سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مقايسه رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين حسابرسان و پرستاران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکيده
     فشارهاي ناشي از تضادهاي منافع، دوره هاي کاري پرمشغله و مانند آنها حسابرسي را تبديل به شغلي تنش زا مي-کند؛ چنين تنش هايي بر وجوه متعددي از زندگي و فعاليت هاي حسابرسان تأثير مي گذارند؛ سلامت جسمي و رواني فرد مورد تهديد واقع مي شود، زندگي شخصي و خانوادگي او تحت تأثير قرار مي گيرد، روابط اجتماعي او در محل کار و بيرون از آن تضعيف مي گردد، انگيزه ها و انرژي براي فعاليت هاي شغلي کاهش مي يابد و در نهايت به تضعيف عملکرد شغلي مي انجامد. چنين پيامدهايي براي ادارات و سازمان‌ها تهديدي جدي به شمار مي آيند. با اين وجود تحقيقات اندکي تا کنون به مطالعه وضعيت شغلي حسابرسان از لحاظ مسائل ذکر شده پرداخته اند. هدف اين پژوهش بررسي وضعيت فرسودگي شغلي، سلامت روان و ارتباط ميان اين دو متغير در حسابرسان، و مقايسه آن با پرستاران (به عنوان شغلي که بر اساس تحقيقات متعدد به وضوح تنش زاست) مي باشد. به اين منظور طي يک طرح پژوهشي پيمايشي، صد حسابرس و صد پرستار به ترتيب از ميان جامعه حسابداران رسمي ايران، و سازمان نظام پرستاري ايران انتخاب شدند و دو پرسشنامه فرسودگي شغلي پينس و ارونسون، و سلامت عمومي گلدنبرگ را تکميل نمودند؛ داده هاي حاصل از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t تحليل شد. نتايج نشان دادند که رابطه ميان فرسودگي شغلي و سلامت رواني هم در حسابرسان و هم در پرستاران، معني¬دار و منفي است. اما تحليل‌ها تفاوت معناداري را ميان حسابرسان و پرستاران در فرسودگي و سلامت رواني آشکار نکردند. اگرچه به طور سنتي فرسودگي شغلي را بيشتر مختص به مشاغلي مانند پرستاري دانسته اند که به خدمات بهداشتي و حمايتي اجتماعي مربوط هستند، اما نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حسابرسان هم به همان ميزان در معرض فرسودگي شغلي و مشکلات رواني ناشي از آن قرار دارند. بنابراين وضعيت فرسودگي شغلي و سلامت رواني حسابرسان موضوع مهمي است که بايد مورد توجه مديران و مراکز تصميم¬گيري قرار گيرد.
کلمات کليدي: فرسودگي شغلي، سلامت روان، حسابرسان، پرستاران  
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه
۱-    فصل اول: كليات تحقيق    2
۱-۱-    مقدمه    2
۱-۲-    بيان مساله    2
۱-۳-    اهميت تحقيق    5
۱-۴-    اهداف تحقيق    5
۱-۵-    فرضيه‌هاي تحقيق    5
۱-۶-    روش‌شناسي تحقيق    6
۱-۶-۱-    نوع و روش تحقيق    6
۱-۶-۲-    جامعه مورد مطالعه    6
۱-۶-۳-    نمونه و روش نمونه‌گيري    6
۱-۶-۴-    ابزار تحقيق    7
۱-۶-۴-۱-    مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون    7
۱-۶-۴-۲-    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ    7
۱-۶-۵-    روش گردآوري داده‌ها    7
۱-۶-۶-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    8
۱-۷-    تعاريف واژه ها و اصطلاحات    8
۱-۷-۱-    فرسودگي شغلي    8
۱-۷-۱-۱-    تعريف مفهومي    8
۱-۷-۱-۲-    تعريف عملياتي    9
۱-۷-۲-    سلامت روان    9
۱-۷-۲-۱-    تعريف مفهومي    9
۱-۷-۲-۲-    تعريف عملياتي    9
۲-    فصل دوم: پيشينه تحقيق و چارجوب نظري    11
۲-۱-    مقدمه    11
۲-۲-    مروري بر مهمترين نظريه‌هاي موجود    11
۲-۲-۱-    مدل انتظارات کار-کنترل    11
۲-۲-۲-    نظريه توازن ميان ميزان تلاش و پاداش    12
۲-۲-۳-    تئوري حفظ منابع    12
۲-۲-۴-    ساير نظريات    13
۲-۳-    فرسودگي شغلي    13
۲-۳-۱-    مفهوم فرسودگي شغلي    13
۲-۳-۲-    عوامل ايجادکننده فرسودگي شغلي    14
۲-۳-۲-۱-    عوامل فردي    14
۲-۳-۲-۲-    عوامل سازماني    15
۲-۳-۲-۳-    عوامل رابطه‌اي    17
۲-۳-۳-    پيامدهاي فرسودگي شغلي    18
۲-۳-۳-۱-    پيامدهاي جسمي    18
۲-۳-۳-۲-    پيامدهاي رواني    18
۲-۳-۳-۳-    پيامدهاي شغلي    19
۲-۴-    سلامت روان    19
۲-۵-    پيشينه تحقيق    23
۲-۵-۱-    تحقيقات خارجي    23
۲-۵-۲-    تحقيقات داخلي    24
۲-۶-    خلاصه فصل    25
۳-    فصل سوم: روس تحقيق    28
۳-۱-    نوع و روش تحقيق    28
۳-۲-    جامعه مورد مطالعه:    28
۳-۳-    نمونه و روش نمونه‌گيري    28
۳-۴-    ابزار تحقيق    29
۳-۴-۱-    مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون    29
۳-۴-۲-    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ    30
۳-۵-    شيوه انجام تحقيق    30
۳-۵-۱-    روش گردآوري داده‌ها    30
۳-۵-۲-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    31
۴-    فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادها    33
۴-۱-    مقدمه    33
۴-۲-    يافته هاي توصيفي    33
۴-۳-    يافته هاي استنباطي    36
۴-۴-    آزمون فرضيه ها    37
۴-۵-    تحليل هاي جانبي    44
۵-    فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها    48
۵-۱-    مقدمه    48
۵-۲-    بحث و نتيجه گيري    48
۵-۳-    محدوديت هاي پژوهش    50
۵-۴-    پيشنهادات    50
۵-۴-۱-    پيشنهادات پژوهشي    50
۵-۴-۲-    پيشنهادات کاربردي    51
منابع فارسي    53
منابع لاتین    57
پيوست الف- توضيحات و پرسشهاي دموگرافيک    63
پيوست ب- مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون (BM)    64
پيوست ج- پرسشنامه سلامت عمومي    66
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها