سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 122 صفحه
حجم : 7795 کیلوبایت
قیمت : 120,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.

 

 
 
 
 
چکیده
در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی ۶ ساله بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان ۹۹% رابطه مستقیم معنی‌داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتايج آزمون فرضيه دوم بيانگر رابطه معنادار مثبت ميان خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام جديد الورود به بورس است كه درنهايت بيـانگر محتـواي اطلاعـاتي متغيـر سود دارد. به عبارت ديگر اعلام سود پيش بيني شده باعث انحـراف در ميـانگين نـرخ بـازده غيرعادي سهام ميشود. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
کلمات کلیدی:  مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                           صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    2
۱-۲- تشریح و بیان مساله    3
۱-۳- اهمیت و  ضرورت تحقیق    6
۱-۴- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    7
۱-۵- استفاده کنندگان از تحقیق    7
۱-۶- اهداف تحقیق    7
۱-۷- سؤالات تحقیق    8
۱-۸- فرضیه های تحقیق    8
۱-۹- روش تحقیق    8
۱-۱۰- تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات    9
۱-۱۱- مدل های تحقیق    9
۱-۱۱-۱- نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود    10
۱-۱۱-۲- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت‌ها    11
۱-۱۱-۳- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت‌ها    12
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه    13
۲-۲- مدیریت سود    14
۲-۲-۱- تعریف مدیریت سود    15
۲-۲-۲- انگیزه‌ها ی مدیریت سود    19
۲-۲-۲-۱- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها    19
۲-۲-۲-۲- انگیزه‌های سیاسی    20
۲-۲-۲-۳-  امنیت شغلی    21
۲-۲-۲-۴-  انگیزه‌های مالیاتی    21
۲-۲-۲-۵-  پاداش مدیران    21
۲-۲-۲-۶- ساختار مالکیت    22
۲-۲-۳- الگوهاي مديريت سود    22
۲-۲-۴- ابزارها وروش‌های مدیریت سود    23
۲-۲-۴-۱- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری    23
۲-۲-۴-۲- انتخاب اصول حسابداری    24
۲-۲-۴-۳- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت    24
۲-۲-۴-۴- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات    24
۲-۲-۴-۵- تعدیل برآوردهای حسابداری    24
۲-۲-۵- هموار سازی از طریق تخصیص    25
۲-۲-۶- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی    25
۲-۲-۷- موافقان و مخالفان مديريت سود    26
۲-۲-۷-۱- ابزارهای مديريت سود از طريق رویدادهای مالی واقعي    29
۲-۲-۷-۲- مديريت سود از طريق رویداد های مالی واقعي    30
۲-۲-۸- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی    32
۲-۲-۸-۱- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده    33
۲-۲-۸-۲- فرضيه هاي تحقيقات اثباتي    33
۲-۲-۸-۲- الف- فرضيه پاداش مدیریت    33
۲-۲-۸-۲- ب- فرضيه بدهي    34
۲-۲-۸-۲- ج- فرضيه هزينه سياسي    35
۲-۲-۹- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی    35
۲-۲-۹-۱- مدل اسلون    35
۲-۲-۹-۲- مدل دی‌آنجلو    36
۲-۲-۹-۳- مدل هیلی    36
۲-۲-۹-۴- مدل صنعت    37
۲-۲-۹-۵- مدل جونز    37
۲-۲-۹-۶-  مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵)    38
۲-۳- مالیه رفتاری  و مباحث مرتبط با آن    39
۲-۳-۱- مرحله ي گذر از مالي استاندارد    41
۲-۳-۲- ظهور مالي رفتاري  و تصمیمات مالی    43
۲-۳-۳-  تئوري چشم انداز    45
۲-۳-۳-۱-  ضرر گريزي    47
۲-۳-۳-۲- حسابداري ذهني    47
۲-۳-۳-۳- کنترل شخصي    48
۲-۳-۳-۴- دوري از تأسف و پشيماني    48
۲-۳-۴- تورش هاي رفتاري سرمایه گذاران    48
۲-۳-۴-۱- روش هاي ابتکاري    49
۲-۳-۴-۲- خودفریبی    51
۲-۳-۴-۳- تعاملات اجتماعی    52
۲-۳-۵- كاربرد ماليه رفتاري در فهم رفتار سرمايه گذاران    53
۲-۳-۶- رفتار سرمايه گذاران    54
۲-۳-۷- شفاف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران    57
۲-۴- پیشنه تحقیق    58
۲-۴-۱-تحقیقات خارجی    58
۲-۴-۲- تحقیقات داخلی    65
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه    71
۳-۲- روش تحقیق    72
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق    72
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق    72
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق    72
۳-۳- فرضیه های تحقیق    73
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها    73
۳-۴-۱- جامعه آماری    74
۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها    74
۳-۴-۳- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گيري آنها    75
۳-۴-۴-  آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون    78
۳-۵- خلاصه فصل    79
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه    80
۴-۲- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش    81
۴-۳-  جدول همبستگی اسپرمن    82
۴-۴-  بررسی مانایی متغیرهای پژوهش    82
۴-۵- آزمونF ليمر و آزمون هاسمن    83
۴-۶- تخمين مدل و تجزيه و تحليل نتايج    84
۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیات    85
۴-۷- خلاصه فصل    87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه    88
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق    88
۵-۳- خلاصه یافته‎های تحقیق    91
۵-۴- نتیجه‎گیری و پیشنهادات    91
۵-۵- محدودیت‎های تحقیق    93
۵-۶- پيشنهادات    94
۵-۶-۱- پيشنهادات مبتني بر تحقيق    94
۵-۶-۲- پيشنهادات براي تحقيقات آتي    94
۵-۷- خلاصه فصل    95
فهرست منابع و مأخذ    96
الف- منابع فارسي    96
ب- منابع لاتين    98
چکیده انگلیسی    105
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت