سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسی موقیت جغرافیایی استان بوشهر و چگونگی احتمالی وقوع برخی از حوادث طبیعی ( خشکسالی ، زلزله ، آتشفشان )
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
حجم : 749 کیلوبایت
قیمت : 90,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
وقوع بلایای طبیعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست دریایی موثر است.خشکسالی، سیل، زلزله، آتش فشان، سونامی و گردباد های دریایی از مهمترین بلایای طبیعی موثر بر اکوسیستم زنده آبی می باشند. در این پژوهش به بررسی برخی از بلایای طبیعی خواهیم پرداخت که در این میان به دلیل خشکسالی ، زلزله خیز بودن استان بوشهر و دلایل آسیب های ناشی از این بلایای طبیعی که نادیده گرفته شده است را بررسی می نمائیم. در فصل اول به بررسی اقلیم و موقعیت جغرافیایی استان و در فصل دوم نیز به بررسی بلایای طبیعی فوق الذکر به صورت تشریحی خواهیم پرداخت
کلید واژه : بوشهر ، موقعیت ، جغرافیا ، خشکسالی ، زلزله ،آاتشفشان ، عملکرد ، راهکار
 
فهرست مطالب
چکیده    ج‌
مقدمه    1
فصل اول : کلیات
۱-۱- مختصات جغرافیائی استان بوشهر    3
۱-۲- سیمای اقلیمی استان    3
۱-۲-۱- سازه‌های مهم اقلیمی استان بوشهر    3
۱-۲-۲- تاثیر ارتفاعات بر اقلیم استان    3
۱-۲-۳- تاثیر منابع رطوبتی استان    4
۱-۲-۴- تاثیر توده های هوا و سیستم‌های هواشناسی براقلیم استان    4
۱-۲-۵- تاثیر کم فشار مدیترانه‌ای بر استان    4
۱-۲-۶- تاثیر کم فشار سودانی بر استان منطقه سودان    5
۱-۲-۷- تاثیر کم فشارهای تابستانه بر استان    5
۱-۲-۸- تاثیر سیبستم‌های شمالی و شمالغربی و سایر    6
۱-۲-۹- تاثیر عرض چغرافیایی    6
۱-۲-۱۰- تاثیر کشاورزی و پوشش گیاهی    6
۱-۳- تقسیمات اقلیمی استان    7
فصل دوم : بررسی و شناخت بخشی از حوادث و بلایای طبیعی در استان بوشهر
۲-۱- بخش اول : خشکسالی    9
۲-۱-۱- شناخت مفهوم خشکسالی    9
۲-۱-۲-تعریف خشکسالی    10
۲-۱-۲-۱- تعریف مفهومی خشکسالی    10
۲-۱-۲-۲- تعریف عملی خشکسالی    11
۲-۱-۳- شاخصهای خشکسالی    11
۲-۱-۴-بررسی وضعیت بارندگی در استان بوشهر    13
۲-۱-۵- پیامد اثرات خشکسالی    14
۲-۱-۵-۱- اثرات خشکسالی برمحیط طبیعی    15
۲-۱-۵-۲- اثرات خشکسالی بر محیط زیست انسانی    16
۲-۱-۶-اثرات خشکسالی بر روی استان بوشهر    16
۲-۱-۷- ۱- نگرش جامع  و دور اندیش به پدیده ی خشکسالی و خشکی    18
۲-۱-۷- ۲- سازماندهی تشکیلات درون سازمانی و استانی با هدف مدیریت کم آبی و کاهش اثرات خشکسالی    19
۲-۱-۷- ۳- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی    19
۲-۱-۷- ۴- انجام عملیات سازه ای به منظور مدیریت کم آبی و کاهش اثرات خشکسالی    20
۲-۱-۷- ۵- انجام اقدامات مدیریت مصرف بهینه و حفاظت از منابع آب    21
۲-۱-۷- ۶- رویکرد علمی و تحقیقاتی به منظور بهره مندی از روش های نوین استفاده از منابع آبی    21
۲-۱-۸- راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی در استان بوشهر    22
بحث و نتیجه گیری بخش اول    24
۲-۲- بخش دوم : زلزله    27
۲-۲-۱- مقدمه بر موضوع زلزله    27
۲-۲-۲- تعریف زلزله    27
۲-۲-۳- منشاء زلزله    28
۲-۲-۴- علت وقوع زلزله    28
۲-۲-۵- پراكندگي زلزله‌ها در سطح كره‌ي زمين    29
۲-۲-۶- پيامدهاي زلزله    29
۲-۲-۷- پيش بيني زلزله    30
۲-۲-۸- اتفاقات ایجاد شده قبل و بعد از وقوع زلزله    30
۲-۲-۸-۱- قبل از وقوع زلزله    30
۲-۲-۸-۲-بعد از وقوع زلزله    31
۲-۲-۹- درجه‌ي تخريب ساختمان‌ها در زلزله    31
۲-۲-۱۰-اثرات پيش‌بيني شده در مقياس    31
۲-۲-۱۱-تقسيم‌بندي ساختمان‌هاي شهري مناطق زلزله‌زده    31
۲-۲-۱۲-اثرات مفيد حوادث طبيعي    32
۲-۲-۱۳-فن‌آوري جديد براي بهبود و افزايش مقاومت لرزه‌اي سازه‌ها    32
۲-۲-۱۴-بررسی زمین لرزه در بوشهر و تاثیر احتمالی آن بر محیط زیست خلیج فارس    32
۲-۲-۱۴-۱- سیمای کلی استان بوشهر    33
۲-۲-۱۴-۲- تاثیرات زلزله بر محیط زیست در بوشهر    34
۲-۲-۱۴-۲-۱- وجود نیروگاه اتمی بوشهر    34
۲-۲-۱۴-۲-۲-تنوع زیستی    34
۲-۲-۱۴-۲-۳-شیوع بیماری    35
۲-۲-۱۴-۲-۴- سوء استفاده سودجویان    35
۲-۲-۱۴-۲-۵- تغییر در ترکیب شیمیایی آب    35
۲-۲-۱۴-۲-۶- آلودگی ناشی از مواد زائد جامد    35
۲-۲-۱۴-۲-۷- آلودگی هوا    36
۲-۲-۱۴-۲-۸- آلودگی حرارتی    36
بحث و نتیجه گیری بخش دوم    37
۲-۳- بخش سوم :  آتشفشان    38
۲-۳-۲- آتشفشان و روند تشکیل آن    38
۲-۳-۳-طبقه بندی فعالیت آتشفشان ها    39
۲-۳-۴-خطرات آتشفشان ها    40
۲-۳-۵- نقشه های مناطق در خطر    41
۲-۳-۶- پیش بینی فوران های آتشفشانی    41
۲-۳-۷- استفاده از آتشفشان ها    41
۲-۳-۸- نکات مثبت آتشفشان ها    42
۲-۳-۹- فعالیت های آتشفشانی در ایران    43
۲-۳-۹-۱- آتشفشان های سنوزوئیک ایران    43
۲-۳-۹-۲-آتشفشان های کواترنر    44
بحث و نتیجه گیری بخش سوم    47
منابع و ماخذ    48
منابع فارسی    48
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران