سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
چکیده:
در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای ۱۶شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال ۱۳۹۰تا۱۳۹۲ استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله  سه ساله ۱۳۹۰تا۱۳۹۲مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال ۱۳۹۲) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال ۱۳۹۰انجام و انتهای ۱۳۹۲فروش صورت گیرد(دوره۳ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود.
کلمات کلیدی:  تحلیل تکنیکال، استراتژی های سرمایه گذاری،میانگین های متحرک،شاخص قدرت اندازه حرکت، روش خرید و نگهداری

 
 
فهرست مطالب   
عنوان    صفحه
فصل اول:  کلیات تحقیق    1
۱-۱مقدمه    2
۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن    3
۳-۱اهداف تحقیق    4
۴-۱فرضيه هاي تحقيق    5
۵-۱جامعه آماری و حجم آن    5
۶-۱بر آورد حجم نمونه    6
۷-۱روش گرد آوري اطلاعات    6
۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    6
۹-۱مفاهیم و واژگان تحقیق    8
۱-۹-۱میانگین متحرک:    8
۲-۹-۱اندیکاتور    8
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت    9
۴-۹-۱  نقاط بایست و برگرد هندسی    9
فصل دوم: پیشینه تحقیق    10
۱-۲مقدمه    11
۲-۲مبانی نظری تحقیق    12
۱-۲-۲روش پرتفولیو    12
۲-۲-۲تحلیل بنیادی    14
۱-۲-۲-۲بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور:    15
۲-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل صنعت:    15
۳-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل شرکت:    16
۴-۲-۲-۲ارزشیابی قیمت سهام:    16
۳-۲-۲تحلیل تکنیکال    16
۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری    18
۱-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی    19
۱-۱-۳-۲استراتژی شتاب    19
۲-۱-۳-۲استراتژی معکوس    20
۳-۱-۳-۲اقلام تعهدی    21
۴-۱-۳-۲سهام رشدی و سهام ارزشی    22
۲-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی    25
۱-۲-۳-۲استراتژی میانگین متحرک    25
۱-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک ساده:    26
۲-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک موزون    26
۳-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک نمایی    27
۴-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک مثلثی    29
۵-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک متغیر    29
۴-۲روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک    31
۱-۴-۲رابطه میانگین متحرک با قیمت    31
۲-۴-۲رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت    32
۵-۲میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD)    32
۶-۲شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI)    33
۷-۲استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال    36
۸-۲تحقیقات خارج از کشور    41
۱-۸-۲تحقیق الکساندر    41
۲-۸-۲تحقیق فاما و بلوم    42
۳-۸-۲تحقیق ون هورن و پارکر    42
۴-۸-۲تحقیق جیمز    42
۵-۸-۲تحقیق جنسن و بنینگتون    43
۶-۸-۲تحقیق بروک و همکاران    44
۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران    46
تحقیق بسمبیندر و چان    46
۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران    47
۱۰-۸-۲تحقیق میلز    47
۱۱-۸-۲تحقیق جینکای    48
۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین    48
۱۳-۸-۲تحقیق وایت و همکاران    48
۱۴-۸-۲تحقیق رانتر و لیل    49
۱۵-۸-۲تحقیق وانگ و همکاران    49
۱۶-۸-۲تحقیق گوناسکریج و پاور    50
۱۷-۸-۲سوک جون لی و همکاران    50
۱۸-۸-۲شین یون وانگ و همکاران    51
۱۹-۸-۲کوکوهان چن و همکاران    51
۲۰-۸-۲هارن و پاولو    51
۹-۲تحقیقات در داخل کشور    51
فصل سوم: روش انجام تحقیق    54
۱-۳مقدمه    55
۲-۳روش تحقیق    55
۳-۳جامعه آماری و حجم آن    56
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :    56
۵-۳فرضیه تحقیق    58
۶-۳فرضيه هاي تحقيق    58
۷-۳روش گرد آوري اطلاعات    59
۸-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :    59
۹-۳تعریف مفاهیم و واژگان    61
۱-۹-۳اندیکاتور    61
۲-۹-۳میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین۳)    63
۵-۹-۳نقاط بایست و برگرد هندسی    67
۱۰-۳استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده    68
۱۱-۳اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق    71
الف) قیمت سهام شرکتها:    71
ب)مجامع عادی:    71
ج) مجامع فوق العاده:    71
۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری    72
۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها    72
۱-۱۳-۳آزمون آماریt    73
۲-۱۳-۳آزمون ویل کاکسون    73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    75
۱-۴مقدمه    76
۲-۴جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق    76
۳-۴مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق    77
۴-۴آزمون آماری    89
۱-۴-۴فرضیه اول    89
۱-۱-۴-۴سالانه    89
۲-۱-۴-۴دوساله و سه ساله    91
۲-۴-۴فرضیه دوم    94
۱-۲-۴-۴سالانه    94
۲-۲-۴-۴دوساله و سه ساله    96
۳-۴-۴فرضیه سوم    98
۱-۳-۴-۴سالانه    98
۲-۳-۴-۴دوساله و سه ساله    100
فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر    104
۱-۵مقدمه    105
۲-۵خلاصه تحقیق    105
۳-۵نتیجه گیری    106
۴-۵پیشنهادات علمی    109
۱-۴-۵پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    109
منابع    112
منابع فارسی    112
منابع خارجی    115
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها