سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 95 صفحه
حجم : 848 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادر نمی شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
– بيان مساله    2
– اهميت وضرورت انجام تحقيق    2
– مرور ادبيات وسوابق تحقيق    3
– جنبه جديد ونوآوري تحقيق    3
_ اهداف تحقيق    3
– سوالات تحقيق    3
– فرضيه هاي تحقيق    3
-روش تحقيق    4
فصل اول – کلیات    5
۱-۱- تعريف وا‍‌ژه ها    5
۱-۱-۱-مجازات    5
۱-۱-۲-فرزند    6
۱-۱-۳- قتل    6
۱-۱-۴- حقوق ايران    6
۱-۱-۵- فقه اماميه    7
۱-۱-۶- فقه عامه    7
۱-۲- تاريخچه فرزند كشي ومجازات آن    7
۱-۲-۱- دوران جاهليت قبل از اسلام    7
۱-۲-۲- دوران بعد از اسلام    8
۱-۲-۳- دوران قبل از انقلاب    9
۱-۲-۴ – دوران بعد از انقلاب    9
۱-۳- مباني جرم فرزند كشي    9
۱-۳-۱- حرمت خون انسان    10
۱-۳-۲-کرامت انسان    14
۱-۳-۳- اعتقادات دینی واسلامی    18
فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران    20
۲-۱- بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران    20
۲-۱-۱- تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران    23
۲-۱-۲- اقسام فرزند کشی    24
۲-۱-۲-۱- فرزند کشی عمدی    24
۲-۱-۲-۲-فرزند کشی غیر عمدی    25
۲-۱-۳-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی    25
۲-۱-۴-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی    25
۲-۱-۴-۱-عنصرقانونی۲۵
۲-۱-۴-۲-عنصرمادی ۲۶
۲-۱-۴-۳-عنصرروانی۲۶
۲-۱-۵-عنصر مادی جرم فرزند کشی۲۶
۲-۱-۵-۱- وجود فرزند زنده    26
‌2-1-5- 2-فعل پدر    27
۲-۱-۶-عنصر روانی جرم فرزند کشی    29
۲-۱-۶-۱-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل )    29
۲-۱-۶-۲ – قصد فعل    33
۲-۱-۶- ۳ – قصد شخص معين    34
۲-۱-۶-۴ – قصد نتيجه    35
۲-۱-۷- عنصر قانوني جرم فرزند كشي در حقوق ايران    36
۲-۲- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران    37
۲-۲-۱-ديه    37
۲-۲-۲-تعزير    38
۲-۲-۳- مستندات قانونگذار در وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی    38
فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه    41
۳-۱- فقه شافعي    41
۳-۲- فقه حنبلي    42
۳-۳- فقه حنفي    43
۳-۴- فقه مالكي    43
۳-۵- نتيجه گيري در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه    44
فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه    46
۴-۱-روایات    46
۴-۱-۱- صحیحه حمران    46
۴-۱-۲- صحیحه حلبی    47
۴-۱-۳- صحیحه دوم حلبی    47
۴-۱-۴- روایت فضیل بن یسار    48
۴-۱-۵- روایت علاء بن الفضیل    48
۴-۱-۶- روایت ابوبصیر    49
۴-۱-۷- روایت اسحاق بن عمار    49
۴-۱-۸- روایت جابر    49
۴-۱-۹- صحیفه ظریف    50
۴-۱-۱۰- روایت أنس بن محمد    50
۴-۲- بررسی روایات    50
۴-۲-۱- دسته بندی روایات    51
۴-۲-۲-بررسی الفاظ قاعده    51
۴-۲-۳- مجازات تعزیر در قتل فرزند    51
۴-۲-۴- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود.    51
۴-۲-۴-۱-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد    51
۴-۲-۴-۲-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد    52
۴-۲-۴-۳-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند    52
۴-۲-۴-۴-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند.    52
۴-۲-۵- استدلال اماميه برعدم قتل پدر به دليل كشتن فرزند    53
۴-۲-۵ -۱-روايات و نصوص    53
۴-۲- ۵-۲-اجماع    53
۴-۲-۵-۳- شهرت    53
فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند    56
۵-۱-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند    56
۵-۱-۱-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر    56
۵-۱-۱-۱- المقنع في الفقه    58
۵-۱-۱-۲- المقنعه في الاصول و الفروع    58
۵-۱-۱-۳- الكافي في الفقه    59
۵-۱-۱-۴- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي    59
۵-۱-۱-۵- فقه القرآن    59
۵-۱-۱-۶- اللمعه الدمشقيه    59
۵-۱-۱- ۷-الخلاف والمبسوط    59
۵-۱-۱-۸- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام    60
۵-۱-۱- ۹-جامع المدارك في شرح المختصر النافع    60
۵-۱-۱- ۱۰-تحرير الوسيله    60
۵-۱-۱-۱۱- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی    61
۵-۱-۲- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص    62
۵-۱-۳- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت    63
۵-۱-۴- شروط لازم برای قصاص قاتل    64
۵-۱-۴-۱- شروط ثبوت قصاص    64
۵-۱-۴-۲- شروط اجرای قصاص    65
۵-۱-۴-۳- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران    66
۵-۱-۴-۴- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی    68
۵-۲- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند    70
۵-۲-۱- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه )    70
۵-۲-۲-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر    70
۵-۲-۳- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران    72
۵-۲- ۴-بررسی ارتكاب فرزند كشي با فعل غير مادي در فقه اماميه با فقه عامه    74
۵-۲-۵- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت    75
۵-۲-۶-پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی    76
نتیجه گیری    78
منابع    81
چکیده انگلیسی ۸۲

 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت