سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

مقایسه ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری شهر شیراز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 94 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
در این پژوهش ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظری در شهر شیراز مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمودنی های این تحقیق را ۱۳۷ نفر از دانش آموزان سال سوم رشته تجربی و ۵۶ نفر از هنرجویان سال سوم هنرستان تربیت بدنی تشکیل دادند. از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28) گُلدبرگ (۱۹۷۲) شامل ابعاد: "نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی" به منظور ابزار در پژوهش حاضر استفاده شد. تحلیل آماری تی مستقل اجرا شده در تمامی ابعاد ذکر شده در دو گروه تفاوت های معناداری را نشان داد. به نحوی که نتایج دال بر آن بود که دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی از سلامت عمومی کلی بهتری نسبت به سایر دانش آموزان مورد مطالعه در پژوهش برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر تأکیدی مجدد بر اهمیت نقش فعالیت بدنی به ویژه در قالب فعالیت های رسمی و سازمان دار بر سلامت عمومی نوجوانان و جوانان می باشد.
کلیدواژه ها: سلامت عمومی، هنرستان تربیت بدنی، نشانه های جسمانی، اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی، دانش آموزان
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- کلیات.    2
۱-۲ بيان مسأله    6
۱-۳ ضرورت و اهميت پژوهش    9
۱-۴ اهداف پژوهش    11
۱-۴-۱- هدف کلی    11
۱-۴-۲ اهداف جزئی    11
۱-۵ پرسش¬هاي پژوهش    12
۱-۶ تعريف مفهومي متغيرها    12
۱-۶-۱ سلامت عمومی    12
۱-۶-۲ تربیت بدنی    13
۱-۶-۳ خرده مقیاس های سلامت روان    13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه    16
۲-۲  مباني نظري    16
۲-۲-۱ تعاریف سلامت عمومی    16
عنوان     صفحه
۲-۲-۲ تاريخچه مختصري بر سلامت عمومی    17
۲-۲-۳ شاخص های سلامت عمومی    18
۲-۲-۴ دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی درباره ی سلامت عمومی    19
۲-۲-۵ رابطه ورزش با سلامت عمومی    28
۲-۲-۶ اهدف ایجاد سلامت عمومی    28
۲-۲-۷ سلامت عمومی در ورزشکاران    29
۲-۲-۸ تأثیر ورزش در شخصیت    30
۲-۲-۹ تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران    31
۲-۲-۱۰ تأثیر ورزش بر فرهنگ    32
۲-۳ پژوهش¬هاي پيشين    33
۲-۴ جمع¬بندی و نتیجه¬گیری    36
فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه    39
۳-۲ طرح پژوهش    39
۳-۳ متغيرهاي تحقيق    40
۳-۳-۱ متغير مستقل    40
۳-۳-۲ متغير وابسته    40
۳-۳-۳ متغیرهای کنترل    40
۳-۳-۴ متغیرهای غیر قابل کنترل    40
۳-۴ جامعه آماري، مشاركت كنندگان و روش انتخاب آنها    40
۳-۵ ابزار پژوهش    41
۳-۶ روش اجرا….    45
عنوان     صفحه
۳-۷ تعريف عملياتي متغيرها    45
۳-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (به تفكيك پرسش¬هاي پژوهش)    46
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
۴-۱ مقدمه    48
۴-۲ یافته¬های توصیفی    48
۴-۳ یافته¬های مرتبط با سوالات پژوهش    50
۴-۳-۱ سوال پژوهشی اول    50
۴-۳-۲ سوال پژوهشی دوم    51
۴-۳-۳ سوال پژوهشی سوم    52
۴-۳-۴ سوال پژوهشی چهارم    53
۴-۳-۵ سوال پژوهشی پنجم    54
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
۵-۱ مقدمه    56
۵-۲ خلاصه پژوهش    56
۵-۳ بحث و نتیجه¬گیری    57
۵-۳-۱ سوال پژوهشی اول    57
۵-۳-۲ سوال پژوهشی دوم    58
۵-۳-۳ سوال پژوهشی سوم    60
۵-۳-۴ سوال پژوهشی چهارم    61
۵-۳-۵ سوال پژوهشی پنجم    62
۵-۴ نتیجه¬گیری    63
۵-۵ محدودیت های پژوهش    64
عنوان     صفحه
۵-۶ پیشنهادها    64
۵-۶-۱ پیشنهادهای پژوهشی    64
۵-۶-۲ پیشنهادهای کاربردی    65
فهرست منابع
منابع فارسی    66
منابع انگلیسی    69
پیوست ها
پیوست الف: پرسش نامه اطلاعات شخصی    72
پیوست ب: پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ28)    73
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت