سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده
سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای  FACTS  معروف میباشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس موازی، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می‌نمایند، کنترل کنند. ایده اساسی که پشت مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن می‌باشد. در واقع  FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطاف پذیری انتقال توان و امنیت پایداری دینامیک سیستم‌های قدرت می‌باشد. این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM (جبران ساز استاتیکی توان راکتیو) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل STATCOM بر پایه مدل dq شبیه‌سازی می‌گردد. سپس با طراحی کنترل کننده فازی مناسب، مسئله مدیریت توان راکتیو در شبکه قدرت و تحلیل رفتار STATCOM در حین خطا ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش کنترلی پیشنهادی در شرایط مختلف عملکردی، می تواند کنترل توان راکتیو را در شبکه های قدرت انجام دهد.     
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده………………………………………………………………………………….۱
فصل اوّل: مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل اینورترهای سه فاز
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………….۲
۱-۲ مشخصه سازی و شاخصهای مربوط به فروافتادگی ولتاژ………………………………………………………………….۴
۱-۳ کاهش تعداد خطاهای اتصال کوتاه و ارتباط با آن نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………۵
۱-۴ تاثیر تغییرات در در سيستم قدرت بر روی نامتعادلی ولتاژ………………………………………………………………..۵
۱-۵ نصب ادوات بهبود کننده ……………………………………………………….۶
۱-۶ بهبود امنيت تجهيزات………………………………………………………۶
۱-۷ روشهای کنترلی ارائه شده در مقالات و تحقیقات انجام شده…………………………………………………………….۷
۱-۷-۱  قطعي‌های ثابت……………………………………………………….۹
۱-۷-۲ تنظيم ولتاژ ………………………………………………۱۰
۱-۷-۳ فليکر ولتاژ……………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۴ افتادگی ولتاژ…………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷-۵ ‌هارمونيک‌ها…………………………………………………………….۱۱
۱-۸ بررسی انواع ساختارهای اتصال به شبکه منابع توليد پراکنده و کنترل مبدلهای الکترونيک قدرت………..۱۲
۱-۹ روش‌های مبتنی بر پردازش سيگنال‌های ولتاژ و جريان…………………………………………………………………۲۱
فصل دوم: آشنایی با ادوات FACTS
۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………۲۶
۲-۲معرفی جبران‌ساز Var استاتيك SVC………………………………………………….26
۲-۲-۱كاربردهاي  SVC………………………………………………………………………………27
۲-۲-۲ رايج¬ترين انواع SVC ………………………………………………………………………..28
۲-۳ معرفی و شبیه‌سازی جبرانساز استاتيک STATCOM…………………………………………………………………….29
۲-۳-۱:کاربردهای STATCOM………………………………………………………………………………30
۲-۳-۲ شبیه‌سازی STATCOM………………………………………………………………………..31
۲-۳-۳:مقايسه STATCOM و SVC……………………………………………………………………………33
۲-۴ معرفی خازن سري كنترل تريستوري TCSC……………………………………..35
۲-۴-۱ اهداف جبرانسازي خطوط انتقال توسط خازن¬هاي سري………………………………………..۳۵
۲-۴-۲ميراكردن رزونانس زير سنكرون………………………………………………………………..۳۶
۲-۵ معرفی ترانسفورماتور شيفت دهنده فاز PST ……………………………………………….36
۲-۵-۱کاربردهای PST…………………………………………………………………………………………………………………….37
۲-۵-۲كاربردهاي ديناميكي و گذرا…………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۶ معرفی جبرانسازي سري سنكرون استاتيك SSSC ……………………………………………………………………….38
۲-۶-۱کاربرد‌های SSSC………………………………………………………………………………………………………………….38
۲-۷ معرفی كنترل¬كننده يكپارچه توان UPFC …………………………………………………………………………………….39
۲-۸ معرفی كنترل¬كننده توان بين خطوط(IPFC)………………………………………………………………………………….40
فصل سوم: بیان مساله
۳-۱ کنترل STATCOM……………………………………………………………………42
۳-۱-۱کنترل¬کننده داخلی…………………………………………………………………..۴۲
۳-۱-۲کنترل¬کننده خارجی ………………………………………………………….۴۳
۳-۲ مدلسازی اینورترهای سه فاز متصل به شبکه در جبران‌ساز STATCOM…………………………………………44
فصل چهام:طراحی سیستم کنترل‌فازی برای اینورتر‌های سه فاز
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………۴۸
۴-۲ طراحی کنترل فازی برای کنترل توان راکتیو…………………………………………………..۴۹
۴-۳  حلقه قفل فاز (PLL) ……………………………………………………………………………50
۴-۴ سيستم‌های فازی و کنترل فازی …………………………………………………………۵۱
۴-۴-۱روش مرکز ثقل………………………………………………………………………۵۶
۴-۴-۲ روش ميانگين مراکز………………………………………………….۵۷
فصل پنجم: شبیه‌سازی و تحلیل نتایج آن
۵-۱ شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار مطلب…………………………………………………..۵۸
۵-۲ تحلیل اینورتر در حالت تزریق توان راکتیو……………………………………………….۶۲
۵-۳ نتیجه‌گیری……………………………………………………………………۶۷
مراجع………………………………………………………………………۶۸
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت