سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 170 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
قیمت : 150,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
چکیده:
امروزه عصر منابع طبیعی , جای خود را به عصر دانش , فناوری , کارآفرینی و نوآوری داده است, بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد , به گونه ای که یکی از پایه ها و   بنیان های توسعه کارآفرینی کارآفرینان می باشند , افرادی که با اتکاء به توان ذهنی , بکارگیری نوآوری به همراه پذیرش ریسک معقول, شجاعت, قاطعیت و مسئولیت پذیری زمینه اعتلای جامعه , رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد, هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان, ویژگیهای رفتاری کارآفرینان, آموزش های  فنی وحرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای , کسب و کار جدید , به عنوان سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را آموزش دیدگان مهارتهای مختلف سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان تشکیل می دهد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تایید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی, و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در توسعه کارآفرینی موثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران سازمآنهای دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با شناخت و تقویت این ویژگیها , زمینه ی اعتلا, رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور و سازمان خویش را فراهم نمایند
واژگان کلیدی: کارآفرین, کارآفرینی, خلاقیت, نوآوری , آموزش کارآفرینی مهارت هاي كارآفريني,  سازمان, آموزش, آموزش فني و حرفه‌اي, توسعه اقتصادی, کسب و کار
فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- شرح و بیان مسئله    4
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
۱-۳- اهداف تحقیق    8
۱-۴- سوالات تحقیق    9
۱-۵- فرضیات تحقیق    9
۱-۶- قلمرو تحقیق    9
۱-۷- روش کار تحقیق    10
۱-۸- تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)    10
۱-۸-۱- پیشینه تحقیق در داخل کشور    10
۱-۸-۲- پیشینه تحقیق در خارج کشور    14
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات    14
۱-۱۰- ساختار فصول آینده    17
خلاصه    18
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه    20
بخش اول:
۱-۱- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور    21    
۱-۲- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور    21
۱-۳- فلسفه آموزش    22
۱-۴- اهـداف و نـگـرش سـازمـان    22
۱-۵- تعریف آموزشهاي فني و حرفه اي    23
۱-۶- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای    24
۱-۷- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای    26
۱-۸- آموزش، مهارت و اشتغال    27
۱-۹- آثار تحولات جديد اقتصادي و اجتماعي بر آموزش هاي فني و حرفه اي    29
۱-۹-۱-  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در سياست    31
۱-۹-۲-  نقش فرآيندي (Process role) آموز هاي فني و حرفه اي    31
۱-۹-۳-  نقش جامعه پذيري سياسي آموزش هاي فني و حرفه اي    32
۱-۱۰- لزوم توجه به كيفيت در آموزش هاي فني و حرفه اي    33
۱-۱۰-۱- آلمان    33
۱-۱۰-۲- آفريقاي جنوبي    34
۱-۱۰-۳- ايالات متحده آمريكا    34
۱-۱۰-۴- بريتانيا    34
۱-۱۰-۵- نيوزلند    35
۱-۱۲- تفاهم نامه همکاری آموزشی    35
بخش دوم:
۲-۱- تعاریف کارآفرین    36
۲-۲- تعاریف کارآفرینی    37
۲-۳- سير تاريخي مفهوم كارآفريني    38
۲-۳-۱- دوره اول: قرن ۱۵، ۱۶ ميلادي «صاحبان پروژه هاي بزرگ»    38
۲-۳-۲- دوره دوم    38
۲-۳-۳- دوره سوم    38
۲-۳-۴- دوره چهارم    39
۲-۳-۵- دوره پنجم    39
۲-۴- ويژگي هاي كارآفرينان    39
۲-۴-۱- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها    40
۲-۴-۲- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها    40
۲-۴-۲-۱- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه    40
۲-۴-۲-۲- ویژگی های تجربی    41
۲-۵- اهمیت و ضرورت آموزش كارآفريني    41
۲-۶- انواع وظايف واقعي كارآفريني    44
۲-۷- انواع کارآفرینی    44
۲-۷-۱- فردي    44
۲-۷-۲- گروهي    45
۲-۸- ارتباط خلاقيت و نوآوري با كارآفريني    46
۲-۹- كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند؟    47
۲-۱۰- مهارت هاي كارآفريني    48
۲-۱۰-۱- مهارت هاي شخصي كارآفريني    49
۲-۱۰-۲- مهارت هاي مديريتي كارآفريني    49
۲-۱۰-۳- مهارت هاي فني كارآفريني    49
۲-۱۱- متغيرهاي مهارت هاي كارآفريني    50
۲-۱۱-۱- متغيرهاي مهارت هاي شخصي كارآفريني    50
۲-۱۱-۲- متغييرهاي مهارت هاي مديريتي كارآفريني    52
۲-۱۱-۳- متغيرهاي مهارت هاي فني كارآفريني    54
۲-۱۲- جايگاه كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم مختلف    57
۲-۱۲-۱- ديدگاه دانشمندان علوم اقتصادي    57
۲-۱۲-۲- ديدگاه محققين علوم رفتاري نسبت به كارآفريني    59
۲-۱۲-۳- ديدگاه دانشمندان مديريت نسبت به كارآفريني    60
۲-۱۳- عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني    62
۲-۱۴- عوامل مؤثر بر اثربخشي دوره هاي آموزش كارآفريني    63
۲-۱۵- آموزش و ترويج كارآفريني    64
۲-۱۶- تحصيل كارآفريني- شيوه هاي آموزشي    64
۲-۱۷- دانشگاه كارآفرين    65
۲-۱۸- سابقه كارآفريني در ايران    67
۲-۱۹- فرهنگ كارآفريني در ايران    68
۲-۲۰- اقدامات انجام شده در ايران جهت كارآفريني    71
۲-۲۰-۱- كارآفريني و اقتصاد    71
۲-۲۰-۲- كارآفريني و رشد اقتصادي    72
۲-۲۰-۳- كارآفريني و رشد فن آوري    72
۲-۲۰-۴- كار آفريني و اشتغال    72
۲-۲۰-۵- كارآفريني و خصوصي سازي    73
۲-۲۱- كسب و كار چيست؟    75
۲-۲۲- مزاياي ايجاد كسب و كارهاي كوچك    76
۲-۲۳- چرخه ي حيات كسب و كارهاي كارآفرينانه    77
۲-۲۴- چرخه عمر كارآفريني- استراتژي آغاز يك كسب و كار    79
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه    82
۳-۱- روش تحقیق    83
۳-۲- جامعه آماری    84
۳-۳- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه    84
۳-۴- روش گردآوری داده ها    85
۳-۵- پرسشنامه    86
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه    87
۳-۶-۱- روایی پرسشنامه (اعتبار)    87
۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه (اعتماد)    87
۳-۷- سوالات تحقیق    88
۳-۸- متغیرهای تحقیق    88
۳-۹- مدل ترسیمی تحقیق    89
۳-۱۰- روش های آماری مورد استفاده    89
۳-۱۰-۱- آزمون t تک نمونه    90
۳-۱۰-۲- آزمون t مستقل    90
۳-۱۰-۳- آزمون تحلیل واریانس یک عامله    90
۳-۱۰-۴- آزمون LSD    90
۳-۱۰-۵- آزمون فریدمن    91
خلاصه    91
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    93
۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    93
۴-۱-۱- جنسیت    93
۴-۱-۲- سن    94
۴-۱-۳- تحصیلات    95
۴-۲- استفاده از تحلیل آماری برای تایید گروه بندی اولیه پرسشنامه شخصیتی نئو    96
۴-۳- آمار توصیفی سوالات تحقیق    97
۴-۴- بررسی آمار توصیفی مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه    103
۴-۵- تجزیه و تحلیل داده ها    133
۴-۶- یافته های جانبی    135
۴-۶-۱- جنسیت    136
 4-6-2- سن    137
۴-۶-۳- تحصیلات    138
۴-۷- رتبه بندی سوالات تحقیق    139
۴-۸- مدل نهایی تحقیق    140
خلاصه    141
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    143
۵-۱- خلاصه تحقیق    144
۵-۲- یافته های تحقیق    145
۵-۲-۱- یافته های اصلی تحقیق    145
۵-۲-۲- یافته های جانبی تحقیق    146
۵-۳- محدودیت های تحقیق    147
۵-۴- پیشنهادها    147
۵-۴-۱- پیشنهادهای اصلی    147
۵-۴- ۲- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی    148
فهرست منابع فارسی    149
فهرست منابع انگلیسی    152
ضمائم    155
چکیده انگلیسی    158
صفحه عنوان به زبان انگلیسی    160
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میان

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل