سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه (DFIG )
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
حجم : 4681 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه DFIG تحت خطا می باشد.ایراد اصلی توربین هاي بادي مجهز به ژنراتور القایی از دو سو تغذیه عملکرد آن ها در طـی بـروز اتصـال کوتاه در شبکه می باشد. در این پروژه یک روش جدید براي عملکرد بی وقفـه تـوربین بـادي مجهـز بـه ژنراتور القایی از دو سو تغذیه در طی بروز خطا در شبکه ارایه شده است. یک محدود کننده جریان خطـا به طور سري با مدار روتور قرار می گیرد، در طی بروز خطا محدود کننده جریان یک سلف بـزرگ را وارد مدار روتورمی کند تا از افزایش جریان در مدار روتور جلوگیري کند. هنگامی که خطا رفع شد سلف نیز از مدار روتور خارج می شود. همچنین از یک STATCOM براي تامین توان راکتیو مورد نیـاز در حالـت دائمی و درطی بروز خطا استفاده شده است. صحت و عملکرد روش با شبیه سازي سیستم قـدرت نمونـه در محیط نرم افزار PSCAD/EMTDC تایید می شود.
کلید واژه: ژنراتورهای القایی، تـوربین بـادي، DFIG، STATCOM.
 
 
فهرست مطالب
چکیده    ‌أ
فصل اول: کلیات تحقیق    1
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- بیان مساله    4
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
۱-۴- اهداف تحقیق    5
۱-۵- سوابق تحقیق    6
۱-۶- روش شناسی تحقیق    8
۱-۶-۱- نوع روش تحقیق    8
۱-۶-۲- روش گردآوری اطلاعات    8
۱-۶-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات    8
۱-۶-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :    8
۱-۷- ساختار تحقیق    8
فصل دوم : مروری بر کارهای انجام شده    9
۲-۱- مقدمه    10
۲-۲- تاریخچه نظری تحقیق    10
۲-۳- مبانی نظری تحقیق    15
۲-۳-۱- توربین بادی    15
۲-۳-۲- مزایاي توربین ها    19
۲-۳-۳- انواع توربین هاي بادي    21
۲-۳-۴- خصوصیات استاتیکی توربین ها    22
۲-۳-۵- اجزاي نیروگاه بادي    23
۲-۳-۶- انواع مختلف توربین هاي سرعت متغیر    24
۲-۳-۶-۱- ژنراتور هاي سنکرون    24
۲-۳-۶-۱-۱-  ژنراتور سنکرون باسیم پیچی میدان    24
۲-۳-۶-۱-۲- ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم    25
۲-۳-۶-۲- ژنراتور هاي القایی    26
۲-۳-۶-۲-۱- ژنراتورالقایی روتور قفسی    28
۲-۳-۶-۳- انواع دیگر    30
۲-۳-۶-۳-۱- ژنراتور القایی از دو سو تغذیه بدون جاروبک (BDFM)    30
۲-۳-۶-۳-۲- ژنراتورالقایی دو سرعته    31
۲-۳-۷- انواع توپولوژي اتصال توربین هاي بادي    31
جدول (۲-۵) مقایسه بین انواع توپولوژی اتصال توربین بادی در مزرعه بادی    35
۲-۳-۸- سیستم هاي قدرت بادي مجهز به DFIG    36
فصل سوم: مدل سازي و کنترل توربین بادی تحت خطا    40
۳-۱- ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG)    41
۳-۱-۱- مدل ماشین    42
۳-۱-۲- کنترل    45
۳-۱-۲-۱-مبدل طرف شبکه    50
۳-۱-۲-۲-کنترلر اتصال dc    51
۳-۱-۲-۳-مبدل طرف روتور    52
۳-۲- ساختار STATCOM    53
۳-۲-۱- مدل سازي و کنترل STATCOM    56
۳-۳- ساختار CROW-BAR    61
۳-۴- محدود کننده جریان خطا    62
۳-۴-۱- راکتورهاي محدود کننده جریان خطا    63
-۲-۴-۳   Is- limiter    64
۳-۴-۳- محدود کننده جریان خطاي حالت جامد    65
۴-۴-۳- محدود کننده جریان خطا ابر رسانا    68
۴-۴-۳-۱- مقاومتی نوع    68
۲-۴-۴-۳- نوع سلفی    69
۳-۴-۴-۳- راکتور نوع  DC    71
فصل چهارم : شبیه سازی توربین بادي    75
-۱-۴عملکرد بی وقفه توربین بادي    76
– ۲-۴ سیستم قدرت نمونه    77
-۳-۴  نتایج حاصل از شبیه سازي    78
-۱-۳-۴ اتصال کوتاه سه فاز بدون حفاظت مبدل سمت روتور    78
-۲-۳-۴ اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از روش انسداد و STATCOM    78
-۳-۳-۴ اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از FCL و بدون STATCOM    88
-۴-۳-۴ اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از  FCLو STATCOM    91
نتیجه گیري    98
پیشنهادات    99
منابع و ماخذ    100
فهرست منابع فارسی    100
فهرست منابع لاتین    100
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت