سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

نقش بکارگیری مبانی گرافیک محیطی در تبلیغات نوین و زیباسازی شهری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 78 صفحه
حجم : 4681 کیلوبایت
قیمت : 350,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش صحیح و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گرافیک محیطی در شهر واسطه ای میان انسان ، پدیده شهر و تبلور بصری و معنایی اجزای تشکیل دهنده فضا است ، که یکی از اجزای آن تابلوها و علایم گرافیکی هستند. تابلوهای معرف کاربری و تبلیغاتی درعین ایفای نقش کارکردی خود،که معرفی کالا و خدمات است، موجب افزایش پویایی و سرزندگی فضا یا اغتشاش و سردرگمی می شوند.این موضوع درحالی مطرح است که منظر شهری بیشترمراکز فعال شهرها با تابلوهای رنگارنگ پوشیده شده است.این تابلوهای رنگارنگ درکنار یکدیگر و درطول زمان برای جلب توجه مشتریان شکل گرفته اند،ازهمین رو دارای ویژگی منحصر به فردی هستند که همان هویت بصری متمایز و مشخصی است که از فرهنگ مردم و مطابق با نیاز و سلیقه روز برآمده است. معابر تجاری یکی از مهمترین معابر سطح شهر می باشند که با تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها و فروشگاه ها پوشیده شده است. تابلوهای تبلیغاتی از اجزاء گرافیک محیطی هستند که تأثیرات مطلوب و نامطلوبی در کیفیت فضای شهری ایجاد می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، بعد از مشاهده و جمع آوری اطلاعات به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در گرافیک محیطی خیابانهای تجاری شهرداری که به دلیل وجود تابلوها ایجاد شده است، پرداخته و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و طراحی شهری و ضوابط و مقررات فنی و هنری هر یک از ابزار گرافیک محیطی ، به آسیب شناسی وضعیت موجود منطقه پرداخته و در انتها به این نتیجه رسیده ایم که گرافیک محیطی منطقه بلاخص تابلوهای تبلیغاتی با وجود داشتن هماهنگی هایی از جمله فرم و چیدمان با زمینه کالبدی، به علت استفاده نامناسب از رنگ ها وجانمایی نامناسب و بی توجهی به زمینه فرهنگی و عدم طراحی مناسب مطلوبیت بصری لازم را ندارند و لازم است در این زمینه اصلاحاتی صورت بگیرد. هدف از این پژوهش شناسایی بکارگیری مبانی گرافیک محیطی در تبلیغات نوین و زیباسازی شهری می باشد.
کلید واژه: گرافیک محیطی، تبلیغات محیطی، زیباسازی شهری.
 
فهرست مطالب
چکیده    1
فصل اول    2
کلیات تحقیق    2
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    5
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
۱-۴- اهداف تحقیق    8
۱-۵- فرضیات تحقیق    9
۱-۶- روش تحقیق    9
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات    9
۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات    9
فصل دوم    11
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق    11
۲-۱- مقدمه    12
۲-۲-مفاهیم تحقیق    13
۲-۲-۱- مفهوم گرافيك محيطي    13
۲-۲-۲- پیشینه گرافیک محیطی    14
۲-۲-۳- نقش گرافیک محیطی    15
۲-۲-۴-گرافیک محیطی و تاثیر آن بر زندگی امروز    16
۲-۲-۵- گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه    17
۲-۲-۶- هدف گرافیک محیطی    17
۲-۲-۷-تفاوت تبلیغات محیطی با گرافیک محیطی    18
۲-۲-۸- کاربرد گرافیک محیطی    19
۲-۲-۹-۱- گرافيك محيطي مسطح يا دو بعدي    20
۲-۲-۹-۲- گرافيك محيطي حجمي يا سه بعدي    20
۲-۱۰-۱۱- تقسيم بندي ديگر گرافيك محيطي    23
۲-۱۰-۱۱-۱- گرافيك محيطي فضاي باز    23
۲-۱۰-۱۱-۲- گرافيك محيطي فضاي بسته    23
فصل سوم    28
تحلیل مبانی گرافیک محیطی در زیباسازی محیط    28
۳-۲- نقش گرافيك محيطي در اجتماع و فضای عمومی    29
۳-۳- تبلیغات شهری و ارتباط آن با گرافیک محیطی    31
۳-۴-گرافیک محیطی و مبلمان شهری    33
۳-۴-۱- مبلمان شهری    33
۳-۴-۲- شهر ،گرافیک محیطی و مبلمان شهری    35
۳-۴-۳- منظر شهری ، مبلمان شهری و گرافیک محیطی    38
۳-۵-گرافيك محيطي ( محيط هاي بسته ) مغازه ها و فروشگاهها    39
۳-۶- گرافیك محیطی شیوه ای جدید در شهرها    41
۳-۷- اهمیت طراحی گرافیک موثر در تبلیغات محیطی دنیای امروز    43
۳-۸-طراحی داخلی و گرافیک محیطی    47
فصل چهارم    50
تحلیل مبانی گرافیک محیطی در تبلیغات و فروش    50
۴-۱- مقدمه    51
۴-۲-گرافيك محيطي و تبيلغات در فروش و مخاطب    51
۴-۲-۱- تاريخچه تبليغات    51
۴-۲-۲- سواد بصري در گرافيك محيطي:    56
۴-۲-۳- سابقة تاريخي گرافيك محيطي:    57
۴-۲-۴- عوامل گرافيك محيطي و تأثير آنها در فروش:    57
۴-۲-۵- وضعيت گرافيك محيطي و نكات مهم در آن با توجه به نوع كالا    62
۴-۲-۵-۱- عرضه و تقاضا    62
۴-۲-۵-۱-۱- عوامل مؤثر در عرضه و تقاضا    62
۴-۲-۵-۱-۲- عوامل معنوي مؤثر در تقاضا:    63
۴-۲-۵-۲- تبليغات و ارتباط    63
۴-۲-۶- تبليغات بازرگاني    64
۴-۲-۶-۱-هدف از تبليغات بازرگاني    65
۴-۳- اجزاء تبليغات محيطي    66
۴-۳-۱-عنوان    66
۴-۳-۲- ختام    67
۴-۳-۳- شعار    67
۴-۴- پوستر و هنر پوستر در ايران    68
۴-۴-۱- عوامل موثر در طراحي يك پوستر    68
۴-۴-۲- پوسترهاي سه بعدي    71
فصل پنجم    72
نتيجه گيري:    73
منابع و ماخذ:    74
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران