سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV  را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است. اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می کنند تا از یک مقدار استاندارد مشخص در هر سیستمی تجاوز ننماید. در روشهای عملی فعلی با استفاده از شیوه های مرسوم مقدار امپدانس DC زمین که همان مقدار اهمی است اندازه گیری  و ثبت می شود  در حالی که جریان صاعقه با توجه به نوع شکل موج آن، شامل فرکانسهای مختلفی است که امپدانس متفاوتی از آنچه گفته شد از خود نشان می دهد و دانستن مقدار این امپدانس جهت حفاظت شبکه حائز اهمیت فراوان است.برای محاسبه امپدانس زمین روشهای مختلفی ارائه شده است که آخرین روشهای مذکور شامل روش مداری، خط انتقال و الکترومغناطیسی می باشد. در دو روش اول با استفاده از فرضهای ساده شونده و با تقریب، مسئله حل می شود در حالی که در روش الکترومغناطیسی با روش دقیق، محاسبه انجام می شود. لازم به ذکر است روشهای تحلیلی و حل مستقیم بسیار سخت و زمانبر بوده و روش های عددی نیز به به نوبه خود با مشکلات زیادی روبرو می باشند. رفتار سیستم زمین در حوزه فرکانس بررسی و با استفاده از یک شیوه فازی جدید مدلسازی شده است. بدین صورت که امپدانس سیستم زمین که در حوزه فرکانس در مختصات قطبی دارای یک حرکت دایروی می باشد با استفاده از تئوری فازی مدلسازی شده است. ضمن آنکه بدون استفاده از تقریب های نادرست و با استفاده از داده اولیه دقیق به دست آمده از روش الکترومغناطیسی، اثر پارامترهای مختلف مانند شعاع میله زمین و مقاومت ویژه زمین نیز لحاظ شده است. همچنین با حفظ دقت زمان شبیه سازی نیز کاهش یافته و با استفاده از قابلیت های منطق فازی تحلیل ها و تفسیرهای مهمی نیز از پارامترهای موثر بدست آمده است.
 
 
 
فهرست
۱-    فصل اول: مقدمه    12
۱٫۱)    منطق فازی در مهندسی    15
۱٫۲)    منطق فازي در حل عددي مسائل الكترومغناطيسي    16
۱٫۳)    خلاصه    17
۲-    فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق    18
۲٫۱)    خلاصه مطالعات انجام شده    18
۲٫۲)    پارامترهای تاثیرگذار صاعقه بر سیستم زمین    20
۲٫۳)    مقادیر بکار رفته در توصیف عملکرد دینامیکی سیستم زمین    23
۲٫۴)    مدل مداری    25
۲٫۵)    مدل خط انتقال     28
۲٫۶)    مدل الکترومغناطیسی    29
۲٫۷)    آثار یونیزاسیون غیر خطی خاک    31
۲٫۷٫۱)    مقاومت غیر خطی زمین    31
۲٫۸)    روش تقریبی برای تحلیل همزمان حوزه زمان و فرکانس    32
۲٫۹)    مقایسه مدلهای مختلف در حوزه فرکانس    33
۲٫۱۰)    محاسبات در حوزه زمان    37
۲٫۱۰٫۱)    مشخصات شکل موجهای صاعقه    37
۲٫۱۰٫۲)    محاسبه همزمان آثار وابسته به فرکانس و یونیزاسیون خاک    37
۲٫۱۱)    مقایسه مدلها در حوزه زمان    40
۲٫۱۲)    فرمول سازی برای ضریب  ایمپالس    42
۲٫۱۳)    اعتبارسنجی محاسبات    45
۲٫۱۴)    وابستگی پارامترهای زمین به فرکانس    48
۲٫۱۵)    اثر نوع صاعقه    49
۲٫۱۶)    نتیجه گیری    50
۲٫۱۷)    خلاصه    51
۳-    فصل سوم: روش فازی به کار رفته در حل مسئله    52
۳٫۱)    مقدمه    52
۳٫۲)    مفاهیم تناوب، تلفات و مکان هندسی جزئی    52
۳٫۳)    فاز جزئی    56
۳٫۳٫۱)    توابع عضویت فضایی    58
۳٫۳٫۲)    خلاصه    60
۴-    فصل چهارم: استفاده از روش فازی معرفی شده در مدلسازی  سیستم زمین    62
۴٫۱)    مقدمه    62
۴٫۲)    مدل سیستم زمین در مجاورت صاعقه    63
۴٫۳)    امپدانس ورودی سیستم زمین    64
۴٫۳٫۱)    منطبق کردن دوایر    66
۴٫۳٫۲)    تشکیل توابع عضویت فازی برای مکان هندسی جزئی    66
۴٫۳٫۳)    مکان هندسی جزئی    68
۴٫۳٫۴)    منحني فاز جزئي    69
۴٫۳٫۵)    رسم خروجي    70
۴٫۴)    امپدانس ورودی با تغییر شعاع میله زمین    73
۴٫۵)    امپدانس ورودی با تغییر رسانایی زمین    78
۴٫۶)    امپدانس زمین با تغییر همزمان مقاومت ویژه زمین  و شعاع میله زمین    83
۴٫۷)    ولتاژ گذرای سیستم زمین    91
۴٫۸)    محاسبه امپدانس زمین در میله افقی    94
۴٫۹)    خلاصه    98
۵-    فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    99
۵٫۱)    نتیجه گیری    99
۵٫۱٫۱)    عدم نیاز به حل معادلات    99
۵٫۱٫۲)    استخراج اطلاعات ثانویه از داده مبهم اولیه    99
۵٫۱٫۳)    تشخیص رفتار سیستم    100
۵٫۱٫۴)    پیش بینی اثرات تغییر پارامترها    100
۵٫۱٫۵)    قابل فهم بودن بوسیله انسان    100
۵٫۱٫۶)    عدم استفاده از تقریب های نادرست    101
۵٫۱٫۷)    تحلیل سیستم های چند ورودی چند خروجی    101
۵٫۲)    پیشنهادات    101
۵٫۲٫۱)    در نظر گرفتن وابستگی پارامترهای زمین  به فرکانس    101
۵٫۲٫۲)    مدلسازی سایر سیستم های زمین    102
۵٫۲٫۳)    تحلیل مسئله در حضور سایر بخشهای شبکه قدرت    102
۵٫۲٫۴)    تحلیل حالت گذرای ناشی از کلیدزنی    102
۵٫۲٫۵)    استفاده از این روش در سایر مسائل مهندسی    102
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها