سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 131 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
قیمت : 125,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی
 

فهرست مطالب
چکیده        1
مقدمه        2
فصل اول: کلیات        6
مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن        7
گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت        7
بند اول: معنای لغوی مسئولیت        7
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت        7
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت        8
گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی        11
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی        12
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن        14
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی        15
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی        15
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی        17
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی        18
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی        19
بند اول: مسئولیت مستقیم    19
بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم    19
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی        20
فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت        21
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها        22
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت        23
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد        24
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن        26
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی        26
بند دوم: نظریه مشارکت        28
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت        28
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی        29
گفتار اول: رویه قضایی بین المللی        29
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت        33
گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت        34
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی        35
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر        35
بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی        37
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی        38
بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی        39
۱- انتقاد بر نظریه خطا        39
۲- انتقاد بر نظریه خطر        40
۳- نتیجه گیری عملی        40
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها        40
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی        43
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری        43
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی        44
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی        45
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی        45
بند دوم: آیین دادرسی قضایی        45
بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد        46
گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی        46
بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل        47
بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون        50
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی        51
بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی        51
بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون        53
مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری        54
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی        54
گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی        55
گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی        55
گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)        58
گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی        58
گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت        59
گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل        60
فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن        62
مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی        63
گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست        63
گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی        68
گفتار سوم: عملکرد دولت ها        73
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق        75
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون        77
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت        77
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز        78
بند اول: توجیه قاعده        80
بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی        81
مبحث سوم: شرط کنترل        82
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل        83
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل        85
مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی        87
گفتار اول: جبران خسارت        87
گفتار دوم: مفهوم خسارت        88
گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت        89
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت        89
گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق        90
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت        90
بند دوم: اشکال اعاده وضعیت        93
گفتار ششم: پرداخت غرامت        94
بند اول: مفهوم پرداخت غرامت        94
بند دوم: ارزیابی غرامت        95
مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی        97
گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی        97
گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق        99
بند اول: دفاع از خود        99
بند دوم: اقدام متقابل        101
بند سوم: رضایت        103
گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده        105
بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه        105
بند دوم: اظطرار        106
بند سوم: حالت ضرورت        107
نتیجه گیری        110
پیشنهادات        113
فهرست منابع        115
چکیده انگلیسی
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل