سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل های آماری حرکت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
چکیده:
شبکه های حسگر خودرویی شامل گره های متحرکی هستند که در طی حرکت به اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی محیط می پردازند. گره های حسگر معمولا دارای انرژی محدودی هستند که همین محدودیت طول عمر باعث تحقیقات بسیاری توسط پژوهشگران بر روی شبکه ی حسگر    بی سیم شده است اما مبحث طول عمر در شبکه های حسگر خودرویی اهمیت کمتری نسبت به دیگر شبکه های حسگر دارد. پوشش در شبکه های حسگر خودرویی به چگونگی مشاهده ی فیزیکی فضا اطلاق می شود. بنابراین پوشش دینامیکی، پوششی بر مبنای مدل حرکت گره ها است که چندین خودرو با همکاری یکدیگر به مبحث پوشش محیط می پردازند. پوشش دینامیکی توسط چندین پژوهشگر مورد مطالعه قرار گرفته است که اغلب این پژوهشگران از مدل سنجش Boolean برای مدل سازی پوشش دینامیکی محیط استفاده کرده اند. اگر چه مدل های سنجش Shadow fading و Elfes مدل های واقعی تری برای مدل سازی پوشش دینامیکی محیط توسط شبکه های حسگر خودرویی می باشند. ما علاوه بر بررسی مدل های حرکت مختلف، مدل حرکت گوس مارکوف را به عنوان مدل اصلی حرکت برای مدل سازی پوشش دینامیکی با توجه به سه مدل سنجش Boolean، Shadow fading و Elfes انتخاب کرده ایم. ما این امر را با توجه به محاسبات تئوری موقعیت های گره ها در هر گام حرکت و مقایسه ی آن با نتایج مستقیم شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف انجام    می دهیم. و در آخر مقایسه ای بین پوشش دینامیکی با سه مدل سنجش Boolean، Shadow fading و Elfes انجام  می دهیم.
کلید واژه: پوشش دینامیکی، مدل حرکت گوس مارکوف، مدل سنجش Boolean، مدل سنجش Shadow fading، مدل سنجش Elfes
 
 
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………………………… ………………………………….۱
مقدمه…………………………………………… ……………………………………………………۲
هدف………………………………………………………….. ……………………………………….۳
فصل اول: معرفی شبکه ی حسگر بی سیم…………………….. ……………………….۴
۱-۱) انواع شبکه های بی سیم……………………………………… …………………۴
۱-۲) شبکه های حسگر بی سیم……………………………. …………………………………..۶
۱-۳) انواع شبکه های حسگر بی سیم بر اساس استقرار…………………………… …………………………۶
۱-۴) کاربردهای شبکه حسگر بی سیم………………………………………. ……………………………..۷
۱-۵) مزایای شبکه های حسگر بی سیم………………………………. …………………………۸
۱-۶) معایب شبکه های حسگر بی سیم………………………………………………………………..۸
۱-۷) ساختمان گره های شبکه……………………………………………………………………………….۸
۱-۸) اهداف کلی طراحی شبکه………………………………………………………………………۹
۱-۹) خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم…………………………………………………۱۰
۱-۱۰) نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم: مسئله ی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم…………………………….۱۲
۲-۱) پوشش چیست؟……………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲) تقسیم بندی اول انواع پوشش……………………………………………………۱۲
۲-۳) تقسیم بندی دوم انواع پوشش………………………………………………………………..۱۴
۲-۴) شبکه ی متصل………………………………………………………………………………۱۸
۲-۴-۱) شعاع های حسی و مخابراتی گره های حسگر………………………………………………………………………۱۸
۲-۵) نحوه ی پوشش شبکه ی حسگر بی سیم ویدئویی و تفاوت آن با شبکه های حسگر سنتی…………………………….۲۳
۲-۶) نتیجه گیری فصل دوم…………………………………………………………………..۲۵
فصل سوم: مفاهیم مربوط به انرژی و حرکت در مبحث پوشش شبکه حسگر بی سیم………………………………………۲۶
۳-۱) بررسی انرژی در پوشش شبکه های حسگر بی سیم…………………………………………۲۶
۳-۱-۱) استراتژی بر پایه ی قدرت برای تعامل بین انرژی و پوشش……………………………………………۲۹
۳-۱-۲) استراتژی بر پایه ی شبکه توری برای تعامل بین انرژی و پوشش………………………………………….۲۹
۳-۱-۳) استراتژی بر پایه ی رویکرد مبتنی بر هندسه ی محاسباتی برای تعامل بین انرژی و پوشش………… ….۳۰
۳-۲) بررسی کیفیت خدمات (QoS) در زمینه پوشش…………………………….. ……………………..۳۳
۳-۳) پوشش K تایی ( K-پوشش)………………………………………………………۳۴
۳-۴) الگوریتم Wake up برای به دست آوردن حداقل گره های حسگر که منطقه مورد نظر را پوشش می دهند……..۳۶
۳-۵) تحرک حسگرها به منظور بهبود پوشش……………………………………………………..۳۷
۳-۵-۱) حسگر موبایل…………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۵-۲) شبکه  بین خودرویی (وسایل نقلیه) اقتضایی………………………………………………………………۳۸
۳-۶) استقرار تصادفی حسگرها در مقابل الگوریتم استقرار بهینه حسگرها………………………………………………….۴۰
۳-۷) انواع مدل¬های حرکت………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۷-۱) مدل سازی حرکت با محدودیت جغرافیایی……………………………………………..۴۵
۳-۷-۱-۱) مدل حرکت جاده ای……………………………………………………………………………….۴۵
۳-۷-۱-۲) مدل حرکت مانعی……………………………………………………………………..۴۷
۳-۷-۲) مدل حرکت¬کوچک و مدل¬حرکت بزرگ……………………………………………..۴۸
۳-۸) نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………..۴۹
فصل چهارم: پوشش دینامیکی…………………………………………………………………………….۵۰
۴-۱) پوشش Sweep……………………………………………………………………………………………50
۴-۲) MOBEYES……………………………………………………………………………………….53
۴-۲-۱) بررسی اجمالی معماری MOBEYES………………………………………………………………55
۴-۲-۲) واسط حسگر MOBEYES (MSI)…………………………………………………………………..56
۴-۲-۳) استاندارد واسط با حسگرهای صوتی / تصویری…………………………………………………۵۶
۴-۲-۴) واسط استاندارد با حسگر دما………………………………………………………………..۵۷
۴-۲-۵) واسط استاندارد با تعیین موقعیت سیستم…………………………………………………..۵۷
۴-۲-۶) انتشار / برداشت پردازنده MOBEYES (MDHP)……………………………………………….57
۴-۲-۷) MOBEYES؛ دستورالعمل ها و معماری………………………………………………………….۵۸
۴-۲-۸) Bloom Filter و کاربرد آن……………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۹) عملکرد MOBEYES…………………………………………………………………………..58
۴-۲-۱۰) ارزیابی عملکرد MOBEYES…………………………………………………………………..59
۴-۳) پوشش واحدهای کنار جاده…………………………………………………………………….۶۱
۴-۳-۱) کارهای مرتبط………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۳-۲) الگوریتم حمل و نقل و مدل شبیه سازی……………………………………………………………………..۶۲
۴-۳-۳) قانون حمل و نقل مثلث……………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۴) ایده ی اصلی برای مطالعه بر روی پوشش دینامیکی محیط زیست…………………………………………………..۶۴
۴-۴-۱) پیشینه ی کار……………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴-۲) انگیزه ی استفاده از حسگرهای بی سیم خودرویی……………………………………………………………………۶۴
۴-۴-۳) آزمایش و به کارگیری……………………………………………………………………………۶۶
۴-۵) توپولوژی خیابان…………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۶) اندازه گیری های پوشش………………………………………………………………………..۷۰
۴-۶-۱) زمان تشخیص هدف………………………………………………………………………۷۰
۴-۷) بررسی پوشش دینامیکی……………………………………………………………………۷۲
۴-۸) مدل سازی………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۸-۱) استراتژی کنترل دینامیکی پوشش بر اساس بهینه سازی دو گانه ی الگوریتم های ژنتیک و Taboo……………….74
۴-۸-۲) انتخاب پوشش مجموعه ای از گره…………………………………………………………..۷۵
۴-۹) نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………….۷۶
فصل پنجم:مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل آماری حرکت گوس مارکوف.۷۷
۵-۱) مدل حرکت گوس مارکوف…………………………………………………………………………۷۷
۵-۱-۱) گام قبل از شروع حرکت……………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۱-۲)گام اول حرکت…………………………………………………………………………………………..۷۹
۵-۱-۳) گام دوم حرکت…………………………………………………………………………………………۸۱
۵-۱-۴) گام سوم تا گام n ام……………………………………………………………………..۸۱
۵-۲) شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف………………………………………………….۸۲
۵-۳) مقایسه محاسبات تئوری با مقادیر میانگین پنج شبیه سازی مدل حرکت گوس مارکوف………………………………….۹۰
۵-۴) مدل سازی پوشش دینامیکی شبکه های حسگر خودرویی بر مبنای مدل حرکت گوس مارکوف………………………۹۱
۵-۴-۱) مدل سیستم و مدل های سنجش……………………………………………………………………..۹۱
۵-۴-۱-۱) مدل سنجش Boolean………………………………………………………………………92
۵-۴-۱-۲) مدل سنجش Shadow fading………………………………………………………92
۵-۴-۱-۳) مدل سنجش Elfes…………………………………………………………………..93
۵-۴-۲) پوشش شبکه………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۴-۲-۱) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Boolean…………………………………………..93
۵-۴-۲-۲) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Shadow fading…………………………………………………94
۵-۴-۲-۳) احتمال پوشش شبکه در مدل سنجش Elfes…………………………………………..94
۵-۴-۳) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Boolean…………………………………………………95
۵-۴-۴) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Shadow fading……………………………………………………96
۵-۴-۵) پوشش دینامیکی با مدل سنجش Elfes…………………………………………………………..97
۵-۵) بررسی تغییر پارامترهای دو مدل سنجش Shadow fading و Elfes……………………………………98
۵-۶) نتیجه گیری فصل پنجم……………………………………………………………………………۱۰۰
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………۱۰۱
فهرست منابع…………………………………………………………….۱۰۲
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها