سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از تحقيق حاضر، تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران می باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده های آن بصورت کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان نامه های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه های دولتی و غیر دولتی استان مازندران بود که در مجموع ۲۶۶ پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی تحقيق برابر جامعه ی تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه
بمی و همکاران (۱۳۸۵) بود. روایی صوری چک¬ لیست توسط ۱۰ نفر اساتید و صاحب نظران گرایش مدیریت ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی می باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع شد. از آمار توصیفی برای گزارش دهی اطلاعات و از نرم افزار  SPSSنسخه ۲۲ و Excel نسخه ۲۰۱۳ برای تجزیه و تحلیل داده¬ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن¬ها مربوط به دانشگاه مازندران و تعداد پایان نامه های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان¬های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه¬ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده ها کمی و با استفاده از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده¬ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به طور ناچیزی، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی اشاره داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه¬های مشترک برای اساتید دانشگاه¬های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ها را بهبود بخشید.
واژگان کليدي: پایان نامه ، دانشگاه های استان مازندران، رشته مدیریت ورزشی
 
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                  صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه   2
۱-۲) بیان مسئله   4
۱-۳) ضرورت تحقیق    5
۱-۴) اهداف پژوهش    9
۱-۴-۱) هدف کلی   9
۱-۴-۲) اهداف اختصاصی   9
۱-۵) سؤال های تحقیق     10
۱-۵-۱) سؤال اصلی   10
۱-۵-۲) سؤال های فرعی   10
۱-۶) محدوده ی تحقیق   11
۱-۷) محدودیت¬های غیرقابل کنترل   12
۱-۸) تعاریف اصطلاحات    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه    15
۲-۲) مبانی نظری    16
۲-۲-۱) تحقیق چیست   16
۲-۲-۲) اهمیت تحقیقات   17
۲-۲-۳)ویژگی های تحقیق   19
۲-۲-۴) انواع پروژه¬های تحقیقاتی    21
۲-۲-۵) پژوهش چیست   22
۲-۲-۶) اهمیت و ضرورت پژوهش    23
۲-۲-۷) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش   24
۲-۲-۸) ویژگی های پژوهشگر    25
۲-۲-۹) پایان نامه ها یا رساله های تحصیلی    26
۲-۲-۱۰) تدوين پايان-نامه    26
۲-۲-۱۱) اهميت پايان-نامه     27
۲-۲-۱۲) اهداف پایان¬نامه و رساله    29
۲-۲-۱۳) ویژگی‌های یک پایان نامه¬ی خوب    29
۲-۲-۱۴) برنامه¬ی زمان¬بندی مراحل مختلف پایان-نامه    31
۲-۲-۱۵) گزارش نهایی پایان نامه   33
۲-۲-۱۶) آسیب های پایان نامه‌های رشته¬ی تربيت-بدني    35
۲-۲-۱۶-۱) عدم وجود کلان نگری علمی   35
۲-۲-۱۶-۲) تمرکز موضوع¬ها بر ارائه¬ی اطلاعات    35
۲-۲-۱۶-۳) عدم تناسب میان طرح پایان¬نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی  36
۲-۲-۱۶-۴) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی   36
۲-۲-۱۶-۵) انتخاب موضوع¬های کلی    37
۲-۲-۱۶-۶)  انجام موضوع¬های تکراری     38
۲-۲-۱۶-۷)  گرایش به موضوع¬های غیرعلمی – پژوهشی و کم-اثر    38
۲-۲-۱۶-۸)  انتخاب موضوع‌های ناقص   38
۲-۲-۱۶-۹) سنت¬گرایی در انتخاب موضوع¬ها و عدم توجه به موضوع¬های جدید   39
۲-۲-۱۷) روند ارزیابی تحقیقات   40
۲-۲-۱۸) تعاریف ارزیابی    40
۲-۲-۱۹) کارکردها و ویژگی¬های ارزیابی    41
۲-۲-۲۰) مراحل ارزیابی    42
۲-۲-۲۱) معیارهای ارزیابی   42
۲-۲-۲۱-۱) استاندارهای سودمندی    44
۲-۲-۲۱-۲) استانداردهای انجام-پذیری    45
۲-۲-۲۱-۳) استانداردهای صحت ارزیابی   45
۲-۲-۲۱-۴) استانداردهای دقت    46
۲-۲-۲۲) پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد و نحوه¬ی ارزشیابی آن-ها     48
۲-۲-۲۳) تحقیق و پژوهش در زمینه¬ی تربیت¬بدنی و ورزش (موانع و راهکارها)     48
۲-۳) پیشینه¬ی پژوهش    50
۲-۳-۱) پژوهش‏های داخلي   50  
۲-۳-۲) پژوهش¬های خارجی    57
۲-۴) جمع¬بندی فصل    66
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه    68
۳-۲) روش تحقيق     69
۳-۳) جامعه و نمونه¬ی آماري    69
۳-۴) ابزار و روش جمع¬آوری داده-ها    70
۳-۵) روش سنجش روایی چک لیست    70
۳-۶) قابليت پايايي چک لیست   70
۳-۷) تحلیل آماری داده-ها    71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه    73
۴-۲) توصیف متغیرهای کلی   74
۴-۲-۱) تعداد کل پایان نامه ها    74
۴-۲-۲) قلمرو موضوعی    75
۴-۲-۳) قلمرو مکانی    77
۴-۲-۴)جنسیت پژوهشگران   79
۴-۲-۵) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما    81
۴-۲-۶)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور    82  
۴-۲-۷) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها     92
۴-۲-۸) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها    96
۴-۲-۹) رنگ جلد پایان نامه ها    98
۴-۲-۱۰) تعداد صفحات کل پایان نامه    100
۴-۲-۱۱) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله    102
۴-۲-۱۲) تعداد صفحات فصل دو    104
۴-۲-۱۳) تعداد صفحات فصل پنج   106
۴-۲-۱۴) تعداد صفحات بخش ضمیمه   108
۴-۲-۱۵) تعداد کلید واژه    110
۴-۲-۱۶)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه    112
۴-۲-۱۷) تعداد اهداف تحقیق    114
۴-۲-۱۸) تعداد فرضیه تحقیق    116
۴-۲-۱۹) تعداد سوال تحقیق    118
۴-۲-۲۰) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها     120
۴-۲-۲۱) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها   122
۴-۲-۲۲) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها    124
۴-۲-۲۳) وضعیت نوع ضمیمه    126
۴-۲-۲۴) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها    128
۴-۲-۲۵) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها    130
۴-۲-۲۶) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها    132
۴-۲-۲۷) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها    134
۴-۳) توصیف متغیرهای روش شناسی   136
۴-۳-۱) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها    136
۴-۳-۲) جامعه آماری   138
۴-۳-۳) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها    142
۴-۳-۴) شیوه جمع آوری داده ها     144
۴-۳-۵) وضعیت نوع داده  در پایان نامه ها   146
۴-۳-۶) روش تحقیق پایان نامه ها     148
۴-۳-۷) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری    150
۴-۳-۸) روش گردآوری داده ها    152
۴-۳-۹) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها     154   
۴-۳-۱۰) فرمول به دست آوردن حجم نمونه    156
۴-۳-۱۱) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها   158
۴-۳-۱۲) میزان ضریب آلفای پایایی   160
۴-۴) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها   162
۴-۴-۱) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی)     163
۴-۴-۲) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی)    163
۴-۴-۳) صفحه عنوان فارسی    164
۴-۴-۴) صفحه عنوان انگلیسی    165
۴-۴-۵) صفحه چکیده فارسی     166
۴-۴-۶) صفحه چکیده انگلیسی   167
۴-۴-۷) صفحه تقدیم    168
۴-۴-۸) صفحه تشکر   169
۴-۴-۹) صفحه گواهی دفاع   170
۴-۴-۱۰) صفحه ارزشیابی   171
۴-۴-۱۱) صفحه تعهد اصالت پایان نامه   172
۴-۴-۱۲) صفحه منشور اخلاقی   173
۴-۴-۱۳) صفحه ضمیمه    174
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه    176
۵-۲) خلاصه تحقیق    177
۵-۳) یافته های تحقیق    178
۵-۳-۱) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی    178
۵-۳-۱-۱) تعداد کل پایان نامه ها        178
۵-۳-۱-۲) قلمرو موضوعی     178
۵-۳-۱-۳) قلمرو مکانی       179
۵-۳-۱-۴) جنسیت پژوهشگران    179
۵-۳-۱-۵) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما    179
۵-۳-۱-۶) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور   180
۵-۳-۱-۷) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها    180
۵-۳-۱-۸) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها     180
۵-۳-۱-۹) رنگ جلد پایان نامه ها   181
۵-۳-۱-۱۰) تعداد صفحات کل پایان نامه   181
۵-۳-۱-۱۱) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله    182
۵-۳-۱-۱۲) تعداد صفحات فصل دو    182
۵-۳-۱-۱۳) تعداد صفحات فصل پنج    182
۵-۳-۱-۱۴) تعداد صفحات بخش ضمیمه    183
۵-۳-۱-۱۵) تعداد کلید واژه    183
۵-۳-۱-۱۶) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه    183
۵-۳-۱-۱۷) تعداد اهداف تحقیق    184
۵-۳-۱-۱۸) تعداد فرضیه تحقیق    184
۵-۳-۱-۱۹) تعداد سوال تحقیق    184
۵-۳-۱-۲۰) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها    185
۵-۳-۱-۲۱) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها    185
۵-۳-۱-۲۲) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها   185
۵-۳-۱-۲۳) وضعیت نوع ضمیمه     186
۵-۳-۱-۲۴) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها    186
۵-۳-۱-۲۵) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها    186
۵-۳-۱-۲۶) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها    187
۵-۳-۱-۲۷) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها    187
۵-۳-۲) توصیف متغیرهای روش شناسی     187
۵-۳-۲-۱) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها    187
۵-۳-۲-۲) جامعه آماری    188
۵-۳-۲-۳) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها    188
۵-۳-۲-۴) شیوه جمع آوری داده ها     188
۵-۳-۲-۵) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها     189
۵-۳-۲-۶) روش تحقیق پایان نامه ها      189
۵-۳-۲-۷) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری    189
۵-۳-۲-۸) روش گردآوری داده ها     190
۵-۳-۲-۹) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها    190
۵-۳-۲-۱۰) فرمول به دست آوردن حجم نمونه     190
۵-۳-۲-۱۱) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها   191
۵-۳-۲-۱۲) میزان ضریب آلفای پایایی   191
۵-۳-۳) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها   192
۵-۴) بحث و نتیجه گیری     192
۵-۵) نتیجه گیری    212
۵-۶) پیشنهادات برخاسته از تحقیق    213
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آینده    215
منابع    217
پیوست    227
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت