سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

بررسی و شناسایی تصویرسازی بعنوان نوعی از اثر خلاقانه‌ی تصویری و بعنوان القاکننده‌ی تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 4315 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


هدف از تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای است بررسی تکنیک های تصویرسازی و ارتباط تصویرسازی با رئالیسم می باشد.هنر تصویرسازی، به گزینش و به کار گیری تصاویر توضیح دهنده و توصیف کننده برای مفاهیم اشاره می کند. در تصویرسازی ممکن است نقاش، عکاس، گرافیست و … در کنار یکدیگر کار کنند تا بتوانند پیامی را به شکل موثر به مخاطب منتقل کنند.
هنر تصویرسازی تابع اصول و معیار های خاصی است. آگاهی تصویرگران از این معیارها به بهبود کیفیت تصاویر آموزشی کمک می کند. از تصاویر آموزشی، ممکن است برای آموزش مفاهیم، کنش ها، مهارت ها، فرایند ها، رابطه ها، پدیده ها، رخدادها، حالت ها، شباهت ها و تفاوت ها، تضادها، شخصیت ها، موضوعات مجرد و داستان سازی ،  . . . و یا  تغییرات و دگرگونی ها استفاده شود.
کلید واژه : تصویرسازی،سور رئالیسم، نقاشی
 
 
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    3
کلیات تحقیق    3
۱-۱- بیان مساله    4
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش    6
۱-۳- اهداف پژوهش    7
۱-۳-۱- هدف کلی پژوهش    7
۱-۳-۲- اهداف جزئی پژوهش    7
۱-۴- فرضیات پژوهش    7
۱-۴-۱- فرضیه اصلی    7
۱-۴-۲- فرضیات فرعی    7
۱-۵-روش پژوهش    7
۱-۷- تعریف متغیرها  و اصطلاحات    7
فصل دوم    9
ادبیات و پیشینه تحقیق    9
۲-۱- پیشینه تصويرسازي    10
۲-۱-۱- پیشینه تصويرسازي در جهان    10
۲-۱-۲- پیشینه تصويرسازي در ايران    11
۲-۲-  نقش و جایگاه تصویرسازی    11
۲-۳- تقسیم بندی گروه های تصویرسازی    12
۲-۴- تفاوت تصویرگری با تصویرسازی    13
۲-۵- تفاوت تصویرسازی با نقاشی    13
۲-۵-۱- از منظر کارکرد نشانه شناسی :    14
۲-۵-۲- به عقیده فونتنی:    14
۲-۶- تصویرسازی به عنوان شیوه طراحی و بازنمایی    15
۲-۷- تکنیک های تصویرسازی    16
۱- مداد رنگی    16
۲- اسكراچ برد    18
۳- گواش    20
۴- قلم فلزي    21
۵-پاستل    22
۶- كولاژ    23
۷- تکنیک آبرنگ    24
۸- اکولین    25
۲-۸- شیوه های مختلف در تصویر سازی    26
۲-۸-۱- هنر واقعگرا (بازنمايي)    26
۲-۸-۲- نظام صوری    28
۲-۸-۳- شيوه عاطفي (از احساس تا هيجان)    29
۲-۸-۴- سورآليسم (شيوه تخيلي)    30
۲-۹-جایگاه تصویرسازی در تبلیغات    32
۲-۱۰- نقش تصویرگری در کتب و ادبیات    33
۲-۱۰-۱- نقش تصویرگری در تصاویر کتاب کودک    33
۲-۱۰-۲- نقش تصویرگری در ادبیات کودکان    33
۲-۱۰-۳- بررسی و تاثیر تکنولوژی در تصویرسازی کتاب های مصور    34
فصل سوم    37
بررسی ساختاری تناسب سبک هنرمند تصویرگر با موضوع و محتوای متن در هنر    37
۳-۱- تناسب سبک هنرمند تصویرگر با موضوع و محتوای متن    38
۳-۱-۱- تعریف تصویر به عنوان گسترش دهنده تخیل مخاطب    38
۳-۱-۲-سبک به عنوان قاعده و شیوه    39
۳-۱-۲-۱- اصل توازن در سبک    40
۳-۱-۲-۲-تصویرگری مناسب    40
۳-۱-۳-میزان توجه به انتقال مطالب کتاب:    42
۳-۱-۴- مؤلفه های حایز اهمیت در سبک    43
۳-۱-۴-۱- توجه به نوع سبک ادبی(فانتزی، رئالیسم، سورئالیسم و.. .    43
۳-۱-۴-۲- توجه به سبک به کار رفته در تصاویر:    44
۳-۱-۵- تناسب بین سبک هنری و موضوع آموزشی:    45
فصل چهارم    46
تجزیه و تحلیل سبک های هنر های تجسمی    46
۴-۱- اصالت سبک شناسی    47
۴-۲- سبک های مختلف هنر های تجسمی    48
۴-۲-۱- کلاسی سیسم:    48
۴-۲-۲- منریسم:    49
۴-۲-۳-باروک:    49
۴-۲-۴- روکوکو    49
۴-۲-۵- نئو کلاسیسم    50
۴-۲-۶- رمانتیسم    50
۴-۲-۷- رئالیسم    50
۴-۲-۸- امپرسیونیسم    51
۴-۲-۹- سمبولیسم    51
۴-۲-۱۰- اکسپرسیونیسم    51
۴-۲-۱۱- اکسپرسیونیسم :    52
۴-۲-۱۲- کوبیسم    52
۴-۲-۱۳-دادائیسم و سور رئالیسم    53
۴-۲-۱۴-آبستره    53
۴-۲-۱۵- پاپ آرت:    53
۴-۳- معرفی برخی از سبک های تصویرسازی    54
۴-۳-۱- سبک اکسپرسیونیسم    54
۴-۳-۱- ۱- هنرمندان این سبک    55
۴-۳-۱-۲- پیکره سازی اکسپرسیونیستی    56
۴-۳-۱-۳- اکسپرسیونیسم در سینما و عکاسی    56
۴-۳-۱-۴- اکسپرسیونیسم در موسیقی    58
۴-۳-۱-۵- اکسپرسیونیسم انتزاعی    59
۴-۳-۱-۶- پیشینه اکسپرسیونیسم انتزاعی    59
۴-۳-۱-۷- هنرمندان اکسپرسیونیسم انتزاعی    60
۴-۳-۱-۸- ویژگی‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی    60
۴-۳-۲-سبک رئالیسم    60
۴-۳-۲-۱- رئالیسم سوسیالیست:    68
۴-۳-۲-۲- رئالیسم در ادبیات و فلسفه:    68
۴-۳-۲-۳- اصالت رئالیسم    69
۴-۳-۲-۴- رئالیسم در سینما و عکاسی    70
۴-۳-۳- سبک سوررئالیسم    72
۴-۳-۳-۱- پیشینه سبک سورئالیسم و تاثیرات آن    72
۴-۳-۳-۲- تاثیر سورئالیسم بر نقاشی و مجسمه سازی:    74
۴-۳-۳-۳- نقاشان معروف سبک سوررئالیسم    77
فصل پنجم    82
بحث و نتیجه گیری    82
نتیجه گیری    83
منابع و ماخذ :    84
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران