سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 200 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار (۲۵ درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) و بدون اعمال بار بود. تعداد ۳۰ نفر ورزشکار مرد شاغل در لیگ های اصلی کشور (۱۰ نفر شناگر، ۱۰ نفر بازیکن هندبال، ۱۰ نفر بازیکن تنیس) و ۱۰ نفر غیر ورزشکار به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه (دلتوئید میانی و قدامی، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی، تحت خاری، پشتی بزرگ و دندانه ای قدامی) در پارامترهای الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی طی ابداکشن بازو (در زوایای ۴۵- ۰ درجه به مدت ۱ ثانیه، ۹۰-۰ درجه به مدت ۲ ثانیه، ۱۳۵-۰ درجه به مدت ۳ ثانیه،۱۶۰ -۰ درجه به مدت ۴ ثانیه) و نگه داری آن (در زوایای ۴۵، ۹۰، ۱۳۵ درجه به مدت ۳ ثانیه) در سطح اسکاپشن با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و همچنین ریتم اسکاپولوهومرال در دامنه های مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از اندازه گیری های انجام‌شده با اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شانه ی برتر و غیر برتر با اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی درون و بین این گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن دارد اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه ی برتر و غیر برتر طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشابه بود همچنین تفاوت معنی داری در الگوی فراخوانی عضلات بین گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشاهده نشد (۰۵/۰ p<). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بار خارجی، برتر یا غیر برتر بودن دست و زاویه ابداکشن بر سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگه داری آن (ابداکشن ایستا) در سطح اسکاپشن تأثیرگذار است و تفاوت معنی داری در سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو و نگه داری آن در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق وجود دارد (۰۵/۰ p<) همچنین طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ریتم اسکاپولوهومرال در شانه ی برتر مقدار کمتری از شانه ی غیر برتر داشت و بازیکنان هندبال در مقایسه با افراد غیر ورزشکار ریتم اسکاپولوهومرال کمتری داشتند (۰۵/۰ p<). پیشنهاد می شود که کلنیسین ها باید آگاه باشند که بعضی از تفاوت ها در مجموعه شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر با افراد غیرورزشکار ممکن است معمولی باشد و نباید به‌عنوان نشانه‌های پاتولوژی شانه در نظر گرفته شوند بلکه باید به دلیل سازگاری شانه آن‌ها با تمرینات و استفاده بیش‌ازحد اندام فوقانی شان در نظر گرفته شود.
واژه های کلیدی: ریتم اسکاپولوهومرال، ماهیت رشته ورزشی، عضلات مجموعه شانه، الکترومیوگرافی، ورزشکاران پرتاب از بالای سر
 
فهرست مطالب
         عنوان                                                         صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه    3
۱-۲ بیان مسئله    9
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    12
۱-۴ اهداف پژوهش    13
۱-۴-۱ هدف کلی    13
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی    13
۱-۵ فرضیه¬های پژوهش    14
۱-۶ روش پژوهش    14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه    21
۲-۲ مبانی نظری پژوهش    21
۲-۲-۱ نقش¬های کتف    21
۲-۲-۱-۱ حرکات کتف    21
۲-۲-۱-۱-۱ عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند    22
۲-۲-۱-۱-۱-۱ طول عضله و قدرت    22
۲-۲-۱-۱-۱-۲ سن    22
۲-۲-۱-۱-۱-۳ جنسیت    23
۲-۲-۱-۱-۱-۴ حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه    23
۲-۲-۱-۱-۱-۵ قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف    24
۲-۲-۱-۱-۱-۶ اثر گیرافتادگی تحت اخرمی    24
۲-۲-۲ ریتم اسکاپولوهومرال    24
۲-۲-۳ اعمال عضلانی    26
۲-۲-۴ نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران    30
۲-۲-۵ اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر    31
۲-۲-۶ کاهش فضای تحت اخرمی    32
۲-۲-۷ کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال    33
۲-۲-۸ اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف    37
۲-۲-۹ تغییرات کینماتیک کتف    38
۲-۲-۱۰ نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه    41
۲-۲-۱۱ تغییر الگوی فراخوانی عضلات    42
۲-۲-۱۲ روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه    44
۲-۲-۱۲-۱ تحلیل استاتیک دوبعدی    44
۲-۲-۱۲-۱-۱ رادیوگرافی    44
۲-۲-۱۲-۱-۲ گونیامتر و اینکلینومتر    46
۲-۲-۱۲-۲ تحلیل دوبعدی دینامیک    47
۲-۲-۱۲-۲-۱ دیجیتال فلوروسکوپی    47
۲-۲-۱۲-۳ تحلیل سه‌بعدی استاتیک    47
۲-۲-۱۲-۳-۱ Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA)    47
۲-۲-۱۲-۳-۲ Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers    48
۲-۲-۱۲-۳-۳ تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری    49
۲-۲-۱۲-۴ تحلیل سه‌بعدی دینامیک    50
۲-۲-۱۲-۴-۱ Electromagnetic and active optical tracking with bone pins    50
۲-۲-۱۲-۴-۲ Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors    51
۲-۲-۱۲-۴-۳ passive video-based motion capture    52
۲-۳ پیشینه تحقیق    55
۲-۳-۱ پوزیشن استراحت کتف    55
۲-۳-۱-۱ پوزیشن استراحت کتف در آزمودنی¬های سالم    55
۲-۳-۱-۲ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه    57
۲-۳-۱-۳ پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال    57
۲-۳-۲ حرکات کتف در طی الویشن شانه    57
۲-۳-۲-۱ حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم    57
۲-۳-۲-۲ حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه    59
۲-۳-۲-۳ حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال    60
۲-۳-۳ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال    61
۲-۳-۴ کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر    62
۲-۳-۵ تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال    63
۲-۳-۶ بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه    64
۲-۳-۷ فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال    65
۲-۳-۷-۱ سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه    65
۲-۳-۷-۲ سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال    66
۲-۳-۷-۳ الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه    66
۲-۳-۸ هم انقباضی عضلات مجموعه شانه    67
۲-۳ نتیجه‌گیری کلی    71
۲-۳-۱ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن    71
۲-۳-۲ نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن    73
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه    79
۳-۲ روش پژوهش    79
۳-۲-۱ جامعه آماری    79
۳-۲-۲ نمونه آماری    79
۳-۲-۲-۱ روند گزینش آزمودنی‌ها    80
۳-۲-۲-۲-۱ شرایط ورود به مطالعه    80
۳-۳ متغیرهای پژوهش    80
۳-۳-۱ متغیر مستقل    80
۳-۳-۲ متغیر وابسته    80
۳-۴-۳ ابزار تحقیق    81
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات    82
۳-۵-۳ مرحلۀ اول جمع آوری اطلاعات    82
۳-۵-۳-۱ روش اندازه گیری قد    82
۳-۵-۳-۲ روش اندازه گیری جرم    82
۳-۵-۱-۳ روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها    83
۳-۵-۲ مرحله دوم جمع¬آوری اطلاعات    84
۳-۵-۲-۱ آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری    84
۳-۵-۲-۱-۱ پایایی آزمون‌های EMG    84
۳-۵-۲-۱-۲ پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال    85
۳-۵-۲-۲ اطلاعات الکترومیوگرافی    85
۳-۵-۲-۲-۱ محل قرارگیری الکترودها    86
۳-۵-۲-۲-۱-۱ دلتوئید میانی    86
۳-۵-۲-۲-۱-۲ دلتوئید قدامی    86
۳-۵-۲-۲-۱-۳ عضله تحت خاری    87
۳-۵-۲-۲-۱-۴ ذوزنقه فوقانی    88
۳-۵-۲-۲-۱-۵ ذوزنقه میانی    88
۳-۵-۲-۲-۱-۶ ذوزنقه تحتانی    89
۳-۵-۲-۲-۱-۷ دندانه‌ای قدامی    89
۳-۵-۲-۲-۱-۸ پشتی بزرگ    90
۳-۵-۲-۳ روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی    90
۳-۵-۲-۴ روش اندازه‌گیری MVIC عضلات    95
۳-۵-۲-۵ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال    96
۳-۵-۲-۵-۱ اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن    97
۳-۵-۲-۵-۲ روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اینکلینومتر    98
۳-۵-۴ روش آماری    100
۳-۵-۴-۱ آمار توصیفی    100
۳-۵-۴-۲ آمار استنباطی    100
فصل چهارم: نتایج
۴-۱ مقدمه    102
۴-۲ آمار توصیفی    102
۴-۲-۱ اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی¬های تحقیق    102
۴-۲-۲ اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق    103
۴-۲-۳ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    104
۴-۲-۳-۱ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر    104
۴-۲-۳-۲ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر    105
۴-۲-۳-۳ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر    105
۴-۲-۳-۴ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر    106
۴-۲-۳-۵ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن    107
۴-۲-۳-۶ اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن    108
۴-۲-۳-۷ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن    108
۴-۲-۳-۸ اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکس¬گرفتن    109
۴-۲-۴-۱ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه¬ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    110
۴-۲-۴-۲ اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه¬ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی    111
۴-۲-۴-۳ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    112
۴-۲-۴-۳-۱ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    113
۴-۲-۴-۳-۲ اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا)    116
۴-۲-۴-۴ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    120
۴-۲-۴-۴-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    120
۴-۲-۴-۴-۲ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگه داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    124
۴-۲-۴-۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن    124
۴-۳ آمار استنباطی    128
۴-۳-۱ پایایی ابزارهای تحقیق    128
۴-۳-۱-۱ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر    128
۴-۳-۱-۲ پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکس گرفتن    129
۴-۳-۱-۳ روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن    130
۴-۳-۱-۴ پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC)    131
۴-۳-۱-۵ پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه    132
۴-۳-۱-۶ پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن  بازو در سطح اسکاپشن    134
۴-۳-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق    142
۴-۳-۲-۱ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر    142
۴-۳-۲-۲ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن    143
۴-۳-۲-۳ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه    144
۴-۳-۲-۴ آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه    146
۴-۵ آزمون فرضیه های تحقیق    153
۴-۵-۱ فرضیه اول    154
۴-۵-۲ فرضیه دوم    159
۴-۵-۳ فرضیه سوم    172
۴-۵-۴ فرضیه چهارم    185
۴-۵-۵ فرضیه پنجم    196
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه    205
۵-۲ چکیده پژوهش    205
۵-۳ بحث و بررسی    216
۵-۳-۱ نقش سیستم حسی حرکتی    217
۵-۳-۱-۱ مکانیسم های مسئول پایداری عملکردی مفصل    221
۵-۳-۱-۱-۱ هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک    221
۵-۳-۱-۱-۲ ثبات رفلکسی    222
۵-۳-۱-۱-۳ انقباض اولیه عضلانی    223
۵-۴ مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی    225
۵-۴-۱ الگوی فراخوانی عضلات    225
۵-۴-۲ سطح فعالیت عضلات    228
۵-۴-۳ نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه    234
۵-۴-۴-۱ پوزیشن استراحت کتف    245
۵-۴-۴-۲ حرکت کتف در طی الویشن    247
۵-۵ محدودیت های تحقیق حاضر    251
۵-۶ نتیجه‌گیری کلی    252
۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی    253
۵-۷ پیشنهادهای کاربردی    253
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت