سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسی سیر تحولی نام‌گذاری افراد در دهه‌های اخیر (دهه ۷۰ تا ۹۰ )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه
حجم : 848 کیلوبایت
قیمت : 110,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه ۷۰ تا ۹۰ بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغيير و تحولات مي‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآيند تغييرات اجتماعي و فرهنگي در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ـ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.
واژگان کلیدی: تحول نام‌گذاری، ارزش‌های فرهنگی، دوره‌های تاریخی، روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی.

 
 
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول:‌ مقدمات و کليات
۱ـ۱ـ مقدمه    3
۱ـ۲ـ بيان مسأله    4
۱ـ۳ـ اهميت و ضرورت پژوهش    6
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش    8
۱ـ۴ـ۱ـ هدف اصلي    8
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف اختصاصي (فرعي)    8
۱ـ۵ـ محدوده پژوهش    9
۱ـ۵ ـ۱ـ محدوده موضوعي    9
۱ـ۵ـ۲ـ محدوده مکاني    9
۱ـ۵ـ۳ـ محدوده زماني    9
۱ـ۶ـ تعريف مفاهیم و اصطلاحات    9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
۲ـ۱ـ مقدمه    13
۲ـ۲ـ مبانی نظری پژوهش    14
۲ـ۲ـ۱ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر    14
۲ـ۲ـ۲ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس    16
۲ـ۲ـ۳ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز    17

 
فهرست مطالب
۲ـ۲ـ۴ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز    18
۲ـ۲ـ۵ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت    21
۲ـ۲ـ۶ ـ نظریه تطور فرهنگی مید    23
۲ـ۲ـ۷ـ نظريه ساختاري ـ تاريخي مانهايم    25
۲ـ۲ـ۸ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه    27
۲ـ۲ـ۹ـ نظریه همگرایی کلارک کر    29
۲ـ۳ـ پیشینه پژوهش    30
۲ـ۳ـ۱ـ پژوهش‌های خارجي    30
۲ـ۳ـ۲ـ پژوهش‌هاي داخلي    32
۲ـ۴ـ چهارچوب نظري پژوهش    35
۲ـ۵ـ سؤالات پژوهش    36
فصل سوم: روش پژوهش
۳ـ۱ـ مقدمه    38
۳ـ۲ـ روش تحقیق    39
۳ـ۳ـ طرح پژوهش    41
۳ـ۴ـ جمعیت آماری    41
۳ـ۵ـ تکنيک گردآوري داده‌ها    42
۳ـ۶ ـ روايي و پايايی    42
 
فهرست مطالب
 فصل چهارم: تحلیل داده‌ها
۴ـ۱ـ مقدمه    44
۴ـ۲ـ توصیف داده‌ها    45
۴ـ۳ـ تحلیل داده‌ها    53
فصل پنجم:‌ نتايج پژوهش
۵ـ۱ـ مقدمه    62
۵ـ۲ـ بحث و نتیجه‌گیری    64
۵ـ۳ـ پیشنهادات تحقیق    67
۵ـ۴ـ محدودیت‌های تحقیق    68
فهرست منابع و مآخذ    69
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران