سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۲۶ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
حجم : 200 کیلوبایت
قیمت : 170,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

بررسی اصل بیست و ششم قانون اساسیچکیده
در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق مردم­سالاری های دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره می شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر شده و مدیریت امور عمومی رای ­ محور است. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی باید نقش بی بدیلی را ایفا کنند. در نظام رای­محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد. در کنار این اصل می توان به اصل هشتم قانون اساسی هم اشاره کرد که به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. احزاب می توانند نقش آمر به معروف و ناهی از منکر را در عرصه سیاست اعمال کنند. لزوما نقد قدرت توسط احزاب سیاسی هم نباید مطابق میل نهادهای سیاسی باشد چه در این صورت امر به معروف و نهی از منکر مفهوم اجتماعی خود را از دست خواهد داد. پس در عرصه سیاست و اجتماع امر به معروف و نهی از منکر شامل همه امور و همه زمامداران به صورت مطلق است. هر چند اصول دیگری از قانون اساسی همچون اصل ۲۶ آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل ۶ و ۸ قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی به درستی در قسمت اول اصل ۲۶ آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت­خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون­سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید. اما قاعده طلایی اصل ۲۶ آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت­ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری را خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی می دانم. احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.در این مقاله سعی شده است به بررسی اصل ۲۶ قانون اساسی بپردازد و جهت روشن نمودن موضوع جزئیات بیشتری را بیان نماید
کلید واژه : قانون اساسی ، حقوق ملت ، آزادی ، احزاب و انجمن ها ، اصل ۲۶ ، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مسله. ۲
۱-۲- حقوق و آزادی مردم در قانون اساسی.. ۴
۱-۲-۱- حقوق طبیعی و خدادادی.. ۴
۱-۳- حقوق بشر در اسلام. ۵
۱-۴- اهمیت آزادی در اسلام. ۷
۱-۵- تبيين مفاهيم آزادی و حق برخورداری از آن.. ۸
۱-۶- مباحث اصل آزادی.. ۱۰
۱-۶-۱- زمینه های تضمین اصل ازادی.. ۱۰
۱-۶-۱- التزام عملی دولت درتضمین ازادی : ۱۰
۱-۶-۲- اعتقاد عمومی به اصل ازادی.. ۱۰
۱-۷-  منابع حقوقی اصل ازادی.. ۱۱
۱-۸- عرصه های آزادی.. ۱۱
۱-۹- آزادي مجامع، انجمن ها و احزاب.. ۱۴
۱-۹-۱- معنی و مفهوم آزادی مجامع.. ۱۴
۱-۹-۲- منابع حمایت از آزادی مجامع.. ۱۵
‌1-10- آزادی مجامع در قوانین ایران.. ۱۵
۱-۱۰-۱- تعریف و ماهیت حزب.. ۱۶
۱-۱۱- خاستگاه تاریخی احزاب.. ۱۸
۱-۱۲- کار ویژه های احزاب سیاسی.. ۱۸
۱-۱۳-۱- مزیت ها و عیب های نظام حزب.. ۱۹
۱-۱۳-۲- معایب نظام حزبی.. ۲۰
۱-۱۳-۳- تشکل های سیاسی و احزاب چه گونه در دنیا پدید آمدند؟. ۲۱
۱-۱۴- جایگاه احزاب در جمهوري اسلامي ايران.. ۲۲
۱-۱۵- احزاب از منظر قانون اساسي.. ۲۲
۱-۱۶- پيامدهاي پذيرش نظام حزبي.. ۲۳
۱-۱۷- تجربه حزب در ایران.. ۲۳
۱-۱۸- عوامل بازدارنده تحزب در ایران.. ۲۴
فصل دوم: بررسی اصل بیست و شش (۲۶) قانون اساسی
۲-۱- قانونگذاری در اصل ۲۶ قانون اساسی.. ۲۵
۲-۲- قانون اساسی و اصل ۲۶ قانون اساسی.. ۲۸
۲-۳- آزادی اجتماع در اسلام. ۲۹
۲-۴-  قانون فعالیت احزاب.. ۳۰
۲-۵- هویت و شخصیت حقوقی.. ۳۱
۲-۶- تشکیل و رسمیت احزاب.. ۳۱
۲-۷- روند قانونی تشکیل تجمعات.. ۳۳
۲-۸- مصداق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی.. ۳۴
نتیجه گیری.. ۳۴
منابع و ماخذ. ۳۶
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران