سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات برخی سبزیجات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
براي انجام اين تحقيق نمونه هايي از گونه هاي اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگي (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد ۱۳۹۳ از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نيترات،نیتریت و اسید آسکوربیک  در قسمتهاي خوراكي هر يك از نمونه ها اندازه گيري شد. روي هر نمونه سه بار آزمایش تکرار شد. با توجه به این طرح آزمایش از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (Univariate Analysis) و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ استفاده گردید تا هم اثرات تکی متغیرهای مستقل و هم اثرات تقابلی آنها بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد.  در کل میزان اسید اسکوربیک در طی زمان کاهش یافت ولی در نیترات ونیتریت روند خاصی مشاهده نگردید ولی از رگرسیون میان هر سه نمک نتیجه گیری گردید کاهش میزان اسید اسکوربیک با افزایش نیتریت همراه است.کمترن میزان اسید اسکوربیک مربوط به کرفس بود و بیشترین مقدار اسید اسکوربیک را کاهو داشت.  نیترات در اسفناج از دیگر سبزیجات بیشتر و افت ان نیز بیشتر بود کمترین میزان نیترات در گوجه فرنگی بود. بیشترین مقدار نیتریت در گوجه فرنگی و کمترین مقدار در بادمجان مشاهده گردید. بخار پز کردن مقدار اسید اسکوربیک را کاهش داد ولی در نیترات و نیتریت روند خاصی دیده نشد.
واژگان کلیدی: اسید آسکوربیک؛سبزیجات ؛نیترات و نیتریت
 
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
مـقـدمـه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱ پیش گفتار…………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲ فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۵
 فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
مروری بر پژوهش های پیشین   …………………………………………………………………………………………………….6
۲-۱ نیترات ونیتریت……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۲میزان تجمع نیترات در اندامهاي مختلف گیاهی ………………………………………………………………………….۷
۲-۳ عوامل موثر در تجمع نیترات………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲-۳-۱ ویژگی هاي گیاه……………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۳-۲ویژگی هاي محیطی………………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۳-۳ ویژگی هاي کود……………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۴کاربرد نیترات و نیتریت……………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۵سمیت نیترات و نیتریت…………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۶حدمجاز نیترات در سبزیهاي مختلف……………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۷میزان مجاز نیتریت و نیترات……………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۷ اسید آسکوربیک…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۷-۱مقدار اسید آسکوربیک در سبزیجات و میوه جات…………………………………………………………….۱۳
۲-۸سبزیجات پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۸-۱اسفناج ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۸-۲کاهو……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۸-۳گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۸-۴بادمجان ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
    2-8-5کرفس…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
    2-8-6کدو سبز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹مروری بر پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………..۱۷
فصل سوم  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۱آماده سازی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۲مواد و تجهیزات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۳روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش DPINOT………………………………………………………………22
۳-۴اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا(روش دی آزو)……………………………………………..۲۲
۳-۵اندازه گیری نیتریت به روش کالریمتری دی آزو………………………………………………………………………..۲۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..۲۵
فصل چهارم:نـتـايـج……………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۱- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان اسید آسکوربیک…………………………………………۲۷
۴-۲- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات……………………………………………………………….۳۵
۴-۳- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیتریت………………………………………………………………۴۱
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها