سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 173 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چكيده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ بررسی شده است (۴۴۸ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای ۲۰ Spss، ۷ Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزيه و تحليل‌هاي صورت گرفته در ارتباط با تاييد فرضيه اول پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقيمي وجود دارد يعني با افزايش جريان‌هاي نقدي در جهت مثبت به يك نسبت مشخصي نيز ميزان سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها افزايش خواهد يافت. همچنين نتايج پژوهش در ارتباط با تاييد فرضيه دوم حاكي از اين بود كه بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معكوسي وجود دارد يعني هر چه قدر عدم تقارن در حساسيت جريان‌هاي نقدي و مثبت بيشتر باشد با يك نسبت مشخصي سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها كاهش خواهد يافت.
واژه های کلیدی:  حساسیت جریان‌های نقدی، نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها، محدوديت‌هاي مالي، عدم تقارن، پانل دیتا
 
 
 
 
فهرست مطالب         عنوان    صفحه
چكيده    1
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱) مقدمه    3
۱-۲) بيان مسئله     3
۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش    5
۱-۵)اهداف پژوهشي    6
۱-۵-۱) اهداف علمي    6
۱-۵-۲) اهداف كاربردي    6
۱-۶) فرضيه‌هاي پژوهش    7
۱-۷) متغیرها و مدل پژوهش    7
۱-۷-۱) متغیرهاي پژوهش    7
۱-۷-۱-۱) متغیر وابسته    7
۱-۷-۱-۲)متغیرهاي مستقل    7
۱-۷-۱-۳) متغیرهای کنترلی    7
۱-۷-۲) مدل تحليلي پژوهش    7
۱-۸) روش پژوهش    8
۱-۹) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات    8
۱-۱۰) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9
۱-۱۱) قلمروپژوهش    9
۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی    9
۱-۱۱-۲) قلمرو زمانی    9
۱-۱۱-۳) قلمرو مکانی    9
۱-۱۲) جامعه و نمونه آماری پژوهش    10
۱-۱۳) تعاريف واژگان کليدي (تعاریف عملیاتی واژگان)    10
۱-۱۴)ساختار پژوهش    11
۱-۱۴) خلاصه فصل    12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۲-۱) جریان‌های نقدی    14
۲-۱-۱) اهمیت جریان‌های نقدی      14
۲-۱-۲) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتي    14
۲-۱-۳) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جريان‌هاي نقدي    15
۲-۱-۴) رابطه جريان‌هاي نقدي جاري و آتي و سطح سرمايه‌گذاري شركت‌ها    16
۲-۱-۵) اهداف جريان‌هاي نقدي (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالي)۱۶    
۲-۱-۶) طبقه‌بندي دارايي‌هاي جاري و جريان‌هاي نقدي    17
۲-۱-۷) حرکت به سوی جریان‌های نقدی    17
۲-۱-۸) جریان‌های نقدی جاري و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران    18
۲-۱-۹) جريان‌هاي نقدي و سود خالص    19
۲-۱-۱۰) انواع جریان‌های نقدی      20
۲-۱-۱۰-۱) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام    20
۲-۱-۱۰-۲) جریان نقدی سرمایه‌ای    21
۲-۱-۱۰-۳) جریان نقدی آزاد    21
۲-۱-۱۱) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد    22
۲-۱-۱۲) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد     23
۲-۱-۱۳) صورت جريان وجوه نقد    24
۲-۱-۱۳-۱) تاریخچه صورت وجه نقد    25
۲-۱-۱۳-۲) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداري ايران    27
۲-۱-۱۳-۳) مفهوم جريان‌هاي نقدي ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي    28
۲-۱-۱۴) ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش‌بيني آن    29
۲-۱-۱۵) جريان‌هاي نقدي عملياتي و سياست‌هاي تقسيم سود    30
۲-۲) عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني جريان‌هاي نقدي    30
۲-۲-۱) حساسیت جریان نقدی وجه نقد    30
۲-۲-۲) عدم تقارن در حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    31
۲-۲-۳) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي     32
۲-۲-۳-۱) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت‌ جريان‌هاي نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري    32
۲-۲-۳-۲) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد    33
۲-۳) نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي    35
۲-۳-۱) نسبت موجودي‌هاي نقدي بر دارايي‌هاي شركت‌ها    35
۲-۳-۲) ارتباط وجه نقد با سود    36
۲-۳-۳) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی    37
۲-۳-۴) مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به جريان‌هاي نقدي    37
۲-۳-۵) انگیزه‌هاي نگهداری وجه نقد    38
۲-۳-۵-۱) انگیزه معاملاتی    38
۲-۳-۵-۲) انگیزه احتیاطی    39
۲-۳-۵-۳) انگیزه سفته بازی     40
۲-۳-۶) ارتباط بین اهداف حسابداری و جريان‌هاي نقدي    40
۲-۳-۷) وجه نقد، جريان‌هاي نقدي و چارچوب نظری    41
۲-۳-۸) چرخش وجه نقد و جريان‌هاي نقدي    42
۲-۳-۹) دلايل نگهداري وجوه نقد و نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي    45
۲-۳-۹-۱) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي    45
۲-۳-۹-۲) نظريه نمايندگي    45
۲-۳-۹-۳) نظريه موازنه    46
۲-۳-۹-۳-۱) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه    47
۲-۳-۹-۳-۱-۱) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    47
۲-۳-۹-۳-۱-۲) ميزان نقدشوندگي دارايي‌هاي جاري    47
۲-۳-۹-۳-۱-۳) اهرم مالي    47
۲-۳-۹-۳-۱-۴) اندازه    48
۲-۳-۹-۳-۱-۵) جريان نقدي    48
۲-۳-۹-۳-۱-۶) عدم اطمينان جريان نقدي    48
۲-۳-۹-۳-۱-۷) سررسيد بدهي    48
۲-۳-۹-۳-۱-۸) پرداخت سود سهام    49
۲-۳-۹-۴) نظريه سلسله مراتب تأمين مالي    49
۲-۳-۹-۴-۱) عوامل تعيين‌كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي    50
۲-۳-۹-۴-۱-۱) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    50
۲-۳-۹-۴-۱-۲) اهرم مالي    50
۲-۳-۹-۴-۱-۳) جريان نقدي    50
۲-۳-۹-۴-۱-۴) اندازه    50
۲-۳-۹-۵) نظريه جريان وجه نقد آزاد    51
۲-۳-۹-۵-۱) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه جريان نقدي آزاد    52
۲-۳-۹-۵-۱-۱) اهرم مالي    52
۲-۳-۹-۵-۱-۲) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري    52
۲-۳-۹-۵-۱-۳) اندازه    52
۲-۳-۹-۵-۱-۴) روابط بانكي    53
۲-۳-۱۰) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جريان‌هاي نقدي    53
۲-۳-۱۱) سطح نقدينگي و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد    54
۲-۳-۱۲) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد    54
۲-۳-۱۲-۱) مدل بامول    54
۲-۳-۱۲-۲) مدل میلر-اور    55
۲-۳-۱۲-۳) مدل برانک    56
۲-۳-۱۲-۴) مدل¬های جدید صندوق    56
۲-۳-۱۳) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد    57
۲-۳-۱۴) مزايا و معايب نگهداري دارايي‌هاي نقدي    57
۲-۴) پیشینه پژوهش    57
۲-۴-۱) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    58
۲-۴-۲) تحقيقات انجام شده در داخل كشور    62
۲-۴-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی    64
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه     68
۳-۲( جامعه آماري پژوهش     68
۳-۳) تعیین حجم نمونه پژوهش    68
 3-4) اهداف مشخص تحقیق    70
۳-۴-۱) هدف اصلی    71
۳-۴-۲) اهداف فرعی    71
۳-۵) سوال‌هاي پژوهش    71
۳-۶) فرضيه‌هاي پژوهش    71
۳-۷) روش پژوهش     71
۳-۷-۱) روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي    71
۳-۷-۲) روش پژوهش از نظر هدف    72
۳-۷-۳) روش انجام پژوهش    72
۳-۸) روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات    72
۳-۹) تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها      72
۳-۹-۱) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها ( )    73
۳-۹-۲) ميزان تغيير حساسیت جریان‌های نقدی ( )    74
۳-۹-۳) میزان عدم تقارن  حساسیت جریان نقدی ( )    74
۳-۹-۱۰) اندازه شرکت ( )    78
۳-۹-۱۱) نسبت مخارج سرمايه‌اي ( )    78
۳-۹-۱۲) تحصيل سهام ( )    79
۳-۹-۱۳) نسبت خالص سرمایه در گردش غير نقدي ( )    79
۳-۹-۱۴) نسبت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت ابتدای دوره ( )    80
۳-۱۰) مدل‌های پژوهش    81
۳-۱۱) اعتبار درونی و برونی پژوهش     82
۳-۱۲) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات    82
۳-۱۳) روش داده‌های پانل    83
۳-۱۴) روش اثراث ثابت    84
۳-۱۵) آزمون چاو یا F مقید    85
۳-۱۶) آزمون هاسمن    86
۳-۱۸) آزمون معنی دار بودن ضرایب    87
۳-۱۹) آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها    87
۳-۲۰) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    88
۳-۲۱)  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها     88
۳-۲۲) فرض عدم وجود هم‌خطي بين متغيرهاي مستقل     88
 3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها     89
۳-۲۴) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها    90
۳- ۲۵) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل    90
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱) مقدمه     93
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    93
۴-۳) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق     95
۴-۴) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    98
۴-۵) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق    100
۴-۶) نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق    101
۴-۶-۱)  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق     101
۴-۶-۲)  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق     105
۴-۷) خلاصه فصل    108
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱) مقدمه     111
۵-۲) خلاصه پژوهش    111
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه    114
۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق    114
۵-۳-۲) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق    114
۵-۴) محدودیت‌های تحقیق    115
۵-۵) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق    116
۵-۶) پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده    116
۵-۷) خلاصه فصل    117
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    119
منابع لاتین:    122
منابع اینترنتی:    129
پیوست ها    130
Abstract    158
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت