سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده
امروزه پیشرفتهای قابل توجه در تکنولوژی نیمه هادیها و ظهور سوئیچهای تـوان بـالا کـه قابلیـت خاموش شدن از طریق یک سیگنال کنترل را دارند از یک طرف و کارآیی بهتر مبدلهای چند  سـطحی نسبت به مبدلهای دو سطحی از طرف دیگر ، منجر به افزایش پتانسیل کاربرد مبدلهای چنـد سـطحی در زمینه های مختلف صنعتی شده است .در مبدلهای چند سطحی ، به منظور کنترل سوئیچ هـا از تکنیکهـای مختلـف مدولاسـیون عـرض پالس (PWM)  استفاده می شود. . مدولاسیون بـردار فضـایی (SVM) ،کـه بـرای اولـین بـار در سـا ل ۱۹۸۶ پیشـنهاد شـد ، یکـی از جدیدترین انواع تکنیکهای مدولاسیون فرکانس بالا می باشد که به عنوان یک تکنیک برتر نسـبت بـه دیگر روشهای مدولاسیون به ویژه در مبدلهای چند سطحی ، شناخته شده است.مهـم تـرین مسـاله در  مدولاســیون بـردار فضـایی (SVM) ، موقعیــت یـابی بـردار مرجــع در دیاگرام(SVM) در کوتاهترین زمـان ممکـن بـه منظـور دسـتیابی بـه حـداکثر فرکـانس سـوئیچینگ ،برای افزایش کیفیت ولتاژ خروجی می باشد. روش مدلاسیون بردار فضایی (SVM) برای کنترل اینورتر سه سطحی دیود کلمپ انتخاب شده است و علاوه بر شبیه سازی و نمایش ولتاژ های خروجی اینورتر سه ، سطحی ، یک مقایسه بین اینورتر سه سطحی و نه سطحی انجام شده و خروجی هر کدام از نظر طیف هارمونیکی و ضریب THD آنها مورد بررسی قرار گرفته ، و نتیجه میگیریم که با افزایش تعدداد سطوح اینورترها این ضریب کاهش یافته و خروجی از نظر طیف هارمونیکی بهبود می یابد.  

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق    2
۱-۱-مقدمه    2
۱-۲شرح و توصيف :    2
۱-۳-مروری بر اینورترها    3
۱-۳-۱-اینورتر تکفاز    5
۱-۳-۲-اینوترپل تکفاز    7
۱-۳-۳-اینوتر تکفاز PWM    9
۱-۳-۴-اینورتر سه فاز    10
۱-۳-۵-اینورتر با تشدید سری    15
۱-۳-۶-اینورترهای منبع جریان    15
۱-۳-۷-اینوتر منبع جریان سه فاز    16
۱-۳-۷-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ    21
۱-۳-۸-اینورترهای چند سطحی    22
۱-۴-انواع اینورترها چند سطحی از نظر ساختار    23
۱-۴-۱-ویژگی اینورترهای چند سطحی    23
۱-۴-۲-مزایا و معایب اینورترهای چند سطحی    23
۱-۴-۲-۱-مزایا    23
۱-۴-۲-۲معایب    24
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین    25
۲-۱-چرامدولاسیون پهنای پالس؟    25
۲-۲-مدلاسیون پهنای پالس و  انواع روش های  آن برای کنترل اینورتر    25
۲-۲-۱-انواع روشهای مدولاسیون عرض پالس    26
۲-۲-۲-مدولاسیون تکی عرض پالس    27
۲-۲-۳-مدولاسیون یکنواخت عرض پالسupwm    28
۲-۲-۴-مدولاسیون سینوسی عرض پالس spwm    28
۲-۲-۵-مدولاسیون سینوسی  تصحیح  شده عرض پالس  MSPWM    29
۲-۲-۵-۱-مزایای این روش:    30
۲-۳-کنترل جابجایی فاز وحذف هامونیک    33
۲-۳-۱-فواید روشهای حذف هارمونیک.    33
۲-۳-۲-معایب    33
۲-۳-۳-تحلیل مدولاسیون سینوسی ولتاژ دو طرفه    34
۲-۴-مدلاسیون بردارفضایی(SVM)    38
۲-۴-۱-اجرای محاسبات SVM با استفاده از تکنیک کلاسه بندی بردارها    38
۲-۵-ساختار هاي رايج براي اينورترهاي چند سطحي:    40
۲-۵-۱-اينورترچندسطحي خازن شناور    40
۲-۵-۲-اينورترچندسطحي طبقه اي با منابع DC مجزا    40
۲-۵-۳-اينورترچندسطحي ديود مهار شده    40
۲-۵-۴-مبدل های کاسکاد    41
۲-۵-۵-مبدل های کلمپ دیودی    44
۲-۵-۶-اینورترپلH:    46
۲-۵-۶-۱-ساختار پل  H  سه سطحه    47
۲-۶-مقایسه مبدل های چند سطحی    48
۲-۶-۱-مبدل کاسکاد    48
۲-۶-۱-۱-معایب    48
۲-۶-۲-مبدل خازن شناور    48
۲-۶-۲-۱-معایب    48
۲-۶-۳-مبدل کلمپ دیودی    49
۲-۶-۳-۱-معایب    49
فصل سوم: مدلسازی    50
۳-۱-ساختار کلی اینورترهای سه سطحی و حالت های سؤیچینگ مربوط به آن:    50
۳-۱-۱-بردارهای ولتاژ و طول مدت اعمال آنها    51
۳-۱-۲-نحوه ی تشخیص نواحی مربوط به مثلث های چهارگانه    53
۳-۲-تلفات در اینورترها    55
۳-۳-اثر زمان روشن شدن وخاموش شدن کلیدها    59
۳-۴-كاربرد اينورترها در كنترل ماشينهاي القايي    61
۳-۵-مبدل های چند سطحی دیود کلمپ تغذیه کننده درایو موتور القایی    67
فصل چهارم: نتایج    71
۴-۱-قایسه اینورترهاي سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهاي موتورالقایی    71
۴-۲-درایو موتورالقایی تغذیه شونده بااینورترنه سطحی:    78
۴-۳-شبیه سازی اینورتر سه سطحی و نمایش ولتاژ خروجی توسط نرم افزار Matlab/simulink    80
فصل پنجم: نتیجه گیری    86
پیوست    90
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت