سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز ۸ تا ۱۰ ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد ۳۲۴ نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفي انتخاب و در تحقيق شركت داده شدند. در ابتدا قد (۱۳/۷±36/138)، وزن (۸۷/۹±79/37)، شاخص توده بدن  (71/3±50/19) و محیط کمر  (08/9±22/67) آزمودنی‎ها اندازه-گیری و ثبت شد. سپس متغیرهای آمادگی جسمانی که شامل آزمون های استاندارد یک دقیقه دراز و نشست، پرش طول ایستاده و دوی ۴ در ۹ متر رفت‌وبرگشت بود، اجرا شد و نتایج ثبت و تجزیه‌وتحلیل شد. به دلیل نرمال نبودن توزیع داده¬ها برای بررسی همبستگی بین آزمودنی‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (۰۵/۰P≤). نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رکورد دوی رفت‌ و برگشت ۴ در ۹ متر و WC دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با ۳۵/۰، بین رکورد پرش طول و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۴۳/۰- و بین رکورد دراز و نشست و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۲۰/۰- وجود داشت که نشان می‌دهد نمرات عوامل منتخب آمادگی جسمانی با افزایش WC کاهش می‌یابند. همچنین بین رکورد دوی رفت‌وبرگشت ۴ در ۹ متر و BMI ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با ۳۵/۰، بین رکورد پرش طول و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۳۸/۰-، بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۱۸/۰-، بین آمادگی جسمانی و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۱۵/۰ و بین آمادگی جسمانی و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۲۳/۰ وجود داشت. این نتایج نشان‌دهنده نیاز ضروری ارتقای آمادگی جسمانی در دانش آموزان می‌باشد.
واژه¬های کلیدی:  محیط کمر، شاخص توده بدن، آمادگی جسمانی.
 
 
                                                                                                
عنوان                                                               صفحه
چکیده    .1
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه    ..3
۱-۲- بیان مسئله    ..4
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش    ..6
۱-۴- اهداف پژوهش    ..7
۱-۴-۱- هدف کلی    ..7
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی    ..7
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش    ..8
۱-۶- پیش‌فرض‌های پژوهش    ..8
۱-۷- محدودیت‌های پژوهش    ..8
۱-۷-۱- محدودیت‌های قابل‌کنترل    ..8
۱-۷-۲- محدودیتهای غیرقابل‌کنترل    ..9
۱-۸- روش پژوهش    .9
۱-۹- تعریف اصطلاحات و واژههای پژوهش    .9
فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه    12
۲-۲- تعریف اضافه‌وزن و چاقی    12
۲-۳- تداوم اضافه‌وزن و چاقی از کودکی تا بزرگ‌سالی    12
۲-۴- چاقی دوران کودکی و پیامدهای تندرستی طولانی‌مدت    13
۲-۵- ارزیابی ترکیب بدنی در کودکان و نوجوانان    15
۲-۵-۱- تغییرات در ترکیب بدنی    15
۲-۵-۲- ارزیابی ترکیب بدنی    16
۲-۵-۳- شاخص توده بدن    16
۲-۵-۴- نسبت محیط کمر به لگن    20
۲-۵-۵- محیط کمر    21
۲-۶- علل چاقی    22
۲-۶-۱- رژیم غذایی    22
۲-۶-۲- فعالیت جسمانی    22
۲-۶-۳- عوامل مربوط به سوخت‌وساز ( عوامل متابولیکی)    23
۲-۷- اثرات عوامل محیطی روي گسترش چاقی دوران کودکی    23
۲-۸- عوامل رفتاري چاقی و اثرات محیطی    24
۲-۹- ضرورت تعدیل‌های محیطی براي ایجاد دگرگونی به‌سوی سبک زندگی فعال    25
۲-۱۰- نقش زمینه‌های محیطی مختلف    26
۲-۱۱- مروری بر مقالات گذشته    27
۲-۱۲- جمع بندی    32
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه    34
۳-۲- روش پژوهش    34
۳-۳- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها    34
۳-۴- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوري اطلاعات    34
۳-۴-۱- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی    34
۳-۴-۲- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش    35
۳-۴-۲-۱- اندازه‌گیری قد    35
۳-۴-۲-۲- اندازه‌گیری وزن    36
۳-۴-۲-۳- اندازهگیری محیط کمر    37
۳-۴-۲-۴- آزمون دراز و نشست با زانوي خميده    37
۳-۴-۲-۵- آزمون پرش طول    38
۳-۴-۲-۶- آزمون دوی رفت و برگشت    38
۳-۵- ابزار اندازه¬گیری    39
۳-۵-۱-کرونومتر دیجیتال: با دقت دهم ثانیه، ساخت چین، برای زمان کنترل نبض در آزمون توان هوازی۴۰
۳-۵-۲-متر نواری پلاستیکی: با دقت میلی‌متر، برای اندازه¬گیری طول و محیط قسمت‌های مختلف بدن    39
۳-۵-۳- ترازوی اندازه‌گیری: ساخت آلمان برای اندازه¬گیری وزن آزمودنی    39
۳-۶- روش‌های آماری    39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه    42
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها    41
۴-۳٫ بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها    42
۴-۴٫ آزمون فرضیه¬های پژوهش    43
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱ مقدمه    52
۵-۲ خلاصه پژوهش    53
۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش    53
۵-۴- بحث و بررسی    54
۵-۵ جمع‌بندی    58
۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی    59
۵-۷ پیشنهادهای کاربردی    59
منابع و مأخذ    60
پیوستها    70
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت