سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

پایان نامه آشنایی با ساختار UML
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
حجم : 690 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست
فصل اول
UML    1
بخش اول « آشنایی با مفهوم Uml»    2
۱-۱ تكامل    2
۲-۱ تعریف  UML     2
۳-۱معنای UML    3
۴-۱ تاریخچة UML    3
۵-۱ مدل و مدلسازی UML    4
۶-۱ویژگیهای UML    5
۷-۱هدف UML    7
۸-۱ میدان دید در UML     10
۹-۱ اولین محصولات UML      11
۱-۹-۱ تعاریف محصولات UML     11
۱۰-۱ مفاهیم UML     12
۱۱-۱ الحاقات UML     13
۱۲-۱ ويژگي هاي جديد UML    14
۱۳-۱ UML ، گذشته ، حال و آينده     14
۱۴-۱ زمينه UML    16
۱۵-۱ UML و شركاي UML     17
۱۶-۱ UML  حال و آينده     18
۱۷-۱ صنعتي سازي     19
۱۸-۱ تكامل UML  آينده     20
۱۹-۱ توسعه محصولات پروژه     21
۲۰-۱ زبان های برنامه نویسی     22
۱-۲۰-۱ ابزار     22
۲-۲۰-۱پردازش    23
۳-۲۰-۱ مقایسه UML   با زبانهای دیگر     23
۴-۲۰-۱ چهره جدید UML      24
۲۱-۱ بخش سوم « نمودارهای UML »    27
۱-۲۱-۱ نمودار کلاس (Class Diagram):    27
۲-۲۱-۱ نمودار اشیاء (Object Diagram):    27
۳-۲۱-۱ نمودار موردکاربرد (Usercase Diagram):    27
۴-۲۱-۱ نمودارهای تعامل (Interaction Diagram):    27
۵-۲۱-۱ نمودارحالت (Statechart Diagram):    28
۶-۲۱- ۱نمودار فعالیت (Activity Diagram):    28
۷-۲۱-۱نمودار اجزاء(Component Diagram):    28
۸-۲۱-۱ نمودار به کارگماری(Deployment Diagram):    28
فصل دوم
طراحی برنامه    21
۱-۲ UML چيست ؟    30
۲-۲ روند شکل گيری UML     30
۳-۲ دياگرام های UML     31
۴-۲ آناليز شی گراء  (OOA)     32
۱-۴-۲ طراحی شی گراء ( OOD )     33
۲-۴-۲ دياگرام های کلاس UML     33
۳-۴-۲ خصايص کلاس (Properties , Attributes)     34
۴-۴ -۲ علايم +  و –     34
۵-۴-۲ متدهای کلاس ( عمليات )     35
۶-۴-۲ متدهای کلاس و آرگومان ها     36
فصل سوم
فرآيند توسعه    40
۱-۳ مرحله شروع     42
۲-۳  مرحله تفصيل     42
۳-۳  انواع ريسك هاي     42
۱- ۳- ۳ ريسك نيازمندي ها     43
۲-۳-۳  انواع مدل ها     43
۴-۳ ريسك فني     45
۵-۳ ريسك مهارت     45
۱-۵-۳ معماري خط پايه     46
۲-۵-۳ برنامه ريزي     46
۶-۳  الگو ها     50
۷-۳ مرحله انتقال     50
۸-۳ مرور     51
منابع    52
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت نانوکامپوزیت چند لایه ای سیلیکاته پرکاربرد در سپرهای حرارتی

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن

پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه تحلیل تطبیقی بافت شهر اردبیل

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده به پلی کلینیک خاتم النبیا

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه

پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان