سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی و جایگزینی آن به جای حسابداری نقدی در بخش دولتی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه
حجم : 393 کیلوبایت
قیمت : 200,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
سيستم فعلي حسابداري و گزارشگري دستگاههاي دولتي ايران، حسابداري نقدي تعديل شده مي باشد كه ازقابليت پاسخگويي مناسبي برخوردار نيست و بيشتر تاكيد بر ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي بوده است. انتظاراتمردم از دستگاههاي دولتي براي ارايه خدمات بهتر و بيشتر رو به افزايش است و پاسخگويي به اين انتظارات منوط به تحصيل و مصرف كاراي منابع محدود و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده توسط دستگاههاي دولتياست. براي ارزيابي كارايي، صرفه اقتصادي و اثربخشي عمليات اطلاعاتي نياز است كه از توان سيستم حسابداري نقدي تعديل شده خارج است. بنابراين براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي عملياتي دستگاههاي دولتي بايد امكاندرست هزينه ها و درآمدها فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهاي تمام شده خدمات پرداخت. بدين منظور در كشور ما برخي از سازمانهاي دولتي به سمت استفاده از مبناي تعهدي كامل در حسابداري حركت كرده اند. از اين رو،تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي ضروريست. در اين راستا اين پژوهش به بررسي تاثير پياده سازي سيستم حسابداري تعهدي در شهرداری پرداخته است. اين تحقيق از نوع پيمايشي ميداني مي باشد.
کلید واژه : حسابداري ، گزارشگری ، نقدی ، تعهدی ، بخش دولتی ، مسئولیت ، شهرداری
 
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    3
کلیات تحقیق    3
۱-۱- بیان مساله    4
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
۱-۳- اهداف تحقیق    6
۱-۴- سئوالات تحقیق    7
۱-۵- فرضیات تحقیق    7
۱-۶- پیشینه تحقیق    8
۱-۷- روش تحقیق    10
۱-۸- متغیر و اصطلاحات    10
۱-۹- استفاده کنندگان از این تحقیق    11
۱-۱۰- ساختار پایان نامه    12
فصل دوم    13
عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهد در بخش دولتی    13
۲-۱- مقدمه    14
۲-۲- مفهوم حسابداري تعهدي    15
۲-۳- ارجحيت‌هاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي    16
۲-۴- مزایای حسابداری تعهدی    17
۲-۵- نظریات و دیدگاه موافقین و مخالفین استفاده از حسابداری تعهدی    18
۲-۶- حسابداري به مثابه نظام اطلاعاتي مالي    20
۲-۷- تعريف حسابداري دولتي    20
۲-۸- مشخصات يك موسسه دولتي    20
۲-۹- تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي    21
۲-۱۰- مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني    21
۲-۱۱- كاربرد حسابداري دولتي:    23
۲-۱۲- مباني حسابداري    24
۲-۱۲-۲- مبناي نقدي:    24
۲-۱۲-۳- مبناي تعهدي    25
۲-۱۲-۴- مبناي نيمه تعهدي    26
۲-۱۲-۵- مبناي تعهدي تعديل شده    26
۲-۱۲-۶- مبناي نقدي تعديل شده    27
۲-۱۳- بودجه بندي    28
۲-۱۳-۱- كنترل بودجه:    28
۲-۱۳-۲- بودجه‌بندی عملیاتی    29
۲-۱۳-۳- چالشها و مشکلات اجرایی نظام بودجه‌‌ریزی عملیاتی    31
۲-۱۳-۴- حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی    32
۲-۱۴- گزارشهاي مالي تعهدي    33
۲-۱۵- سيستمهاي مديريتي تعهدي    34
۲-۱۶- گزارشگري جامع دولت    35
۲-۱۷- بودجه بندي تعهدي    35
۲-۱۸- بکارگیری و جایگزینی روش حسابداري تعهدي    36
۲-۱۹- مشكلات و نارسائي هاي سيستم مالي به روش نقدي    38
۲-۲۰- عناصر اصول حسابداري تعهدي    39
۲-۲۱- مزاياي مبناي تعهدي    41
۲-۲۲- ضوابط و ويژگي‎هاي سيستم مالي جهت اجراي حسابداري تعهدي:    42
۲-۲۲-۱- ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم بودجه:    43
۲-۲۲-۱-۱-عمليات اصلي ثبت و به روزرساني اطلاعات (حسابداري مالي، دريافت و پرداخت)    44
۲-۲۲-۱-۲- تعيين بهاي تمام‎شده فعاليت‎ها در سطوح مختلف    46
۲-۲۲-۱-۳- امكانات جستجو و بررسي    47
۲-۲۲-۱-۴- گزارش‎ها    47
۲-۲۲-۱-۵- ارتباط سيستم مالي با ساير سيستم‎ها    49
۲-۲۲-۱-۶- امنيت و حدود دسترسي    49
۲-۲۲-۲- ضوابط و ويژگي‎هاي سيستم پرسنلي    52
۲-۲۲-۲- ۱- اطلاعات پايه پرسنل    52
۲-۲۲-۲-۲- عمليات ثبت و نگهداري مشخصات كاركنان و مديران    54
۲-۲۲-۲- ۳- فعاليت‎هاي مربوط به حقوق و دستمزد    55
۲-۲۲-۲- ۵- فعاليت‎هاي مربوط به آموزش    57
۲-۲۲-۲-۶- گزارش‎ها    57
۲-۲۲-۲- ۷- ارتباط سيستم پرسنلي با ساير سيستم‎ها    58
۲-۲۲-۲- ۸- امنيت و حدود دسترسي    58
۲-۲۲-۳- ضوابط و ويژگي‎هاي سيستم عمراني:    58
۲-۲۲-۳-۱- اطلاعات پايه    58
۲-۲۲-۳-۲- امكان دريافت و ثبت اطلاعات نظارتي پروژه‎هاي عمراني    59
۲-۲۲-۳-۳- امكانات جستجو و بررسي    59
۲-۲۲-۳-۶- امنيت و حدود دسترسي    61
فصل سوم    62
بکارگیری حسابداری تعهدی در سیستم شهرداری    62
۳-۱- مقدمه    63
۳-۲- سیستم حسابداری نقدی و مبنای آن در حسابداری    63
۳-۳- اشکالات وارده به سيستم نقدي در شهرداري‌ها    64
۳-۴- فرايند استقرار سيستم تعهدي در شهرداري‌ها    66
۳-۴-۱- گام اول: تدوين فهرست حساب هاي شهرداري (كدينگ)    66
۳-۴-۱-۱- اهداف و اصول كلي    67
۳-۴-۱-۲- اصول و ضوابط طرح حسابهاي شهرداري    67
۳-۴-۱-۳- اصول و مباني طرح حسابهاي مالي    68
۳-۴-۱-۴- اصول و مباني طرح حسابهاي قيمت تمام شده    68
۳-۴-۱-۵- سيستمهاي مكانيزه    68
۳-۴-۲-گام دوم: شناسائي، طبقه‌بندي و پلاک کوبي دارائيهاي ثابت    69
۳-۴-۲-۱- انجام مشاهده عيني ـ صورتبرداري و تهيه صورت ريز اموال (دارايي ثابت منقول)    69
۳-۴-۲-۲- بررسي اطلاعات موجود در خصوص دارايي‌هاي ثابت غيرمنقول (زمين و ساختمان)    70
۳-۴-۳- گام سوم: استقرار نرم‌افزار مالي يكپارچه    70
۳-۵- گزارشگري مالي در سيستم تعهدي شهرداري‌ها    71
۳-۶- ترازنامه    72
۳-۹-تنظيم صورت خالص دارائيها    77
فصل چهارم    83
نتیجه گیری و پیشنهادات    83
۴-۱- نتیجه گیری    84
۴-۲- راهكارها    88
۴-۳- پیشنهادات    90
منابع و ماخذ    91
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت