵۶
۳-۳-۹- آفات و بیماری های خربزه ۵۶
۳-۳-۱۰- مسائل بازرگانی خربزه ۵۶
۳-۳-۱۱- صنایع فرآوری خربزه ۵۶
۳-۳-۱۲- عرضه سرانه خربزه ۵۷
۳-۳-۱۳- شناخت مگس خربزه و راه های مبارزه با آن. ۵۷
۳-۳-۱۳- ۱-گياهان ميزبان آفت.. ۵۷
۳-۳-۱۳- ۲-نحوه خسارت مگس خربزه ۵۷
۳-۳-۱۳- ۳- راههاي مبارزه با آفت.. ۵۷
۳-۳-۱۳- ۳- ۱-مبارزه زراعي: ۵۷
۳-۳-۱۳- ۳- ۲- مبارزه شيميايي.. ۵۹
فصل چهارم. ۶۰
روشهای مبارزه با آفات و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن. ۶۰
۴-۱- مقدمه. ۶۰
۴-۲- روش های مبارزه با آفات.. ۶۱
۴-۲-۱- مبارزه مکانیکی.. ۶۲
۴-۲-۲- مبارزه فیزیکی.. ۶۲
۴-۲-۳- مبارزه زراعی.. ۶۲
۴-۲-۴- مبارزه بیولوژیکی.. ۶۲
۴-۲-۵- مبارزه روانی.. ۶۲
۴-۲-۶- مبارزه ژنتیکی.. ۶۳
۴-۲-۷- مبارزه شیمیایی.. ۶۳
۴-۲-۸- مبارزه تلفیقی.. ۶۳
۴-۳- حشره کش ها یا سموم. ۶۳
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است . ۶۴
۴-۴- آفات مهم جالیز(خربزه و هندوانه) ۶۵
۴-۴-۱-شته جالیزAphis gossypii 65
۴-۴-۲-مگس خربزهMyiopardalis pardalina. 66
۴-۴-۳- مگس جالیزDacus ciliatus. 67
۴-۴-۴-کفشدوزک خربزهEpilachna elaterii 68
۴-۴-۵- عروسک خربزهAulacophora foveicollis 69
۴-۴-۶- سرخرطومی جالیزAcytopeus curvirostris. 70
۴-۵-آفات و انواع سموم حشره کش… ۷۱
۴-۶- اصلاح نباتات.. ۷۳
۴-۶-۱- اثرات اصلاح نبات در کشاورزی.. ۷۴
۴-۷- مهندسي ژنتيك در كشاورزي.. ۷۵
۴-۷-۱- فواید بکارگیری مهندسی ژنتیک… ۷۷
۴-۸- نگاهى به روش هاى کنترل بیولوژیک آفات گیاهى.. ۸۲
۴-۸-۱- بررسی روش هاى کنترل بیولوژیک آفات گیاهى.. ۸۲
۴-۸-۲- تاریخچه اى از کنترل بیولوژیک… ۸۳
۴-۸-۳- علل بکارگیری و استفاده از کنترل بیولوژیک… ۸۴
۴-۸-۴- انواع روابط بین دشمنان طبیعى و میزبانانشان. ۸۴
۴-۸-۵- نقش آموزش در اجرایى شدن کنترل بیولوژیک… ۸۸
فصل پنجم. ۹۰
بحث و نتیجه گیری.. ۹۰
۵-۱- نتیجه گیری.. ۹۱
۵-۲- پیشنهادات.. ۹۷
منابع و ماخذ. ۹۸
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران