سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قيمت گذاري خدمات حسابرسي از عوامل گوناگوني استفاده مي كنند و تحقيقات زيادي نيز در رابطه با شناسايي و ارزيابي اين عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ريسك، حجم و پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی، ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود.
در تحقیق پیش رو با توجه به روش حذف سیستمـاتیک در خصوص انتخــاب نمونه و افشاء شرکت ها در خصوص هزینه های حسابرسی طی سالهای ۱۳۸۷ الی آخر سال ۱۳۹۱، ۹۶ شرکت در قالب ۴۸۰  مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که، در سطح معنی داری متغير مستقل؛ حاکمیت شرکتی (مالكيت نهادي و استقلال هیات مدیره) با هزینه حسابرسی درسطح اطمينان ۹۵/۰  رابطه است. بنابراين فرضيه های اول و سوم تحقیق‌ قبول مي‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت
 
 

عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………  2
۱-۲ . بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  4
۱- ۴ . اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  4
         1-4-1 . اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………..  4
         1-4-2 . اهداف کلی و فرعی ……………………………………………………………………………………………  5
         1-4-3 . اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….  5
۱-۵ . سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  6
۱-۶ . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  6
۱-۷ . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….  6
۱- ۸ . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها …………………………………………………………….  7
         1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………  7
         1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری…………………………………………………………………………………  7
         1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..  7
         1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات ………………………………………………………………………………..  7
۱-۹ . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..  8
۱-۱۰ . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی )…………………………………….  8
۱-۱۱ . ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲ . تاریخچه حسابرسی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
         2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای……………………………………………………………….. ۱۲
         2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای  ………………………………………………………………  13
         2-2-3 . حسابرسی در ایران ……………………………………………………………………………………………  14
۲-۳ . نقش حسابرسی در اقتصاد ………………………………………………………………………………………………..  19
۲-۴ . کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………………  20
         2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………  21
                  2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی …………………..  24
                   2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف ………………………………  25
۲-۴-۲ . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه …………………… ۳۴             
    2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی …………………………..  36                
         2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا …………………………………………………………………   38
         2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی ……………………………………………………………………………   39
         2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی …………………………………………………………………………   40
                  2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان ………………………………………………  40
                  2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران ……………………………………………….  41
۲-۵ . هزینه و انواع آن ……………………………………………………………………………………………………………..  42
         2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها ………………………………………………………………………………………….  42
         2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ ……………………………………….  48
         2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان ……………………………………………………………………………………..  48
         2-5-4 . هزینه های حسابرسـی ………………………………………………………………………………………  50
۲-۶٫ مبانی نظری حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………………..  52
         2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………..  52
         2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی )………………………………………………..  52
                  2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی )…………………………………………………………  53
                  2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران ………………………………………………………………………  54
                  2-6-2-3 . نظریه ذینفعان ……………………………………………………………………………………  55   
                  2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع ………………………………………………………………………….  58
                  2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت ………………………………………………………………………….  58
                  2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک …………………………………………………………………….  59
                  2-6-2-7 . نظریه سازمانی …………………………………………………………………………………..  60
                  2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی………………………………………………………………………………  60
                  2-6-2-9 . نظریه خادمیت …………………………………………………………………………………..  61
                  2-6-2-10 . نظریه نهادی……………………………………………………………………………………..  62
         2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی……………………………………………………………………….  64
         2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. ۶۵
         2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………….  68
         2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ……………………………………….  68
         2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….  70
                  2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70
                  2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ………………………………………………………………  71
                  2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)……………………………………………………….  73
                  2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75
         2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… ۷۵
                  2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران…………………………………………………..  75
                  2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ……………….  77
۲-۷ . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………………….  78
         2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………  79
         2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟……………………………………..  80
                  2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره ……………………………………………………………………………..  80
                  2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل …………………………………………  81
                  2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده ……………………………………………………………  81
                  2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد ………………………………………………………………………..  81
                  2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی…………………………………………..  82
                  2-7-2-6 . نوع حسابرسی …………………………………………………………………………………..  82
                  2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته ………………………………………………….  82
         2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها ……………………………………………………………………………………..  82
۲-۸ . پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
         2-8-1 . پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. ۸۴
         2-8-2 . پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………….  89
۲-۹ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………….  95
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….  97
۳-۲ . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
         3-2-1 . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
                  3-2-1-1 . قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………  98
                  3-2-1-2 . قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………  98
۳-۳ . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
         3-3-1 . تبدیل فرضیه های پژوهش به آماری …………………………………………………………………..  99
۳-۴ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و گرد آوری داده ها ………………………………………………………..  99
         3-4-1 . جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………  99
         3-4-2 . روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………….  100
۳-۵ . روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….  100
         3-5-1 . روش آماری …………………………………………………………………………………………………..  100
         3-5-2 . متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها ………………………………………………………….  101
۳-۶ . تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی …………………………………………………………………………….  102
         3-6-1. مدلهای رگرسیون …………………………………………………………………………………………….  102
         3-6-2 . همبستگی ………………………………………………………………………………………………………  103
         3-6-3 . روش آزمون فرضیه ها(روش داده های پانل)………………………………………………………  104
                  3-6-3-1 . روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………. ۱۰۵
                  3-6-3-2 . آزمون چاو یا F مفید ………………………………………………………………………… ۱۰۵
                  3-6-3-3 . آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
         3-6-4 . آزمونهای معنادار بودن در الگوهای رگرسیون …………………………………………………….. ۱۰۶
         3-6-5 . آزمون خودهمبستگی جملات خطا …………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۷ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………..  108
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ . مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۲ . آمار توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۳ . آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ………………………………………………………………………………….  112
         4-3-1 . آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی…………………………………………………………….  112
         4-3-2 . آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ……………………………………………………… ۱۱۳
         4-3-3 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ………… ۱۱۴
         4-3-4 . آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی …………………………………………………….. ۱۱۵
         4-3-5 . آزمون نرمال بودن برای ارزش بازار به ارزش دفتری ……………………………………………. ۱۱۶
         4-3-6 . آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ………………………………………………………………… ۱۱۷
         4-3-7 . آزمون نرمال بودن برای نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی………………………………. ۱۱۸
         4-3-8 . آزمون نرمال بودن برای نسبت موجودی کالا به کل دارایی……………………………………. ۱۱۹
۴-۴ . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………………….  120
         4-4-1 . بررسی همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………… ۱۲۰
         4-4-2 . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۲۱
         4-4-3 . آزمون F لیمر و آزمون هاسمن …………………………………………………………………………. ۱۲۳
         4-4-4 . تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۵ . خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها  
۵-۱ . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….  127
۵-۲ . نتایج حاصل از بررسی تحقیق ………………………………………………………………………………………..  128
         5-2-1 . خلاصه ای از مبانی نظری ………………………………………………………………………………… ۱۲۸
         5-2-2 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………….  130
۵-۳ . نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..  131
۵-۴ . محدودیت های محقق ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۵-۵ . پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۵-۶ . پیشنهادها برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
فهرست منابع
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
پیوست ها
پیوست الف) فهرست شرکت های نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………….. ۱۴۰
پیوست ب) خروجی نرم افزار Eviews …………………………………………………………………………………… 141
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل