سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 215 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله¬اي بحث¬برانگيز است. موافقان گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد بر اين باورند كه سود (زیان) اندازه¬گیری شده بر مبنای جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه¬گیری¬های سود، نشان می¬دهد در حالی¬که مخالفان معتقدند "ساير اجزاي سود جامع" متشکل از اقلامی است که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از دوره¬ای به دوره¬ی دیگـر تغییر می¬کنند و لذا گـزارش کردن آنها همـراه با نتايج كسب و كار اصلي منجـر به افزایش نوسانات سـود و ریسک شرکت و همچنین کاهش قدرت پیش¬بینی سـود می¬شود. در نتیجه، انتخاب شیوه¬ای از گزارشگری سود که عملکرد شرکت را بهتر و کامل¬تر نشان دهد، اهمیت ویژه¬ای دارد. از اين رو، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش آغازین هستیم که آیا ارائه سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه یک صورت عملکـرد واحـد) منجـر به سـوءتعبیر از عملکرد اصلی شرکت می¬شود یا خیـر؟ به منظور پاسخ به این سوال می¬بایست به مقایسـه رابطـه بین معیارهای نوسانات سـود با ریسک و قیمت بازار سهام شـرکت پرداخت. همچنین می¬بایست به مقایسـه قدرت پیش¬بینی¬کنندگی معیارهای سـود (سـود خالص و سـود جامع) در پیش¬بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد پرداخت و سپس با توجه به کلیه نتایج بدست آمده در حد مناسب به سوال آغازین تحقیق پاسخ داد. لازم به ذکر است که این مقایسه با استفاده از داده¬های شرکت¬های پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۹۱ و به وسیله¬ی رگرسیون خطی چندگانه و آزمون F صورت گرفت. نتایج بررسی¬ها نشان داد كه سود جامع داراي ماهيت پر نوسان¬تري نسبت به سـود خالص است ولی این برتـری به لحاظ آماری معنی¬دار نیست. همچنين، نوسانات ساير اجزاي سود جامع با ريسك و قيمـت بازار سهام شركت رابطـه معنی¬داری ندارد. بر همين اساس، نتايج اين تحقیق از رويكرد ارائه يك صورت عملكـرد واحـد حمايت مي¬كند. علاوه¬براین نتایج نشان داد که سود خالص قدرت پیش¬بینی بیشتری برای پیش¬بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعد و سود خالص دوره بعد دارد. این موضوع که بیانگر اهمیت و کاربـرد سـود خالص در تعیین عملکـرد آتی شـرکت است، نشان می¬دهـد که می¬بایست کماکان سود خالص در قالب یک قلم جداگانه در صورت عملکرد مالی نشان داده شود.
کلید واژه: سود جامع، سود خالص، ریسک شرکت، نوسانات سود
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: كليات……………………………………………………………………………………………………………..۱
    1.1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    2
    1.2 تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..    5
    1.3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۸
    1.4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    9
    1.5 پرسش¬ها و فرضیه¬های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….    10
    1.6 روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..    11
    1.7 تعریف برخی از واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………    12
    1.8 ساختار کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..    13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه………………………………………………………………………………….    15
بخش اول: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………….    16
    2.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    17
    2.2 ریسک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    19
        2.2.1 عوامل مؤثر بر ریسک شرکت……………………………………………………………………………………………………    20
        2.2.2 انواع ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………    27
    2.3 سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    28
        2.3.1 هدف از اندازه¬گیری و گزارش سود …………………………………………………………………………………………    28
        2.3.2 مفهوم سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………..    28
        2.3.3 مفاهیم نگهداشت سرمایه………………………………………………………………………………………………………..    30
        2.3.4 مفاهیم سود……………………………………………………………………………………………………………………………..    32
            2.3.4.1 سود حسابداری……………………………………………………………………………………………………………..    33
            2.3.4.2 سود اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..    34
    2.4 رویکردهای تهیه صورت سود (زیان)………………………………………………………………………………………………….    35
        2.4.1 تئوری مازاد خالص (تمیز)………………………………………………………………………………………………………..    36
        2.4.2 مفهوم سود عملیات جاری………………………………………………………………………………………………………..    36
        2.4.3 مفهوم شمول کلی سود (سود جامع)………………………………………………………………………………………    39
    2.5 گزارشگری سود جامع………………………………………………………………………………………………………………………..    41
        2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا…………………………………………………………………………    41
        2.5.2 گزارشگری سود جامع در سطح بین¬الملل……………………………………………………………………………….    45
        2.5.3 گزارشگری سود جامع در ایران………………………………………………………………………………………………..    48
    2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بین¬الملل…………………………………………………………………….    49
        2.6.1 تعریف سود جامع…………………………………………………………………………………………………………………….    51
        2.6.2 سایر اجزای سود جامع…………………………………………………………………………………………………………….    52
            2.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی دارایی¬ها……………………………………………………………………    53
            2.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرح¬های مزایای معین………………………………………………………..    54
            2.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز……………………………………………………………………………………………………….    56
            2.6.2.4 سود (زیان) ناشی از اندازه¬گیری مجدد دارایی¬های مالی آماده برای فروش…………………    59
            2.6.2.5 بخش اثربخش سود (زیان¬های) مربوط به ابزارهای مصون سازی در مصون سازی………    61
            2.6.2.6 تعدیلات سنواتی…………………………………………………………………………………………………………….    63
            2.6.2.7 تعدیلات تجدید طبقه¬بندی…………………………………………………………………………………………..    64
        2.6.3 شیوه گزارشگری سود جامع……………………………………………………………………………………………………..    65
    2.7 شیوه نوین ارائه صورت¬های مالی……………………………………………………………………………………………………….    68
        2.7.1 سیر تحول نحوه¬ی ارائه¬ی صورت¬های مالی……………………………………………………………………………..    70
        2.7.2 اهداف اساسی روش نوین ارائه¬ی صورت¬های مالی………………………………………………………………….    72
        2.7.3 اصول ارائه¬ی صورت¬های مالی (منطبق با IAS1)…………………………………………………………………..    73
            2.7.3.1 یکپارچگی………………………………………………………………………………………………………………………    73
            2.7.3.2 تفکیک…………………………………………………………………………………………………………………………..    74
        2.7.4 شکل و طبقه¬بندی……………………………………………………………………………………………………………………    76
        2.7.5 تعریف بخش¬ها و گروه¬ها………………………………………………………………………………………………………….    79
        2.7.6 صورت¬های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….    82
            2.7.6.1 صورت وضعیت مالی …………………………………………………………………………………………………….    82
            2.7.6.2 صورت سود (زیان) جامع……………………………………………………………………………………………..    83
            2.7.6.3 صورت جریان وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..    84
بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………    86
    2.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    87
    2.2 تحقیق¬های قبلی درمورد نوسانات سود جامع……………………………………………………………………………………    87
    2.3 تحقیق¬های قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع…………………………………………………………………………    91
        2.3.1 رابطه¬ی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار………………………………………………………………    91
        2.3.2 قیمت¬گذاری معیارهای نوسانات سود………………………………………………………………………………………    94
    2.4 تحقیق¬های قبلی درمورد قدرت پیش¬بینی¬کنندگی سود جامع……………………………………………………….    96
    2.5 سایر تحقیقات در مورد سود جامع………………………………………………………………………………………………….    100
    2.6 جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………….    109
فصل سوم: روش اجراي تحقيق ……………………………………………………………………………………………    112
    3.1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….    113
    3.2 مدل مفهومي و فرضيه¬هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………    113
        3.2.1 مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..    113
        3.2.2 فرضيه¬هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………    118
    3.3 روش كلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………    118
    3.4 قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..    119
        3.4.1 قلمرو موضوعي……………………………………………………………………………………………………………………..    119
        3.4.2 قلمرو مكاني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..    119
        3.4.3 قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………………………………………    119
    3.5 روش نمونه¬گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….    119
    3.6 روش گردآوري داده¬ها……………………………………………………………………………………………………………………..    120
    3.7 معرفی و نحوه¬ی محاسبه متغیرها …………………………………………………………………………………………………    120
    3.8 روش آزمون فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………….    123
        3.8.1 روش آزمون فرضيه¬ي اول…………………………………………………………………………………………………….    123
        3.8.2 روش آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………..    123
        3.8.3 روش آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………….    125
        3.8.4 روش آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………    127
        3.8.5 روش آزمون فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………………..    128
    3.9 مباحث آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………..     129
    3.10 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….    134
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري………………………………………………………………………………………    135
    4.1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………    136
    4.2 جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………….    137
    4.3 نتايج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………    137
        4.3.1 آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………..    137
        4.3.2 آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………………….    139
        4.3.3 آزمون فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………………    144
        4.3.4 آزمون فرضيه چهارم…………………………………………………………………………………………………………….    150
        4.3.5 آزمون فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….    154
    4.4 خلاصه و جمع¬بندي ………………………………………………………………………………………………………………………    157
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………….    158
    5.1 مرور و جمع¬بندي …………………………………………………………………………………………………………………………..    159
    5.2 نتايج آزمون فرضيه¬هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………    161
        5.2.1 نتايج آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………    161
        5.2.2 نتايج آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………………………..    162
        5.2.3 نتايج آزمون فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………………..    162
        5.2.4 نتايج آزمون فرضيه چهارم…………………………………………………………………………………………………….    163
        5.2.5 نتايج آزمون فرضيه پنجم………………………………………………………………………………………………………    164
    5.3 محدوديت¬هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..    164
    5.4 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    165
        5.4.1 پیشنهادت کاربردی………………………………………………………………………………………………………………..    165
        5.4.2 پیشنهادات برای تحقیق¬های آتی…………………………………………………………………………………………..    166
    5.5 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….    167
    فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….    I
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل