سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی (اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت‌ها و مدیر عامل‌های باشگاه‌های ورزشی می‌باشند. که بر این اساس تعداد ۶۲ نفر به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (۱۳۹۱) بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش های معتبر مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه ۶۱/۴ مهمترین مانع می‌باشد و مانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه ۱۴/۳ کم اهمیت‌ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد.
کلمات کلیدی: ورزش قهرمانی، حمایت مالی، فارس

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده    1
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱٫ مقدمه    3
۱-۲٫ بیان مساله    5
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق    7
۱-۴٫ اهداف تحقیق    9
۱-۴-۱٫ هدف کلی    9
۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی    9
۱-۵٫ سوالات تحقیق    10
۱-۶٫ قلمرو تحقیق    11
۱-۷٫ محدودیت تحقیق    11
۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات     11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱٫ بازاریابی    15
۲-۲٫ بازایابی ورزشی     16
۲-۳٫ حمایت مالی    17
۲-۴٫ مزایا و اشکالات حمایت مالی    20
۲-۵٫ حمایت مالی در ورزش    21
۲-۶٫ فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه¬های صرف شده در حمایت ¬های مالی    23
۲-۷٫ اهداف حمایت مالی    24
۲-۸٫ ارزیابی حمایت مالی    28
۲-۹٫ حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است    30
۲-۱۰٫ تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر    31
۲-۱۱٫ تفکیک حمایت مالی از تکنیک های ترویجی و مراوداتی دیگر    32
۲-۱۲٫ فروش حضوری    34
۲-۱۳٫ پیشبرد فروش    34
۲-۱۴٫ تصویر و بازاریابی هیجانی    35
۲-۱۵٫ رسانه های گروهی    36
۲-۱۶٫ پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی    36
۲-۱۷٫ علامت های تجاری    37
۲-۱۸٫ مروری بر پیشینه تحقیق    40
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ روش تحقیق    55
۳-۲٫ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری    55
۳-۳٫ روش اجرای کار    56
۳-۴٫ ابزار پژوهش    56
۳-۵٫ ساختار پرسشنامه    56
۳-۶٫ روایی و پایایی پرسشنامه    57
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها    57
۳-۸٫ تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق    57
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱٫ یافته های توصیفی تحقیق    60
۴-۱-۱٫ توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه    60
۴-۱-۲٫ توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه    61
۴-۱-۳٫ توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه    62
۴-۱-۴٫ توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری    63
۴-۱-۵٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی    64
۴-۱-۶٫ توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی    65
۴-۱-۷٫ توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه    66
۴-۱-۸٫ توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان    67
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ خلاصه تحقیق    78
۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری    81
۵-۳٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق    84
۵-۴٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده    85
منابع
منابع فارسی    87
منابع انگلیسی    90
پیوست ها    96
چکیده انگلیسی    99
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت