سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 122 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی  ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد ۳۲۴ نفر از دانش آموزان این مدارس در پژوهش شرکت کردند که از این تعداد ۱۵۰ نفر از ورزشکاران و تعداد ۱۷۴ نفر از دانش آموزان غیرورزشکار بودند. پرسشنامه سلامت روانی توسط شرکت¬کنندگان تکمیل شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری تی در گروه های مستقل و تحلیل واریانس دو راهه استفاده و سطح معناداری برای کلیه فرضیه ها ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. نتایج در نمره سلامت عمومی روانی دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد. در ابعاد  نشانه-های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی بین گروه دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به یافته های این تحقیق در کل می توان نتیجه گیری کرد که بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در مدارس شبانه روزی در سلامت روانی تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژه ها: سلامت روانی، دانش آموزان، مدارس شبانه روزی، ورزشکار، غیرورزشکار، مرودشت
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱-کلیات    2
۱-۲-بیان مساله    5
۱-۳-ضرورت و اهمیت پژوهش    7
۱-۴-اهداف پژوهش    9
۱-۴-۱-هدف کلی    9
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی    9
۱-۴-۳- هدف فرعی    10
۱-۵-سئوالات پژوهش    10
۱-۵-۱- سئوال اصلی    10
۱-۵-۲-سئوالات اختصاصی    10
۱-۵-۳-سئوال فرعی    10
۱-۶-تعریف مفهومی متغیرها    11
۱-۶-۱- سلامت روانی    11
۱-۶-۲- ورزش    11
۱-۶-۳- دانش¬آموزان ورزشکار    11
۱-۶-۴- دانش¬آموزان غیر ورزشکار    11
۱-۶-۵-مدارس شبانه¬روزی    11
عنوان     صفحه
۱-۷-خرده مقیاس¬های سلامت روان    12
۱-۷-۱-نشانه¬های جسمانی    12
۱-۷-۲-اضطراب و بی خوابی    12
۱-۷-۳- اختلال در عملکرد اجتماعی    12
۱-۷-۴- افسردگی، علائم ویژه افسردگی    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مفهوم سلامت روان    14
۲-۲- تاریخچه بهداشت روان    15
۲-۳- تعاریف سلامت روان    17
۲-۴- سلامت روان از دیدگاههای مختلف    18
۲-۵-سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف    19
۲-۵-۱- مکتب زیست گرایی    19
۲-۵-۲- مکتب رفتار گرایی    20
۲-۵-۳-مکتب روانکاری    20
۲-۵-۴-مکتب انسانگرایی    21
۲-۵-۵-مکتب بوم شناسی    21
۲-۶- اصول سلامت روانی    21
۲-۷- اهداف ایجاد سلامت روان    24
۲-۷-۱- پيشگيري اوليه    25
۲-۷-۲- پيشگيري ثانوي(درمان)    25
۲-۷-۳- پيشگيري ثالث    26
۲-۸- سلامت روان و نوجوانی و مدرسه    26
۲-۹-  بزرگی مسأله سلامت روان    28
۲-۱۰-  اهداف عمومي تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش    30
۲-۱۱- اهداف اختصاصی تربیت بدنی در آموزش و پرورش    31
۲-۱۲- اصول تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش    31
۲-۱۳- در تدریس درس تربیت بدنی اصول ذیل باید مورد توجه قرار گیرد    32
۲-۱۴- خصوصیات رشد و اهداف تخصصی تربیت بدنی در مقطع متوسطه    32
۲-۱۵- ویژگی¬های عمومی پسران    33
۲-۱۶- دسته بندی رشته ¬های ورزشی    34
۲-۱۷- اصول روانی انتخاب فعالیت¬های ورزشی    34
۲-۱۸- ویژگی¬های ورزش    35
۲-۱۹- فواید ورزش    36
۲-۲۰- سه حیطه کسب سلامتی    37
۲-۲۰-۱- اهداف جسمانی (فواید جسمانی)    37
۲-۲۰-۲- اهداف روانی (فواید روانی)    38
۲-۲۰-۳- اهداف اجتماعی(فواید اجتماعی)    39
۲-۲۱- چرا ورزش می¬کنیم؟    40
۲-۲۱-۱- کنترل وزن    40
۲-۲۱-۲- کاهش خطر بیماریهای قلبی_عروقی    40
۲-۲۱-۳- کاهش فشار روانی و افسردگی    41
۲-۲۱-۴- لذت بردن    41
۲-۲۱-۵- ایجاد عزت نفس    41
۲-۲۱-۶- مشارکت در امور اجتماعی    41
۲-۲۲- چرا ورزش نمی¬کنیم؟    42
۲-۲۳- اساسنامه‌ مدارس‌ شبانه‌¬روزي‌    43
عنوان     صفحه
۲-۲۴- دستورالعمل اجرایی مدارس شبانه¬روزی    48
۲-۲۵-  پژوهشهاي پيشين    52
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱-مقدمه    67
۳-۲- روش¬شناسی پژوهش    67
۳-۲-۱- طرح پژوهش    67
۳-۲-۲- جامعه آماری    68
۳-۲-۳- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري    68
۳-۳- متغیرها    68
۳-۴- تعریف عملیاتی متغیرها    69
۳-۴-۱- سلامت روان    69
۳-۴-۲- نشانه¬های جسمانی    69
۳-۴-۳- اضطراب    70
۳-۴-۴- اختلال در عملکرد  اجتماعی    70
۳-۴-۵- افسردگی    70
۳-۵- ابزار جمع¬آوری داده¬ها    70
۳-۶- روش اجرا    73
۳-۷- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    74
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
۴-۱- مقدمه    76
۴-۲- یافته¬های توصیفی    76
۴-۳- یافته‌های استنباطی    77
۴-۳-۱- سوال اول پژوهشی    77
۴-۳-۲- سوال دوم پژوهشی    78
۴-۳-۳- سوال سوم پژوهشی    79
۴-۳-۴- سوال چهارم پژوهشی    80
۴-۳-۵- سوال پنجم پژوهشی    81
۴-۳-۶- سوال ششم پژوهشی    82
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
۵-۱- مقدمه    84
۵-۲-  خلاصه پژوهش    84
۵-۳-  بحث و نتیجه¬گیری    85
۵-۳-۱  سوال اول    85
۵-۳-۲  سوال دوم    86
۵-۳-۳  سوال سوم    87
۵-۳-۴  سوال چهارم    89
۵-۳-۵  سوال پنجم    90
۵-۳-۶  سوال ششم    91
۵-۴-  محدودیت¬های پژوهش    92
۵-۵-  پیشنهادها    92
عنوان     صفحه
۵-۵-۱  پیشنهادها¬ی کاربردی    92
۵-۵-۲  پیشنهادها¬ی پژوهشی    93
فهرست منابع
منابع فارسی    94
منابع انگلیسی    100
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت