سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

 
 
 
چكيده
شبكه حسگر بي سيم، شبكه اي است كه از تعداد زيادي گره كوچك تشكيل شده است. گره از طريق حسگرها اطلاعات محيط را دريافت مي‌كند. انرژي مصرفي گره‌ها معمولاً از طريق باتري تامين مي‌شود كه در اكثر موارد امكان جايگزيني اين باتري‌ها وجود ندارد. بنابراين توان مصرفي گره‌ها موضوع مهمي در اين شبكه ها است. و استفاده از روش‌هاي دقيق و سريع محاسبه توان مصرفي در طراحي سيستم‌هاي كم توان بسيار ضروري مي‌باشد.  روش تخمين توان به ۴ سطح تقسيم مي‌شود: ۱)سطح سيستم، ۲)سطح RTL، ۳)سطح گيت، ۴)سطح جانمايي. دقت محاسبه توان در سطح گيت و جانمايي بين ۷۰ تا ۹۵% است. ولي مشكل محاسبه توان در اين سطوح زمان شبيه سازي طولاني مي‌باشد. محاسبه توان در سطح سيستم كمترين زمان شبيه سازي را دارا مي‌باشد اما دقت آن بين ۴۰ تا ۷۵% است. پايين بودن دقت در سطح سيستم و طولاني بودن زمان شبيه سازي در سطح گيت و جانمايي سبب مهم شدن تخمين توان در سطح RTL شده است. در اين پايان‌نامه شبيه سازي در سطح RTL انجام گرفته و توان مصرفي توسط تابع ماكرومدل پيش بيني مي‌گردد. اجزاي اصلي مصرف كننده توان در گره شبكه حسگر بي‌سيم در SystemC شبيه سازي شده، سپس مدار طراحي شده به بلوك هاي  قابل سنتز در Verilog تبديل مي شوند. اين بلوك ها و مجموعه هاي ورودي به نرم افزار Power Compiler داده شده و توان مصرفي محاسبه مي شود. در روش پيشنهادي،به ازاي مجموعه هاي مختلف ورودي ضرايبي محاسبه شده و توان پردازشي سيستم تخمين زده مي‌شود. با مقايسه توان تخميني و توان محاسبه شده، ديده مي‌شود اين روش از دقت خوبي برخوردار مي باشد، اما در مورد بعضي از مجموعه‌هاي ورودي دچار اشكال است. براي يافتن ورودي مناسب جهت انجام طراحي و اطمينان از صحت تخمين انجام شده از شبكه عصبي استفاده شده است.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
فصل اول: كليات
۱-۱٫ توان در شبكه هاي حسگر بي سيم ………………………………………      1
فصل دوم: شبكه حسگر بي سيم
۲-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………….      6
۲-۲٫ مقايسه شبكه حسگر بي سيم و شبكه Ad hoc …………………………………………………      8
۲-۳٫ كاربردها ………………………………………………………………………………….      9
۲-۴٫ عوامل مؤثر در طراحي شبكه حسگر ……………………………………………………………….      9
۲-۵٫ توپولوژي هاي مختلف شبكه …………………………………………………………………………      11
۲-۶٫ لايه هاي شبكه …………………………………………………………………………………………….      14
۲-۷٫ پروتكل  MAC…………………………………………………………………………………………….      16
۲-۸٫ استاندارد شبكه حسگر هوشمند ……………………………………………………………………..      17
۲-۸-۱٫ استاندارد IEEE 1451.x ……………………………………………………………………………      17
۲-۸-۲٫ استاندارد IEEE 802.15.4 …………………………………………………………………………      19
۲-۹٫ روش‌هاي كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر ………………………………………..      22
۲-۹-۱٫ روش هاي چرخة وظايف ………………………………………………………………………….      22
۲-۹-۲٫روش‌هاي داده‌گرا ………………………………………………………………………………………      23
۲-۹-۳٫روش‌هاي مبتني بر قابليت تحرك ………………………………………………………………..      23
فصل سوم: گره در شبكه حسگر بي سيم
۳-۱٫ اجزا گره حسگر …………………………………………………………………………………………..      25
۳-۲٫ انرژي مصرفي گره حسگر ……………………………………………………………………………..      29
۳-۲-۱٫ حالات كاري با توان مصرفي متفاوت ………………………………………………………….      29
۳-۲-۲٫ انرژي مصرفي ميكروكنترلر ………………………………………………………………………..      33
۳-۲-۳٫ مدل انرژي پردازنده ………………………………………………………………………………….      34
۳-۲-۴٫ مقياس گذاري ديناميك ولتاژ(DVS) …………………………………………………………..      34
۳-۲-۵٫ بررسي توان مصرفي چند ميكروكنترلر ………………………………………………………..      35
۳-۲-۶٫ انرژي مصرفي گيرنده/ فرستنده ………………………………………………………………….      36
۳-۲-۷٫ مدل انرژي گيرنده/ فرستنده ………………………………………………………………………      37
۳-۲-۸٫ بررسي توان مصرفي دو گيرنده/ فرستنده …………………………………………………….      39
۳-۲-۹٫ انرژي مصرفي حافظه ……………………………………………………………………………….      40
۳-۲-۱۰٫ انرژي مصرفي حسگر …………………………………………………………………………….      40
۳-۳٫ پروتكل‌هاي ارتباطي …………………………………………………………………………………….      43
۳-۳-۱٫ لايه فيزيكي …………………………………………………………………………………………….      43
۳-۳-۲٫ لايه پيوند داده …………………………………………………………………………………………      44
۳-۳-۳٫ لايه كاربرد ……………………………………………………………………………………………..      44
۳-۳-۴٫ لايه انتقال ……………………………………………………………………………………………….      45
۳-۳-۵٫ لايه شبكه ……………………………………………………………………………………………….      46
فصل چهارم: شبيه سازي شبكه حسگر بي‌سيم
۴-۱٫ نرم افزارهاي مورد استفاده جهت شبيه سازي شبكه ………………………………………….      47
۴-۲٫ شبيه سازي شبكه حسگر ………………………………………………………………………………      48   
۴-۲-۱٫ گره ………………………………………………………………………………………………………..      49
۴-۲-۱-۱٫ ماژول Node ……………………………………………………………………………………….      49
۴-۲-۲٫ ايستگاه …………………………………………………………………………………………………..      50
۴-۲-۲-۱٫ ماژول ايستگاه ……………………………………………………………………………………..      50
۴-۲-۳٫كامپيوتر اصلي …………………………………………………………………………………………..      51
۴-۲-۳-۱٫ ماژول محرك و مانيتور ………………………………………………      51
۴-۳٫ الگوريتم رمز كننده DES …………………………………………………….      51
۴-۳-۱٫ DES ……………………………………………………………..      51
۴-۴٫ توضيح فايل‌هاي شبيه سازي …………………………………………….      62
۴-۵٫ نتايج شبيه سازي ………………………………………………………….      63
۴-۶٫ شبيه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۵٫۴ IEEE ………………………………      65
فصل پنجم. مدلسازي گره و محاسبه توان پردازشي
۵-۱٫ توان مصرفي …………………………………………………………………..      68
۵-۲٫ تخمين انرژي در سطح تجريد گيت ………………………………………………………………..      69
۵-۳٫ تخمين توان با استفاده از روش Macro-Model ……………………………………………….      70
۵-۳-۱٫ آناليز رگرسيون …………………………………………………………………………………………      71
۵-۳-۲٫ حل ماكرو مدل با رگرسيون خطي ………………………………………………………………      73
۵-۳-۳٫ متغيرهاي رگرسيون خطي ………………………………………………………………………….      74
۵-۴٫ نتايج تخمين توان …………………………………………………………………………………………      75
۵-۵٫ تعيين ورودي هاي مناسب توسط شبكه عصبي …………………………………………………      79
۵-۵-۱٫ پياده سازي MLP و نتايج حاصله ……………………………………………..      80
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۶-۱٫ يافته هاي تحقيق ……………………………………………………………      82
۶-۲٫ نوآوري تحقيق در مقايسه با كارهاي گذشته ……………………………………………………..      84
۶-۳٫ پيشنهادات ………………………………………………………………      84
مراجع ………………………………………………………      86
واژه نامه …………………………………………………………………………………….      90
چكيده انگليسي…………………………………………………………………      96
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل