سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (۹۳-۱۳۹۲)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده
هدف كلي پژوهش حاضر مقايسه متغيرهاي شناختي ـ انگيزشي دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار دوره متوسطه مي‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل  اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش مورد ارزيابي قرار گرفت.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۳ – 1392 که تعداد آنها (۷۰۲۷۶ = N ) نفر می‌باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و بر حسب جنس، و گروه (ورزشکار۱۹۰نفر و غیر ورزشکار۱۹۰نفر) که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند (۳۸۰= n) نفر می‌باشد، ابزارسنجش این پژوهش۳ پرسشنامه استاندارد الف- اهداف پیشرفت، میدلتن و میگلی (۱۹۹۷) ب- باورهای هوشی و تلاش از پرسشنامه استاندارد دوپی رات و مارین (۲۰۰۵ج- ارزش تکلیف از پرسشنامه استاندارد پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱) استفاده گردید. و ضریب پایایی کلی پرسشنامه ۸/۰=α می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۵، و بهره‌گیری از آمار توصیفی، مثل درصد فراوانی، میانگین، جدول توزیع فراوانی، نمودار و آمار استنباطی T  مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل  استفاده شد. و نتایج حاصل نشان داد که: دانش‌آموزان ورزشكار و غيرورزشكار در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري دارند و اهداف پیشرفت،باورهای هوشی،ارزش تکلیف وتلاش  دانش‌آموزان ورزشكار بيشتر از دانش‌آموزان غيرورزشكار است. دانش‌آموزان ورزشكار دختر و پسر در اهداف پيشرفت، باورهاي هوشي، ارزش تكليف و  تلاش با يكديگر تفاوت معني‌داري ندارند.
کلید واژه‌ها: اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، تلاش، ارزش تکلیف و دانش‌آموزان ورزشکار  و غیرورزشکار  

 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    2
۱٫۱٫بیان مسأله    4
۲٫۱٫ اهمیت وضرورت مسأله   8
۳٫۱٫ اهداف تحقیق   9
۴٫۱٫ فرضیه‌های تحقیق    10
۵٫۱٫حدود تحقیق    11
۶٫۱٫تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی    11
۱٫۶٫۱٫ اهداف پیشرفت    11
۱٫۱٫۶٫۱٫ اهداف تبحری    12
۲٫۱٫۶٫۱٫ اهداف رویکرد – عملکرد    12
۳٫۱٫۶٫۱٫ اهداف اجتناب – عملکرد    12
۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی    12
۱٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی افزایشی    13
۲٫۲٫۶٫۱٫ باورهای هوشی ذاتی    13
۳٫۶٫۱٫ تلاش    13
۴٫۶٫۱٫ ارزش تکلیف    14
۷٫۱٫روش تحقیق         14
۸٫۱٫ قلمرو تحقیق       14
۹٫۱٫ جامعه آماری و حجم نمونه          14
۱۰٫۱٫ محدودیت تحقیق          15
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۱٫۲ . مبانی نظری تحقیق    18
۱٫۱٫۲٫ روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن    18
۲٫۱٫۲٫ رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک    20
۳٫۱٫۲٫  اهداف پیشرفت    21
۱٫۳٫۱٫۲٫ نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت    23
۲٫۳٫۱٫۲٫  عوامل مؤثر بر اهداف پيشرفت    26
۴٫۱٫۲ باورهاي هوشي    29
۱٫۴٫۱٫۲٫ شكل گيري باورهاي هوشي    30
۲٫۴٫۱٫۲٫ عوامل مؤثر بر باورهاي هوشي    33
۵٫۱٫۲٫ درگيري انگيزشي    33
۶٫۱٫۲ تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی    35
۱٫۶٫۱٫۲٫ تعریف انگیزش    35
۲٫۶٫۱٫۲٫  انگیزش پیشرفت    36
۷٫۱٫۲٫ نظريه دست يابي به هدف براي افزايش انگيزه دانش‌آموزان در تربيت بدني    36
۱٫۷٫۱٫۲٫وظيفه‌گرايي    38
۲٫۷٫۱٫۲٫  خودگرايي    39
۳٫۷٫۱٫۲٫ عوامل مؤثر بر فضاي انگيزشي در تربيت بدني    40
۸٫۱٫۲٫ نظريه‌هاي مربوط به عملكرد ورزشي    42
۲٫۸٫۱٫۲٫ نظريه افتراقي    42
۲٫۱٫۸٫۲٫  نظريه كاركردگرايي    42
۳٫۸٫۱٫۲٫ نظريه تعامل    43
۴٫۸٫۱٫۲٫ نظريه انتخاب عقلاني    44
۵٫۸٫۱٫۲ . نظريه رفتار برنامه ريزي شده    45
۲٫۲٫ پيشينة تجربي تحقيق    48
۱٫۲٫۲٫ تحقيقات خارجي    48
۲٫۲٫۲٫ تحقيقات داخلي    50
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱٫۳٫ روش تحقيق    55
۲٫۳٫جامعه آماري    55
۳٫۳٫ حجم نمونه و روش اندازه‌گیری    56
۴٫۳٫ ابزار جمع آوري اطلاعات    56
۵٫۳٫ روش تجزیه تحلیل داده ها    61
فصل چهارم: یافته‌ها
۱٫۴٫ بخش اول: اطلاعات توصيفي    64
۱٫۱٫۴٫ گروه    64
۲٫۱٫۴٫ جنسیت    65
۳٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي اهداف پيشرفت در دانش‌آموزان مورد مطالعه    66
۴٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي باورهای هوشی در دانش‌آموزان مورد مطالعه    67
۵٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي ارزش تكليف در دانش‌آموزان مورد مطالعه    68
۶٫۱٫۴٫ توزيع پراكندگي نمره‌هاي تلاش در دانش‌آموزان مورد مطالعه    69
۲٫۴٫ بخش دوم: اطلاعات استنباطي    70
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
۱٫۵٫ نتیجه گیری    79
۲٫۵٫ پیشنهادات    85
۱٫۲٫۵٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق    85
۲٫۲٫۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آتی    87
فهرست منابع     88
پيوست‌ها    92
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل