سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 194 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
قیمت : 125,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چكيده
پژوهش جاری به بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توسط جوانان شهر خلخال می‌‌پردازد. نظریه وابستگی بال روکیچ و دی‌فلور، جامعه شبکه‌ای کاستلز و الگوی رمزگذاری و رمزگشایی استیوارت هال به‌‌‌عنوان پایه نظری این پژوهش انتخاب شده و فرضیات پژوهش بر همین مبنا طرح شده است. فرضیات پژوهش شامل تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست شدن ارزش‌های مذهبی و گرایش به سبک زندگی غربی می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش، عبارت است از اعضای ایرانی شبکه اجتماعی اینترنتی و نمونه آماری، ۳۰۰ نفر از اعضای فعال و آن‌لاین شبکه اجتماعی فیس بوک می‌باشد. که از طریق نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و گرایش به فردگرایی، مادی‌گرایی، سست‌شدن ارزش‌های مذهبی و سبک زندگی غربی رابطه معناداری وجود دارند.
مفاهیم کلیدی: شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، ارزش‌های غربی، فردگرایی، مادی‌گرایی، ارزش‌های مذهبی، سبک زندگی غربی.
 
فهرست مطالب
چكيده     1
فصل اول: مقدمات و کليات
۱ـ۱ـ مقدمه    3
۱ـ۲ـ بیان مسأله    4
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش    8
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش     10
۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی (اصلی)     10
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف اختصاصی (جزئی)     10
۱ـ۵ـ ساماندهی رساله     11
فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
۲ـ۱ـ مقدمه    13
۲ـ۲ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    13
۲ـ۳ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن    16
۲ـ۴ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و  تفاوت آن با سایر رسانه‌های ارتباط جمعی ۲۶
۲ـ۵ـ کارکردهای فرهنگی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    29
۲ـ۶ ـ دلایل جذب و عضویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    30
۲ـ۷ ـ انواع کاربران و استفاده‌کنندگان از  شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    33
۲ـ۸ـ بررسی پیشینه‌ی تحقیق    37
۲ـ۸ـ۱ـ پژوهش‌های خارجی    37
۲ـ۸ـ۲ـ‌ پژوهش‌های داخلی    42
۲ـ ۹ ـ دیدگاه‌های مربوط به آثار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    52
۲ـ۹ـ۱ـ دیدگاه طرفداران مطلق    53
۲ـ۹ـ۲ـ‌ دیدگاه مخالفان اینترنت    53
۲ـ۹ـ۳ـ دیدگاه طرفداران کاربرد منطقی اینترنت    55
۲ـ۱۰ـ مبانی نظری پژوهش    56
۲ـ۱۰ـ۱ـ رویکرد روان‌شناسی اجتماعی    57
۲ـ۱۰ـ۱ـ۱ـ نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده‌ای    57
۲ـ۱۰ـ۱ـ۲ـ نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر    58
۲ـ۱۰ـ۲ـ رویکرد جامعه‌شناسی    59
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱ـ جامعه شبکه‌ای کاستلز    59
۲ـ۱۰ـ۲ـ۲ـ تئوری منطقه‌زدایی تاملینسون    63
۲ـ۱۰ـ۲ـ۳ـ تئوری جهانی‌شدن رابرتسون    65
۲ـ۱۰ـ۲ـ۴ـ جامعه اطلاعاتی مارتین    67
۲ـ۱۰ـ۲ـ۵ـ الگوی رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌های رسانه‌ای استوارت هال    68
۲ـ۱۰ـ۲ـ۶ـ فرهنگ بسته‌بندی شده مارکوزه    71
۲ـ۱۰ـ۲ـ۷ـ جامعه سرشار از نشانه‌های ژان بودریلار    72
۲ـ۱۰ـ۲ـ۸ـ ذهن بی‌خانمان پیتر برگر    73
۲ـ۱۰ـ۲ـ۹ـ قدرت گفتمان فوکو    75
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱۰ـ حوزه عمومی یورگن هابرماس    76
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱۱ـ تعامل رسانه‌ای تامپسون    78
۲ـ۱۰ـ۲ـ۱۲ـ مخاطبان فعال و مقاومت نشانه‌شناختی فیسک    80
۲ـ۱۰ـ۳ـ رویکرد رسانه‌ای    82
۲ـ۱۰ـ۳ـ۱ـ تئوری تأثیر مستقیم    82
۲ـ۱۰ـ۳ـ۲ـ جبرگرایی رسانه‌ای مک لوهان    83
۲ـ۱۰ـ۳ـ۳ـ فرّار بودن محتوای ارتباطی والدهال    86
۲ـ۱۰ـ۳ـ۴ـ دوران دگرراهبر دیوید رایزمن    86
۲ـ۱۰ـ۳ـ۵ـ امپریالیزم فرهنگی هربرت شیلر    87
۲ـ۱۰ـ۳ـ۶ـ تئوری پرورش یا کشت    88
۲ـ۱۰ـ۳ـ۷ـ تئوری استفاده و لذت کاتز    89
۲ـ۱۰ـ۳ـ۸ـ نظریه وابستگی به رسانه‌ها    91
۲ـ۱۰ـ۳ـ۹ـ نظریه تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات محدود    93
۲ـ۱۰ـ۳ـ۱۰ـ نظریه دوجهانی شدن عاملی    95
۲ـ۱۱ـ جمع‌بندی و تدوین چهارچوب نظری    97
۲ـ۱۲ـ مدل نظری تحقیق    101
فصل سوم: روش پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش    103
۳ـ۲ـ فرضیه‌های پژوهش    104
۳ـ۲ـ۱ـ ‌فرضیه کلی    104
۳ـ۲ـ۲ـ فرضیه‌های جزئی    104
۳ـ۳ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    104
۳ـ۴ـ جامعه و نمونه آماری    110
۳ـ۵ـ روش نمونه‌گیری    110
۳ـ۶ ـ ابزار گردآوری داده‌ها    111
۳ـ۷ـ اعتبار و قابلیت اعتماد    112
۳ـ۸ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    114
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴ـ۱ـ مقدمه    116
۴ـ۲ـ یافته‌های توصیفی    117
۴ـ۲ـ۱ـ میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    117
۴ـ۲ـ۲ـ سابقه عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    118
۴ـ۲ـ۳ـ هدف از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی    119
۴ـ۲ـ۴ـ بیشترین دسترسی رسانه‌ای    120
۴ـ۲ـ۵ـ سن    121
۴ـ۲ـ۶ـ جنسیت    122
۴ـ۲ـ۷ـ تفکیک نمونه بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو    123
۴ـ۲ـ۸ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات پدر پاسخگو    124
۴ـ۲ـ۹ـ تفكيك نمونه بر حسب متغیر میزان تحصیلات مادر پاسخگو    125
۴ـ۲ـ۱۰ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال پدر    126
۴ـ۲ـ۱۱ـ تفكيك نمونه بر حسب اشتغال مادر    127
۴ـ۲ـ۱۲ـ تفكيك نمونه بر حسب وضعیت درآمد خانواده    128
۴ـ۲ـ۱۳ـ تفكيك نمونه بر حسب میانگین ابعاد متغير وابسته    129
۴ـ۳ـ یافته‌های استنباطي    130
۴ـ۳ـ۱ـ فرضيه اول    130
۴ـ۳ـ۲ـ فرضيه دوم    132
۴ـ۳ـ۳ـ فرضيه سوم    134
۴ـ۳ـ۴ـ فرضيه چهارم    137
۴ـ۳ـ۵ـ فرضيه پنجم    139
۴ـ۳ـ۶ـ فرضيه ششم    142
۴ـ۳ـ۷ـ فرضيه هفتم    145
۴ـ۳ـ۸ـ فرضيه هشتم    148
۴ـ۴ـ بررسي رابطه بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل با كمك رگرسيون    151
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
۵ـ۱ـ بحث و نتیجه‌گیری    154
۵ـ۲ـ پیشنهادها و ارائه راهکارها    159
۵ـ۲ـ۱ـ پیشنهادهاي حاصل از پژوهش    159
۵ـ۲ـ۲ـ پیشنهادهايي به پژوهشگران بعدی    164
پيوست
منابع    166
پرسشنامه    173
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان