سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 140 صفحه
حجم : 250 کیلوبایت
قیمت : 135,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

فهرست
چکیده :    1
مقدمه :    2
۱)بیان مسئله :    2
۲)    اهمیت و ضرورت پژوهش:    4
۳)    پیشینه پژوهش    4
۴)    اهداف تحقیق    5
۵)    سوالات تحقیق    5
۵-۱: سوال اصلی :    5
۵-۲ : سوالات فرعی :    5
۶)    فرضیه های تحقیق    5
۶-۱ : فرضیه اصلی    5
۶-۲ : فرضیه های فرعی    5
۷)    روش شناسی تحقیق    6
۸)    سازماندهی تحقیق    6
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری    9
گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری    9
بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت    9
بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری    10
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری    10
مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری    12
گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام    12
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت    13
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء    13
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت    14
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر    14
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر    15
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر    15
مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری    16
گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه    16
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب    17
گفتار سوم : فقدان علل خاص    18
مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم    19
گفتار اول : تفاوت در متعلق    19
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم    19
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت    19
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک    19
گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب    20
فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری    22
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ    22
بند اول :  معنای لغوی بلوغ    22
بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ    22
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ    23
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران    24
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی    24
۱-۱ :  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    24
۱-۲:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸    25
۱-۳ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲    26
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی    26
۲-۱ : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸    27
۲-۲ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱    27
۲-۳ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    27
۲-۴ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    27
۲-۵ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸    28
۲-۶ :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان    28
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    29
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    29
بند دوم : تحلیل ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    30
بند سوم : تحلیل ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    30
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری    31
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون    31
بند اول :  مفهوم جنون    31
۱-۱: مفهوم لغوی جنون    31
۱-۲ :مفهوم اصطلاحی جنون    31
بند دوم :  انواع جنون    34
۲-۱:  انواع جنون از جهت شمول    34
۲-۲: انواع جنون از جهت ریشه    35
۲-۳: انواع جنون از جهت زمان    35
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران    35
بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی    36
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    36
۱-۲ :  قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹    36
۱-۳ :  قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲    36
بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی    37
۱-۲ :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    37
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    38
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    38
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    39
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    39
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری    44
گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار    44
بند اول : تعریف اضطرار    44
۱-۱: تعریف لغوی اضطرار    44
۲-۱ : تعریف اصطلاحی اضطرار    44
بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار    45
۲-۱ : شرایط خطر    45
۲-۲: شرایط رفتار مضطر    48
بند سوم :  ماهیت اضطرار    50
۳-۱ : اضطرار به عنوان عامل موجه    50
۳-۲:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت    50
گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار    52
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار    52
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار    52
بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار    53
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین    54
بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی    55
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    55
۲-۲:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲    55
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی    56
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    56
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    56
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    57
مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری    58
گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار    59
بند اول : تعریف اجبار    59
۱-۱: تعریف لغوی اجبار    59
۲-۱ :  تعریف اصطلاحی اجبار    59
بند دوم :  انواع اجبار    60
۲-۱ : اجبار مادی    60
۲-۲: اجبار معنوی    61
گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار    62
بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی    62
۱-۱ : غیر قابل تحمل بودن    62
۱-۲:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور    63
۱-۳:  سلب اراده ی مجبور    63
۱-۴:  تناسب جرم با اجبار    63
بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی    63
۲-۱: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز    63
۲-۲: غیر قابل تحمل بودن    63
۲-۳: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر    64
۲-۴:  نامشروع بودن تهدید    64
۲-۵ : امکان تحقق خطر    64
۲-۶ :  استمرار تهدید    64
گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین    64
بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی    65
۱-۱:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    65
۱-۲:  قانون مجازات عممومی مصوب ۱۳۵۲    65
بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی    66
۲-۱ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    66
۲-۲: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    66
گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    67
مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری    67
گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه    67
بند اول :  تعریف اکراه    67
۱-۱: معنای لغوی اکراه    68
۱-۲: معنای اصطلاحی اکراه    68
بند دوم : انواع اکراه    69
۲-۱: از حیث متعلق    69
۲-۲ : از حیث شدت    70
گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه    71
بند اول :  از جهت تهدید    71
۱-۱:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن    71
۱-۲:  غیر قابل تحمل بودن    71
۱-۳:  غیر قانونی بودن    72
۱-۴:  قطعیت در تحقق    72
۱-۵:  قدرت اکراه کننده بر تحقق    72
بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه    72
۲-۱: غیر قابل اجتناب بودن    72
۲-۲:  تناسب رفتار با تهدید    72
گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    73
فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری    77
گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه    77
بند اول : تعریف اشتباه    77
۱-۱: معنای لغوی اشتباه    77
۱-۲ : معنای اصطلاحی اشتباه    77
بند دوم :  انواع اشتباه    78
۲-۱:  اشتباه حکمی    78
۲-۲ : اشتباه موضوعی    79
گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    80
مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری    81
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت    82
بند اول : انواع مستی    82
۱-۱: مستی ارادی    82
۱-۲:  مستی غیر ارادی    82
۱-۳ : مستی مزمن    83
بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات    83
۲-۱ : عدم تأثیر مستی در مسئولیت    83
۲-۲:  تأثیر مستی در مسئولیت    83
۲-۳ :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت    84
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران    84
بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی    85
۱-۱:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴    85
۱-۲:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲    85
بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی    86
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    86
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    86
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    87
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری    89
گفتار اول : خواب    89
بند اول : انواع خواب    89
۱-۱:خواب طبیعی    89
۱-۲ : خواب مصنوعی    90
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی    90
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی    90
۲-۱ :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب ۱۳۶۱    90
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰    91
گفتار دوم : بیهوشی    91
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    92
فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری    94
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع    94
بند اول : تعریف دفاع مشروع    95
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع    95
۲-۱ : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن    95
۲-۲ : غیرقابل دفع بودن تجاوز    96
۲-۳ : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز    96
۲-۴ : فقدان تحریک قبل از تجاوز    97
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    97
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    97
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    106
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری    107
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری    107
بند اول : نظریه ها    107
۱-۱:  نظریه اطاعت محض    107
۱-۲: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر    108
۱-۳: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین    109
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران    109
۲-۱ : رسمیت آمر    109
۲-۲: صلاحیت آمر    110
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران    110
۳-۱:  رسمیت مأمور    111
۳-۲ : صلاحیت مأمور    111
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    112
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    112
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲    115
نتیجه گیری :    116
منابع :    118
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات بر کنترل و کاهش ترافیک

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده