سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
رشد و توسعه بازارهای سرمایه و به وجود آمدن صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مهم در بازار های سرمایه جهت جذب پس اندازهای کوچک و سرمایه ها به سوی بازارهای سرمایه , عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را به موضوعی مهم و قابل توجه تبدیل نموده است . در ارتباط با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پژوهشهای متفاوتی انجام شده است. اما در ارتباط ب رابط بین ویژگی های مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تحقیق انجام نپذیرفته است . بر این اساس جامعه آماری شامل ۴۹ صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر که از سه ماه قبل از شروع سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نموده اند را انتخاب و در مقطع سال ۱۳۹۲ مورد آزمون قرار داده ایم و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون خطی استفاده نموده ایم . نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان متغیر های مورد آزمون ویژگی ها مدیران از جمله تحصیلات , تجربه و ریسک پذیری رابطه مستقیم با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دارند و بین سن مدیران و بازده و سن مدیران با ریسک پذیری آنها رابطه معنا دار مشاهده نگردیده است .
واژهای کلیدی : صندوق های سرمایه گذاری , بازده , تحصیلات , سن , ریسک پذیری , تجربه

 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات طرح    1
۱-۱ بیان مساله تحقیق     2
۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن     3
۱-۳هدف هاي تحقیق     4
۱-۴ سوالات پژوهش    4
۱-۵ فرضیه های پژوهش    4
۱-۶ روش تحقیق     5
۱-۷ جامعه آماری و حجم آن     5
۱-۸ روش گرد آوري اطلاعات     5
۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     5
۱-۱۰ متغیرها و واژه هاي كليدي     5
فصل دوم: مطالعات نظری    8
۲-۱ مقدمه    9
۲-۲ تعریف صندوق های سرمایه گذاری    11
۲-۳ تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری    12
۲-۴ پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران    13
۲-۴-۱-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار    13
۲-۴-۲ بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار    13
۲-۵ اهداف صندوق های سرمایه گذاری    14
۲-۵-۱درآمد    14
۲-۵-۲رشد    14
۲-۵-۳درآمد و رشد    14
۲-۶ قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری    15
۲-۶-۱ قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران    15
۲-۶-۲ قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها    16
۱-۶-۲-۱ قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده    16
۲-۶-۲-۲ قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی    17
۲-۷ انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق    18
۲-۷-۱ صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی    18
۲-۷-۲ صندوق های سرمایه گذاری متوازن    18
۲-۷-۳ صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز    18
۲-۷-۴صندوق های سرمایه گذاری تخصصی    19
۲-۷-۵ صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه    19
۲-۷-۶صندوق های بازار پول    19
۲-۷-۷ صندوق های رشد وتوسعه    20
۲-۷-۸ صندوق ها شاخص    20
۲-۷-۹ صندوق های قابل معامله در بورس    20
۲-۷-۱۰   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها    21
۲-۷-۱۱  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی    21
۲-۸ طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری    21
۲-۸-۱ شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر    21
۲-۸-۱-۱ شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته)    21
۲-۸-۱-۲ شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز)    22
۲-۸-۲ صندوق ها متنوع و غیر متنوع    23
۲-۸-۲-۱ صندوق های متنوع    23
۲-۸-۲-۲ صندق های غیر متنوع    23
۲-۸-۳ طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش    23
۲-۸-۳-۱ صندوق های با کارمزد    23
۲-۸-۳-۲ صندوق های بدون کارمزد    25
۲-۸-۴ طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری    25
۲-۸-۴-۱ صندوق های کوتاه مدت    25
۲-۸-۴-۲ صندوق های بلند مدت    26
۲-۹ ارکان صندوق های سرمایه گذاری    28
۲-۱۰  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده    31
۲-۱۰-۱ ساختار حقوقی    31
۲-۱۰-۲ ارکان    32
۲-۱۱ ساختار بین نهادی    35
۲-۱۱-۱ ساختار بین نهادی در ایالت متحده    35
۲-۱۱-۲ ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران    36
۲-۱۲ ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری    37
۲-۱۲-۱ مدیریت حرفه ای     37
۲-۱۲-۲ صرفه جویی ها ناشی از مقیاس     38
۲-۱۲-۳ امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری     38
۲-۱۲-۴ رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری    39
۲-۱۲-۵ تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک    39
۲-۱۳ معایب صندوق های سرمایه گذاری    39
۲-۱۴ امید نامه صندوق های سرمایه گذاری    40
۲-۱۵ انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری    41
۲-۱۵-۱هزینه های ارکان    41
۲-۱۵-۲ هزینه ای دوره ای    42
۲-۱۵-۳ هزینه های صدور و ابطال    43
۲-۱۶ خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری    43
۲-۱۷ نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده    45
۲-۱۸ انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک    46
۲-۱۹ الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری    47
۲-۱۹-۱ صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها    48
۲-۱۹-۲ صورت سود و زیان    49
۲-۱۹-۲-۱ درآمد های حاصل از سرمایه گذرای    49
۲-۱۹-۲-۲ هزینه های صندوق    49
۲-۱۹-۲-۳ افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها    49
۲-۱۹-۳ صورت تغییرات در سرمایه     49
۲-۱۹-۴ صورت جریان وجه نقد    49
۲-۲۰ بازده سرمایه گذاری    51
۲-۲۱ بازده سرمایه گذاری در صندوق    51
۲-۲۱-۱ سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری    51
۲-۲۱-۲ عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده    52
۲-۲۱-۳ عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود    52
۲-۲۲ ریسک    52
۲-۲۲-۱ انواع ریسک    53
۲-۲۳ ریسک پذیری    53
۲-۲۳-۱ خصوصیات موثر در ریسک پذیری    54
۲-۲۳-۲ ترجیهات ریسک    55
۲-۲۴ چارچوب ریسک و بازده    56
۲-۲۵ مدیران سرمایه گذاری     56
۲-۲۵-۱ مدیر صندوق.    56
۲-۲۵-۲ مدیر سرمایه گذاری.    57
۲-۲۵-۲-۱مدرک CFA.    58
۲-۲۵-۲-۲ مدرک MBA    59
پیشینه تحقیق    60
خلاصه فصل     63
فصل سوم: روش تحقیق    64
۳-۱ مقدمه    65
۳-۲ تعریف تحقیق    65
۳-۳ روش تحقیق    66
۳-۴ جامعه آماري و حجم آن    66
۳-۵ حجم نمونه و روش اندازه گیری    66
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات    66
۳-۷ فرضیات تحقیق    68
۳-۸ متغیرهای تحقیق    68
۳-۸-۱ خالص ارزش روزانه دارایی صندوق (NAV)    68
۳-۸-۲ بازده واقعی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک    69
۳-۸-۳ریسک پذیری .    69
۳-۸-۴ تحصیلات    69
۳-۸-۵ سوابق کاری    70
۳-۹  روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات    70
۳-۹-۱  تحلیل رگرسيون    70
۳-۹-۲  آزمون معنی دار بودن مدل    72
۳-۹-۳  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق    73
۳-۹-۴  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    73
۳-۹-۴-۱  فرض نرمال بودن باقیمانده ها:    74
۳-۹-۴-۲  فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل    74
۳-۹-۴-۳  فرض مستقل بودن باقیمانده ها    75
۳-۹-۴-۴٫ فرض همسانی واریانس باقیمانده ها    75
۳-۹-۵  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها    77
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها    78
۴-۱  مقدمه    79
۴-۲  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    79
۴-۳  آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق    82
۴-۴  بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    83
۴-۵  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    84
۴-۵-۱ برآورد مدل    84
۴-۵-۲ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق    85
۴-۵-۳ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق    86
۴-۵-۴ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق    86
۴-۵-۵ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق    87
۴-۵-۶  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم تحقیق    87
۴-۶  خلاصه فصل    88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    89
۵-۱ مقدمه    90
۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری    90
۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    91
۵-۲-۲نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    92
۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق    92
۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق    93
۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق    93
۵-۳  پیشنهادات تحقیق    94
۵-۳-۱ پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج تحقیق    94
۵-۳-۲ سایر پیشنهاد های تحقیق    95
۵-۳-۳ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی    95
منابع  و ماخذ    96
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت