سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای  مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته  را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت  . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی  گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود .  این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی  شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ و بیان رابطه بین سود تقسیمی  و مقدار آن به عنوان  متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين و تدبیر پرداز، براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك    آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: نتایج فرضیه اصلی اول:  به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتي و بازده سهام در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و مقدار آن۳۵۳/۰ است ؛كه اين ضريب همبستگي به  ميزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع    متغير هاي ياد شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن ۱۱۸/۰ مي باشد، نشان می دهد كه ۸/۱۱% از تغييرات بازده سهام به سود سال آتي وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.

 
 
 
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ -۱)مقدمه    6
۲-۱(بيان مسئله    7
۳-۱ ( اهمیت وضرورت انجام تحقيق    8
۴- ۱( اهداف تحقيق    9
  5-1) چار چوب نظری تحقیق    10
۶-۱)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها    11
۷-۱) فرضیه های تحقیق    13
۸-۱) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق    14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲)مقدمه    21
۲-۲)محدوديت ها وعوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود    21
۱-۲-۲)وضعيت نقدينگي    21
۱-۲-۲) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه    21
۳-۲-۲)محدوديت هاي قرار دادهاي استقراض    22
۴-۲-۲)محدوديت هاي قانوني    23
۵-۲-۲)سود آوري و فرصت هاي سرمايه گذاري    23
۶-۲-۲)ماليات    23
۷ -۲-۲)نياز سهامداران    23
۳-۲)دلايل پرداخت سود سهام    24
۴-۲)روشهاي پرداخت سود سهام    25
  1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد    25
۲-۴-۲)سود سهمي    26
۵-۲)شيوه پرداخت سود سهام در ايران    26
۶-۲)سياست های متداول تقسيم سود    28
۱-۶-۲ )نسبت سود تقسيمی ثابت    28
۲-۶-۲)پرداخت سود ثابت    28
۳-۶-۲)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافی    29
۷-۲)نظريه های مختلف درباره سياست پرداخت سود سهام     29
۸-۲)مکاتب فکري در مورد تقسيم سود    30
۱-۸-۲)نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام    31
۲-۸-۲)فرضيه نامربوطي سود سهام ـ فرضيه موديلياني و ميلر     44
۹ -۲)فرضيه علامت دهي  سود سهام    47
۱۰-۲)بازده    48
۱-۱۰-۲)انواع بازده    49
۱-۱-۱۰-۲)بازده کمی    49
۲-۱-۱۰-۲ ) بازده کیفی    53
۲-۱۰-۲) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی    54
۱-۲-۱۰-۲)نرخ بازده مورد انتظار    55
۲-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول )    56
۳-۲-۱۰-۲)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم )    56
۱۱-۲)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی )    59
۱۲-۲) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران    60
۱۳-۲) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار     60
۱۴-۲) بررسي تجربيات گذشته    62
۱-۱۴-۲)تحقیقات خارجی    62
۱-۱-۱۴-۲) تحقيقات لينتنر    63
۲-۱-۱۴-۲)تحقيق علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي     65
۳-۱-۱۴-۲ )خلاصه تحقيق چون ـ چياچنگ، پراوين كومار، كا. سيوارا ماكريشنان    70
۲-۱۴-۲) تحقيقات داخلي    74
۱-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده    74
۲-۲-۱۴-۲) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی    75
۳-۲-۱۴-۲) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی    76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳ -۱) مقدمه    82
۲-۳ )روش تحقیق    82
۳-۳ )جامعه مطالعاتی    83
۴-۳) قلمرو تحقیق    84
۱-۴-۳) قلمرو  مکانی تحقیق    84
 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق    84
۳-۴-۳ )قلمرو موضوعي تحقیق    84
۵-۳) روش های جمع آوری اطلاعات    84
۶-۳) روش تجزيه و تحليل  اطلاعات    85
۱-۶-۳( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی    85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴) مقدمه    91
۲-۴ ) شاخص های توصیفی متغیرها    91
۳-۴) روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق    93
۴-۴ ) تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق    94
۱-۴-۴) بررسي فرض نرمال بودن متغيرها    95
۲-۴- ۴ )خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه    96
۱-۲-۴-۴)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول    96
 2-2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم    100
۳  -2-4-4)تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم     111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ )مقدمه    127
۲-۵ )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها     127
۱-۲-۵)نتایج فرضیه اصلی اول     128
۲-۲-۵)نتايج فرضیه اصلی دوم     128
۳-۲-۵)نتايج فرضیه اصلی سوم     129
۳-۵) نتیجه گیری کلی تحقیق     131
۴-۵) پیشنهادها     131
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل