سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ساختار زلزله با تاکید بر زلزله منطقه شنبه و طسوج دشتی در استان بوشهر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
حجم : 960 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

چکیده
کشور ايران به دليل قرارگرفتن در منطقه همگرايي صفحه عربستان در جنوب و صفحه اوراسيا در شمال، از نظر تکتونيکي يک منطقه بدون ثبات محسوب مي شود. وقوع زلزله هاي مکرر و مخرب در ايران اين واقعيت را تاييد کرده است. زلزله اي با بزرگي گشتاوري ۶/۶ در تاريخ ۵ دي ماه ۱۳۸۲ شهر تاريخي بم را بشدت تخريب کرد. وقوع اين زلزله را در ابتدا ناشي از فعاليت گسلي مي دانستند؛ که تقريبا با امتداد شمال – جنوب از ميان شهرهاي بم و بروات عبور کرده است اما بعدا مشخص شد عامل اين زمين لرزه، فعاليت يک گسل پنهان در زير شهر بم بوده است که يکي از انشعابات گسل بم محسوب مي شود. در بررسي حاضر ضمن مروري بر کاربردهاي سنجش از دور، به ويژه سنجش از دور حرارتي در مطالعات مربوط به زلزله، چگونگي واکنش سازندهاي زمين شناسي منطقه بم در مقابل امواج زلزله، شواهد ژئومورفولوژيکي فعاليت هاي تکتونيکي منطقه در طول کواترنر، مشخصات هندسي گسل بم و آثار آن بر چشم انداز ژئومورفولوژيکي منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد که سازندهاي منطقه در تشديد، تداوم امواج زلزله و رساندن دامنه امواج به مرحله تخريب کامل دخيل بوده اند. به وجود آمدن تدريجي يک پرتگاه ۱۵ – ۲۰ متري، انحراف جريان هاي سطحي، وجود آبکندهاي (خندقها) عميق و ناپايداريهاي دامنه اي همگي بيانگر بي ثباتي منطقه بم از نظر تکتونيکي مي باشد. با توجه به اين شواهد، امکان فعاليت مجدد گسل هاي منطقه در آينده نيز وجود دارد.زلزله بخش شنبه و طسوج ۳۷ کشته و ۹۵۰ مجروح مجروح بر جاي گذاشت ، بعد ازوقوع بلايا عوامل محيطي تاثيرگذار بر سلامت انسان دستخوش تغييراتي مي شوند كه ساكنين منطقه را به طور جدي در معرض خطرات قرار مي دهد. مديريت صحيح خدمات بهداشت محيط در منطقه اي كه حادثه ديده است در كاهش خطرات و عوارض ناشي از بلايا بسيار موثر مي باشد.
کلید واژه
بلایای طبیعی ، زلزله ، ساختار ، زمین ، گسل ، شنبه ، طسوج ، بحران ، مدیریت ، دولت
فهرست مطالب
چکیده ج‌
مقدمه. ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۳- اهداف پژوهش… ۴
۱-۳-۱- هدف کلی.. ۴
۱-۳-۲- اهداف جزئی.. ۴
۱-۴- سئوالات پژوهش… ۵
۱-۴-۱- سئوال اصلی.. ۵
۱-۴-۲- سئوالات فرعی.. ۵
۱-۵- فرضیات پژوهش… ۵
۱-۶- پیشینه پژوهش… ۶
۱-۷- روش پژوهش… ۸
۱-۸- اصطلاحات و متغیرها ۸
۱-۹- استفاده کنندگان از این پژوهش… ۱۰
نهادهاي دانشگاهي  ، دولتها  و مرکز ملی پیش بینی زلزله در پژوهشگاه ۱۰
۱-۱۰- آشنایی با منطقه مورد مطالعه. ۱۰
فصل دوم : بررسی و شناخت ماهیت زلزله
۲-۱- بلاياي طبيعي.. ۱۲
۲-۲- ساختار درونی زمین.. ۱۳
۲-۲-۱- پوسته. ۱۳
۲-۲-۲-گوشته. ۱۳
۲-۲-۳- هسته. ۱۳
۲-۳- تقسیم بندی لایه های زمین.. ۱۵
۲-۴- زمین پویا ۱۶
۲-۵- تئوری صفحه زمین ساخت.. ۱۶
۲-۶- مرز صفحات تشکیل دهنده سنگ کره ۱۸
۲-۶-۱- مرزهای دورشونده ۱۸
۲-۶-۲- مرزهای همگرا: ۲۰
۲-۶-۳- مرزهای گسل امتدادلغز: ۲۰
۲-۷- تغییر شکل پوسته ای.. ۲۱
۲-۷-۱- نیرو ۲۲
۲-۷-۲- تنش… ۲۲
۲-۷-۲-۱- انواع تنش: ۲۲
۱- تنش فشاری: ۲۲
۲-۷-۳- تنش کششی : ۲۴
۲-۷-۴-تنش برشی: ۲۵
۲-۹-  زلزله چیست.. ۲۷
۲-۱۰- منشاء زلزله. ۲۸
۲-۱۱- علت وقوع زلزله. ۲۸
۲-۱۲- پيامدهاي زلزله. ۲۹
۲-۱۳- پيش بيني زلزله. ۳۰
۲-۱۴- نحوه آزاد شدن انرژی زلزله. ۳۱
۲-۱۵- پیش لرزه ۳۱
۲-۱۶- علائم زلزله قریب الوقوع. ۳۱
۲-۱۷- اتفاقات ایجاد شده قبل و بعد از وقوع زلزله. ۳۳
۲-۱۷-۱- قبل از وقوع زلزله. ۳۳
۲-۱۷-۲- بعد از وقوع زلزله. ۳۳
۲-۱۸-  درجه‌ي تخريب ساختمان‌ها در زلزله. ۳۳
۲-۱۹-اثرات پيش‌بيني شده در مقياس… ۳۴
۲-۲۰- تقسيم‌بندي ساختمان‌هاي شهري مناطق زلزله‌زده ۳۴
۲-۲۱- اثرات مفيد حوادث طبيعي.. ۳۵
۲-۲۲- رابطه گسل با زلزله. ۳۵
۲-۲۳- امواج زمين لرزه ۳۵
۲-۲۴- شناسايي كانون زلزله. ۳۷
 سطح زمين نشان دهنده مكان واقعي كانون زلزله است. ۳۷
۲-۲۵- درجه بندي دامنه و شدت زلزله. ۳۸
۲-۲۶- مناطق زلزله خیز کره زمین.. ۴۰
۲-۲۷- مقابله با زمين لرزه ۴۱
فصل سوم : بررسی زلزله منطقه شنبه و طسوج دشتی در استان بوشهر
۳-۱- مختصات جغرافیائی استان بوشهر. ۴۴
۳-۱- سیمای اقلیمی استان. ۴۴
۳-۱-۱- سازه‌های مهم اقلیمی استان بوشهر. ۴۴
۳-۱-۲- تاثیر ارتفاعات بر اقلیم استان. ۴۴
۳-۱-۳- تاثیر منابع رطوبتی استان. ۴۵
۳-۱-۴- تاثیر توده های هوا و سیستم‌های هواشناسی براقلیم استان. ۴۵
۳-۱-۵- تاثیر کم فشار مدیترانه‌ای بر استان. ۴۵
۳-۱-۶- تاثیر کم فشار سودانی بر استان منطقه سودان. ۴۶
۳-۱-۷- تاثیر کم فشارهای تابستانه بر استان. ۴۶
۳-۱-۸- تاثیر سیبستم‌های شمالی و شمال غربی و سایر. ۴۷
۳-۱-۹- تاثیر عرض چغرافیایی.. ۴۷
۳-۱-۱۰- تاثیر کشاورزی و پوشش گیاهی.. ۴۷
۳-۱-۱۱- تقسیمات اقلیمی استان. ۴۸
۳-۱-۱۲- ویژگیهای زمين شناسي استان بوشهر. ۴۹
۲-۲- شناسایی گسیختگیهای ناشی از زلزله شنبه و طسوج شنبه. ۵۰
۳-۳- زمين شناسي منطقه بوشهر و منطقه زلزله زده شنبه. ۵۲
۳-۴- تاریخچه لرزه خیزی.. ۵۴
۳-۵-گسلهاي مهم استان بوشهر. ۵۶
۳-۵-۱- گسل كازرون. ۵۶
۳-۵-۲- گسل برازجان. ۵۶
۳-۵-۳- گسل پيشاني كوهستان ۵۶
۳-۶- خدمات بهداشت محيط در زلزله بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتي.. ۶۲
۳-۶-۱- نحوه سازماندهي تيم های بهداشتی در منطقه زلزله زده ۶۲
۳-۶-۲-نحوه مديريت خدمات بهداشت محيط: ۶۲
۳-۶-۳- ترتيب اولويت بندي تأمين آب در شرايط اضطراي.. ۶۳
۳-۶-۴-آب مورد نياز ۶۳
۳-۶-۵- مديريت بهداشت آب.. ۶۴
۳-۶-۶-دفع فاضلاب ومدفوع در شرايط بحران: ۶۵
۳-۶-۷- مديريت دفع فاضلاب ومدفوع در منطقه : ۶۵
۳-۶-۸- دفع مواد زايد جامد و جمع آوري و دفع آوارها ۶۶
۳-۶-۹- مديريت دفع مواد زايد جامد و جمع آوري و دفع آوارها:: ۶۷
۳-۶-۱۰- مديريت محلهاي اسكان. ۶۹
۳-۶-۱۱- بهداشت مواد غذايي.. ۷۰
۳-۶-۱۲- شرايط نگهداري مواد غذايي در شرايط بحران. ۷۱
۳-۶-۱۳- مديريت بهداشت مواد غذايي: ۷۱
۳-۶-۱۴- وقوع سيل در منطقه زلزله زده ۷۲
۳-۶-۱۵- نقش آموزش مسائل بهداشت محيط: ۷۳
۳-۷- زمین لرزه و تاثیر  بر محیط زیست خلیج فارس… ۷۵
۳-۷-۱- تاثیرات زلزله بر محیط زیست.. ۷۶
۳-۷-۲- وجود نیروگاه اتمی بوشهر. ۷۶
۳-۷-۳-تنوع زیستی.. ۷۶
۳-۷-۴- شیوع بیماری.. ۷۷
۳-۷-۵- سوء استفاده سودجویان. ۷۷
۳-۷-۶- تغییر در ترکیب شیمیایی آب.. ۷۷
۳-۷-۷- آلودگی ناشی از مواد زائد جامد. ۷۸
۳-۷-۸- آلودگی هوا ۷۸
۳-۷-۹- آلودگی حرارتی.. ۷۸
فصل چهارم : مدیریت زلزله و ارائه راهکار
۴-۱-کاهش آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه با توجه به ساختار شهری.. ۸۱
قرارگیری مسازی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله می باشد. ۸۱
۴-۲- جایگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران. ۸۱
۴-۲- ۱- عناصر كالبدی ساختار شهری و آسیب پذیری.. ۸۱
۴-۲-۲- ساختار شهری.. ۸۱
۴-۲-۳- بافت شهری.. ۸۲
۴-۲- ۴- تراكم های شهری.. ۸۳
۴-۲-۵-  زیرساخت های شهری.. ۸۴
۴-۲- ۶- شبكه و شریان های ارتباطی شهری.. ۸۶
۴-۲-۷- كاربری اراضی شهری.. ۸۶
۴-۲- ۸- تراكم های شهری.. ۹۰
۴-۲- ۹- تاسیسات و زیر ساخت های شهری.. ۹۰
۴-۲- ۱۰- خدمات شهری.. ۹۱
۴-۳- نقش برنامه ريزي تراكم هاي ساختماني دركاهش آسيب هاي ناشي از زلزله. ۹۳
۴-۴- نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله. ۹۴
۴-۴-۱- سازمانهای غیردولتی.. ۹۴
۴-۴-۲- سازمانهای غیر دولتی در ایران. ۹۶
۴-۴-۳- تعریف بحران و مدیریت بحران. ۹۶
۴-۴-۴- مدیریت بحران سنتی در ایران. ۹۹
۴-۴-۵- بحرانهای پس از زلزله در ایران. ۱۰۰
۴-۴-۶- نظام ساخت و ساز کشور ۱۰۱
۴-۴-۷- نقش سازمانهای غیردولتی.. ۱۰۲
نتيجه گيري.. ۱۰۵
منابع و ماخذ. ۱۰۶
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران