سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 98 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
همه ما با معنا و مفهوم تقلب آشنا هستیم گرچه تقلب می تواند به مصداق های زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی می باشد. تقلب رفتاری است غیر صادقانه طی طریقی است به غیر از شیوه شرافتمندانه و رسیدن به واقعیت و حقیقتی است غیر از طریق مشروع و نشان دادن خود با چهره ای وارونه و غیر صحیح. تقلب نوعی دزدی ادبی تعریف شده است که به تقلب در تکالیف اشاره دارد و با توجه به شرایط تکنولوزیکی این دسته از تقلب ها رو به افزایش است وسهم بیشتری از تقلب ها را تشکیل دهند.تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیراست که نظام های آموزشی از سالیان دور باآن روبرو بوده و هدف از این پژوهش تعیین نظرات دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن صورت گرفت . نمونه پژوهش شامل ۱۰۳ نفر دانشجوی حسابداری بودند که در زمستان ۹۲و بهار۹۳ در مطالعه شرکت کرده اند. پرسشنامه در انتهای امتحان بین دانشجویان توزیع شد و نظرات خود را در مورد میزان تقلب بیان کردند این پژوهش شامل ۵ فرضیه می باشد که هریک رابطه معنادار با تقلب تحصیلی دارند.ونتایج بدست  آمده از این تحقیق بیانگراین است که تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و شیوع آن در محیط های آموزشی انکار ناپذیر است .
واژگان کلیدی : تقلب تحصیلی ، فریبکاری، دزدی ادبی ، دانشجویان حسابداری
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده    1    
فصل اول – کلیات تحقیق    2
۱-۱ مقدمه       3
۱-۲ بیان مسئله    4
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق                 6
۱-۴ اهداف تحقیق     7
۱- ۵سئوالات تحقیق    8
۱-۶متغیرهای تحقیق    8                                                  
۱-۷فرضیه های تحقیق     9  
۱-۷  فرضیه های تحقیق وش تحقیق      8                                                                                                  
۱-۸ روش تحقیق                                                           9
۱-۹جامعه وروش نمونه آماری     9
۱-۱۰قلمروتحقیق    9
۱-۱۱روش گردآوری اطلاعات     10
۱-۱۲چارچوب کلی تحقیق     10
فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق    11
۲-۱- مقدمه    12
۲-۲- مفهوم تقلب      12
۲-۲-۱تقلب در مفهوم عام    12
۲-۲-۲تعریف کلی و جامع تقلب    12
۲-۳انواع تقلب تحصیلی     13
۲-۴روشهای پیشگیری و کشف تقلب        13
۲-۴-۱ساختار      14      
۲-۴-۲پیش بینی پذیری     14   
۲-۵-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی     14   
۲-۶ علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی     15
۲-۶-۱عوامل فرهنگی                                                                                                   15                                                                                                      
۲-۶-۱-۱ضعف ارزشهای اخلاقی    15
۲-۶-۱-۲راحت طلبی     15   
۲-۶-۱-۳فقدان علاقه و انگیزه      16  
۲-۶-۱-۴روابط به جای اصول و ضوابط       16
۲-۶-۱- ۵ضعف ایمان     16
۲-۶-۲عوامل پژوهشی     16
۲-۶-۲-۱عدم تخصص کافی      16
۲-۶-۲-۲ناآگاهی از قوانین مربوطه     17
۲-۶-۲-۳ضعف نگارش     17
۲-۶-۲-۴ضعف ترجمه                           17
۲-۶-۳عوامل آموزشی     17
۲-۶-۳-۱آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها                            17           
۲-۶-۳-۲کمیت بجای کیفیت                         17
۲-۶-۳-۳  آموزش و اطلاع رسانی ناکافی      18
۲-۶-۳-۴اجباردرپژوهش                                         18     
     2-6-3-5 زمان                                                  18
۲-۶-۴ عوامل اجتماعی                                          18
۲-۶-۴-۱عدم کنترل و نظارت کافی                                                                             
۱۸     2-6-4-2 به روز نبودن قوانین                                 18       
۲-۶-۴-۳ عدم تناسب نظام جرم و جزا    19
۲-۶-۴-۴- شکل گیری الگوهای غلط    19
۲-۶-۵ عوامل اقتصادی     19
۲-۶-۵-۱کمبود بودجه و امکانات     19     
۲-۶-۵-۲پیشرفت ابزار و تکنولوژی                                                  19                                                                                  
۲-۷عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی     19
۲-۷-۱ عوامل درونی      19
۲-۷-۲  عوامل بیرونی      20
۲-۸مسائل مربوط به تقلب تحصیلی     21
۲-۹ انواع تقلب در آزمون      22
۲-۱۰دلایل تقلب     22
۲-۱۱چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی      23
۲-۱۱-۱ چالش های فنی      23
۲-۱۱-۲ چالش های مهارتی     23
۲ -۱۱-۳ چالش های اخلاقی      23
۲-۱۲بررسی  عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی      24
۲-۱۳  بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر)     24
۲-۱۴ تقلب در میان دانشجویان حسابداری     25
۲-۱۵ تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناختی     26
۲-۱۵-۱ تبیین های زیست شناسی     26
۲-۱۵-۲ تبیین های  روان شناسی                             27                  
۲-۱۵-۳تبیین های جامعه شناختی                               27
۲-۱۵-۳-۱ رویکرد کارکردی و ساختی                       27           
۲-۱۵-۳-۲نظریه آنومی                  28
۲-۱۵-۳-۳ بی هنجاری تالکوت پارسونز                       33             
۲-۱۶مدل نظری پژوهش     34
 بخش دوم     35  
۴- ۱تحقیقات داخلی     36  
۴-۲ تحقیقات خارجی      38
 خلاصه            39   
۳-۱مقدمه                      41       
۳-۲ روش تحقیق       41
۳-۳ جامعه آماری      42
۳-۴ حجم نمونه       42    
۳-۵روش های نمونه گیری     42
۳-۶ اعتبار (روایی)    43
۳- ۷ قابلیت اعتماد (پایایی)    43
۳-۸  آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها      44
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها    45
۳-۹-۱ پردازش داده ها    45
۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل داده ها    45
۳  -10   تحلیل رگرسیون    45
۳-۱۰-۱ ضریب همبستگی    46
۳-۱۰-۲ ضریب همبستگی اسپر من    47
خلاصه                                         47               
فصل چهارم                                  48
۴-۱ مقدمه    49
۴-۲- یافته های توصیفی    50
۴-۲-۱- جنس    50
۴-۲-۲ وضعیت تاهل    51
۴-۲-۳سن                                    52     
۴-۲- ۴تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب                   53                                                                             
-۴۲-۵تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت    56
۴-۲-۶ تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه    57
۴-۲-۷ تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری    58
۴-۲-۸ تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی    59
۴-۲-۹ تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی    60
۴-۲-۱۰ تفکیک نمونه بر حسب  سایر عوامل تقلب    62
۴-۳ یافته های استنباطی    63
۴-۳-۱فرضیه اول                                 63
۴-۳-۲ فرضیه دوم    64
۴-۳-۳ فرضیه سوم    64
۴-۳-۴ فرضیه چهارم    65
۴-۳-۵ فرضیه پنجم    66
۴-۳-۶ فرضیه ششم    67
خلاصه فصل      67
فصل پنجم     69
۵-۱مقدمه     70
۵-۲ یافته های پژوهشی    70
۵-۲-۱ یافته های توصیفی    70
۵-۲-۲ یافته های استنباطی    71
۵-۳ نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن    73
۵-۴ بحث و نتیجه گیری    73
۵-۵ پیشنهادات ناشی از تحقیق    74
۵-۶  پیشنهادات برای تحقیق آتی    74
۵-۷ محدودیت های تحقیق    74
خلاصه    75
منابع و مآخذ    76
الف)منابع فارسی                               76
ب )منابع انگلیسی    76
پیوست یک    79
چکیده    82
    
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها