سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
حجم : 2357 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر درقانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات    
 

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بیان مسئله۲
اهمیت
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق۳
سؤالات تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق۶
روش شناسی تحقیق۷
متغیرهای مورد بررسی تحقیق
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده-ها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷
محدودیت های تحقیق
فصل اول: قاچاق    8
۱-۱٫ تعریف قاچاق۱۰
۱-۲ پیشینه قاچاق۱۱
۱-۳ . علل قاچاق۱۳
۱-۳-۱٫ موانع تعرفه ای۱۳
۱-۳-۲ . بیکاری ۱۴
۱-۳-۳٫ فساد و تأمین قضایی۱۴
۱-۴٫ انواع قاچاق۱۵
۱-۴-۱٫ قاچاق پنهان و آشکار۱۵
۱-۴-۲٫ قاچاق وارداتی و صادراتی۱۶
۱-۵٫ شاخص¬های قاچاق۱۸
۱-۵-۱٫ تفاوت قیمت در بازار سیاه۱۸
۱-۵-۲٫ درآمد مالیاتی۱۹
۱-۵-۳٫ سرانه تولید ناخالص داخلی  19
۱-۶٫ معیارهای اندازه¬گیری قاچاق کالا ۲۰
۱-۶-۱ مالیات۲۰
۱-۶-۲ نرخ بیکاری ۲۰
۱-۶-۳٫ یارانه۲۱
۱-۶-۴٫ کنترل¬های ارزی ۳
۱- ۶-۵٫ تغییرات فهرست کالاهای ممنوع    4
۱-۶-۶٫ افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
۱-۶-۷ . میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک
۱-۶-۸ . افزایش دخالت دولت ۲۱ 
۱-۶-۹ . توزیع درآمد ۲۳
۱-۶-۱۰٫ کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد۲۳
۱-۷ . مهم¬ترین دلایل شکل¬گیری قاچاق در ایران۲۴
۱-۷-۱٫ پايين بودن ريسك قاچاق كالا۲۴
۱-۷-۲٫ رشد و توسعه نامتوازن در
نرخ بيكاري در مناطق مرزي۲۵
۱-۷-۳٫ ناپايداري و بي ثباتي و تغييرات مداوم۲۵
۱-۷-۴٫ سودآوري قاچاق كالا در ايران ۲۵
۱-۷-۵٫ همجواري باكشورهاي بي¬ثبات و اقتصاد نامتعادل اين كشورها۲۵
۱-۷-۶٫ اشتراكات قوميت هاي ساكن در دو سوي مرز۲۶
۱-۷-۷٫ طولاني بودن و…… از توليدات داخلي و تشريفات زائد ۲۶
۱-۸٫ روش¬های قاچاق کالا۲۷
۱-۹٫ آثار و پیامدهای قاچاق کالا ۳
۱-۹-۱٫ آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا     4
۱-۹-۲٫ آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا 
۱-۹-۳٫ آثار سیاسی قاچاق کالا ۲۸
۱-۱۰ لازمه جلوگیری از قاچاق کالا ۳۶
۱-۱۱٫ راهکارهای مبارزه با قاچاق ۳۷
۱-۱۰-۱٫ راه‌كارهاى اقتصادى ۳۷
۱-۱۰-۲٫ راه‌كارهاى سياسى۳۸
۱-۱۰-۳٫ راه‌كارهاى فرهنگى ـ اجتماعى۳۹
فصل دوم: گمرک و امور حاکم بر آن    
۲-۱٫ مقدمه۴۴
۲-۲٫ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی ۴۵
۲-۲-۱٫ تعریف گمرگ۴۵
۲-۲-۲٫ کالای گمرکی۴۵
۲-۲-۳٫ قاچاق گمرکی۴۶
۲-۲-۴٫ مقررات گمركي ۴۷
۲-۲-۵٫ واردات و صادرات۴۷
۲-۲-۶٫ قاچاق صادراتي و قاچاق وارداتي۴۸
۲-۲-۷٫ قلمرو گمرکی۴۸
۲-۲-۸٫  مبادی رسمی و غیررسمی۴۸
۲-۲-۹٫ اظهارنامه گمرکی ۴۹
۲-۲-۱۰٫ حقوق گمرکی۴۹
۲-۲-۱۱٫ سود بازرگانی۵۰
۲-۲-۱۲٫ حقوق ورودی ۵۰
۲-۲-۱۳٫ ارزش گمرکی۵۱
۲-۲-۱۴٫ هزینه¬های گمرکی۵۲
۲-۲-۱۵٫  عوارض گمرکی۵۲
۲-۳٫ تاریخچه گمرک۵۳
۲-۴٫ ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران ۵۳
۲-۵٫ نقش و وظايف گمرك۵۴
۲-۶٫ اهمیت و ضرورت گمرک۵۵
۲-۷٫ اهمیت گمرک از لحاظ مالی و اقتصادی    56
۲-۸٫ رویه های گمرکی ۵۷
۲-۸-۱٫ واردات۵۷
۲-۸-۲٫ صادرات۵۸
۲-۸-۳٫ ترانزیت۵۸
۲-۸-۴٫ مرجوعی۵۹
۲-۸-۵٫ کابوتاژ۵۹
۲-۸-۶٫ کالاهای انتقالی ۵۹
۲-۹٫ وظايف و کارکردهای گمرک ۵۹
۲-۱۰٫ اهداف و رويکردهای گمرک
۲-۱۱٫ جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
۲-۱۲٫ گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت
۲-۱۳٫ گمرک و توسعه صادرات۶۱
۲-۱۴٫ گمرک و قاچاق کالا ۷۳
۲-۱۵٫ بررسی اجمالی مواد قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی ۱۳۹۰۷۵
۱۲-۱۶٫ طرح هاي جديد در گمرك و ضرورت همكاري سازمان هاي همجوار
فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاست های دولت    77   
۳-۱٫ آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت ۸۱
۳-۱-۱٫ آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت۸۲
۳-۱-۲٫ آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی۸۲
۳-۱-۳٫ آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت۸۳
۳-۱-۴٫ آثار منفی قاچاق کالا بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان۸۴
۳-۲٫ ابعاد حقوقی قاچاق در سیاست های اقتصادی و بازرگانی ۸۴
۳-۲-۱٫ تعریف قانونگذار از جرم قاچاق۸۴
۳-۲-۲٫ مبحث اول ــ  قوانين حاكم بر قاچاق گمركي۸۷
۳-۲-۳٫ ضمانت اجراي جرم قاچاق گمركي۸۷
۳-۲-۴٫ انواع جرائم قاچاق در قانون مجازات مرتكبين جرم قاچاق۸۸
۳-۲-۵٫ وضعيت حقوقي ضبط كالاي قاچاق ۹۰
۳-۲-۶٫ شرايط ضبط كالاي قاچاق۹۴
۳-۳٫ نواقص قانون دادرسي در مبارزه با قاچاق۹۵
۳-۴٫ بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۹۷
۳-۴-۱٫ پیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی۹۷
۳-۴-۲٫ نظارت بر عملیات گمرکی ۹۸
۳-۴-۳٫ پیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق۱۰۰
۳-۴-۴٫ اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد۱۰۱
۳-۵٫ مراحل رسيدگي به پرونده¬هاي قاچاق در گمرك ايران۱۰۲
۳-۶٫ جرايم مربوط به قاچاق كالا و تخلفات گمركي۱۰۳
۳-۷٫ تشريفات و قوانين ضبط و تحويل كالاي قاچاق۱۰۵
نتیجه-گیری ۱۱۰
پیشنهادات۱۱۱
منابع و پیوست ها    
منابع ۱۱۳
چکیده انگلیسی۱۱۸
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل