سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

طراحی و کنترل فیلتر اکتیو سری با روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 176 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده
فیلتر اکتیو سری برای جداسازی هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار، در بارهای غیر‌خطی نوع منبع ولتاژ هارمونیکی تکفاز و سه‌فاز طراحی شده است. یک روش جدید برای استخراج هارمونیک ولتاژ بار تحت عنوان روش مقدار مطلق پیشنهاد شده است که به الگوریتم کنترلی فیلتر اکتیو سری اعمال می‌گردد. سیستم‌های جبران سازی شده فیلتر اکتیو سری را می‌توان با استفاده از مدل‌های ساده شده نشان داد، به طوری که بهره‌ کنترل‌کننده‌ها به راحتی تخمین زده شوند. عملکرد جداساز هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار سیستم‌های جبرانسازی شده فیلتر اکتیو تکفاز kW 2.5 و سه‌فاز kW 10 توسط نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کارایی روش مقدار مطلق برای عملکرد جداساز هارمونیک و تنظیم ولتاژ بار نسبت به روش فیلترینگ پایین / بالا گذر معمولی برتری دارد.
واژگان کلیدی: استخراج هارمونیک، روش مقدار مطلق، فیلتر اکتیو سری، هارمونیک ولتاژ، ولتاژ sag

 
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- فیلتر اکتیو سری    9
۱-۳- محدوده پایان نامه    11
فصل دوم: فیلتر اکتیو سری
۲-۱- مقدمه    15
۲-۲- تئوری فیلتر اکتیو سری    16
۲-۲-۱- جداسازی هارمونیک    17
۲-۲-۲- تنظیم ولتاژ بار    19
۲-۳- مدار قدرت فیلتر اکتیو سری    20
۲-۳-۱ اینورتر منبع ولتاژ    20
۲-۳-۲- ترانسفورماتور تزریق سری    23
۲-۳-۲-۱- نسبت دور    25
۲-۳-۲-۲- شار پیوندی مورد نیاز    27
۲-۳-۲-۳- طراحی ترانسفورماتور تزریق سری    28
۲-۳-۳- فیلتر ریپل سویچینگ    29
۲-۴- کنترل فیلتر اکتیو سری    32
۲-۴-۱- کنترل‌کننده جداساز هارمونیک    32
۲-۴-۲- کنترل‌کننده مؤلفه اصلی    34
۲-۴-۲-۱- تبدیل محورها    34
۲-۴-۲-۲- کنترل‌کننده فیدبک    36
۲-۴-۲-۳- کنترل‌کننده پیشخورد    42
۲-۴-۳- کنترل‌کننده میرایی رزونانس    43
۲-۴-۴- مدولاتور عرض پالس    44
۲-۴-۵- حلقه قفل شده در فاز    44
۲-۴-۶- استخراج کننده هارمونیک / مؤلفه اصلی    46
۲-۴-۶-۱- روش CM     47
۲-۴-۶-۱-۱- استخراج جریان هارمونیک جریان خط    48
۲-۴-۶-۱-۲- استخراج هارمونیک و مؤلفه اصلی ولتاژ بار    50
۲-۴-۶-۲- روش AVM     51
۲-۴-۶-۲-۱- SPAVM    52
۲-۴-۶-۲-۲- TPAVM    55
۲-۵- خلاصه    58
فصل سوم: مدل‌های ساده‌شده سیستم فیلتر اکتیو سری
۳-۱- مقدمه    60
۳-۲- مدل‌های ساده شده    60
۳-۲-۱- مدل فرکانس بالا    60
۳-۲-۲- مدل فرکانس پایین    63
۳-۳- SPSAF     66
۳-۳-۱- مدل فرکانس بالا    66
۳-۳-۲- مدل فرکانس پایین    70
۳-۳-۲-۱- SPSAF-CM    71
۳-۳-۲-۲- SPSAF-AVM    76
۳-۴- TPSAF    79
۳-۴-۱- مدل فرکانس بالا    79
۳-۴-۲- مدل فرکانس پایین    82
۳-۴-۲-۱- TPSAF-CM    83
۳-۴-۲-۲- TPSAF-AVM    87
۳-۵- خلاصه    91
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم SPSAF2.5kW و TPSAF10Kw با استفاده
 از نرم‌افزار MATLAB
۴-۱- مقدمه    93
۴-۲- SPSAF    93
۴-۲-۱- مدل شبیه سازی سیستم جبران شده SPSAF    93
۴-۲-۲- شبیه سازی سیستم جبران سازی شده SPSAF-CM    94
۴-۲-۲-۱- جداساز هارمونیک    96
۴-۲-۲-۲- تنظیم ولتاژ بار    98
۴-۲-۳- شبیه سازی سیستم جبران شده SPSAF-AVM    102
۴-۲-۳-۱- جداساز هارمونیک    103
۴-۲-۳-۲- تنظیم ولتاژ بار    104
۴-۲-۴- مقایسه عملکرد    108
۴-۳ TPSAF    110
۴-۳-۱- مدل شبیه سازی سیستم TPSAF    110
۴-۳-۲- شبیه سازی سیستم TPSAF-CM    111
۴-۳-۲-۱- جداساز هارمونیک    113
۴-۳-۲-۲- تنظیم ولتاژ بار    115
۴-۳-۳- شبیه سازی TPSAF-AVM    125
۴-۳-۳-۱- جداساز هارمونیک    125
۴-۳-۳-۲- تنظیم ولتاژ بار    127
۴-۳-۴- مقایسه عملکرد    137
۴-۴- خلاصه    139
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- جمع بندی    141
۵-۲- نتیجه گیری    142
۵-۳- کارهای آینده    143
منابع و مأخذ
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل