سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

پایان نامه آشنایی با ساختار UML
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
حجم : 690 کیلوبایت
قیمت : 100,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
فهرست
فصل اول
UML    1
بخش اول « آشنایی با مفهوم Uml»    2
۱-۱ تكامل    2
۲-۱ تعریف  UML     2
۳-۱معنای UML    3
۴-۱ تاریخچة UML    3
۵-۱ مدل و مدلسازی UML    4
۶-۱ویژگیهای UML    5
۷-۱هدف UML    7
۸-۱ میدان دید در UML     10
۹-۱ اولین محصولات UML      11
۱-۹-۱ تعاریف محصولات UML     11
۱۰-۱ مفاهیم UML     12
۱۱-۱ الحاقات UML     13
۱۲-۱ ويژگي هاي جديد UML    14
۱۳-۱ UML ، گذشته ، حال و آينده     14
۱۴-۱ زمينه UML    16
۱۵-۱ UML و شركاي UML     17
۱۶-۱ UML  حال و آينده     18
۱۷-۱ صنعتي سازي     19
۱۸-۱ تكامل UML  آينده     20
۱۹-۱ توسعه محصولات پروژه     21
۲۰-۱ زبان های برنامه نویسی     22
۱-۲۰-۱ ابزار     22
۲-۲۰-۱پردازش    23
۳-۲۰-۱ مقایسه UML   با زبانهای دیگر     23
۴-۲۰-۱ چهره جدید UML      24
۲۱-۱ بخش سوم « نمودارهای UML »    27
۱-۲۱-۱ نمودار کلاس (Class Diagram):    27
۲-۲۱-۱ نمودار اشیاء (Object Diagram):    27
۳-۲۱-۱ نمودار موردکاربرد (Usercase Diagram):    27
۴-۲۱-۱ نمودارهای تعامل (Interaction Diagram):    27
۵-۲۱-۱ نمودارحالت (Statechart Diagram):    28
۶-۲۱- ۱نمودار فعالیت (Activity Diagram):    28
۷-۲۱-۱نمودار اجزاء(Component Diagram):    28
۸-۲۱-۱ نمودار به کارگماری(Deployment Diagram):    28
فصل دوم
طراحی برنامه    21
۱-۲ UML چيست ؟    30
۲-۲ روند شکل گيری UML     30
۳-۲ دياگرام های UML     31
۴-۲ آناليز شی گراء  (OOA)     32
۱-۴-۲ طراحی شی گراء ( OOD )     33
۲-۴-۲ دياگرام های کلاس UML     33
۳-۴-۲ خصايص کلاس (Properties , Attributes)     34
۴-۴ -۲ علايم +  و –     34
۵-۴-۲ متدهای کلاس ( عمليات )     35
۶-۴-۲ متدهای کلاس و آرگومان ها     36
فصل سوم
فرآيند توسعه    40
۱-۳ مرحله شروع     42
۲-۳  مرحله تفصيل     42
۳-۳  انواع ريسك هاي     42
۱- ۳- ۳ ريسك نيازمندي ها     43
۲-۳-۳  انواع مدل ها     43
۴-۳ ريسك فني     45
۵-۳ ريسك مهارت     45
۱-۵-۳ معماري خط پايه     46
۲-۵-۳ برنامه ريزي     46
۶-۳  الگو ها     50
۷-۳ مرحله انتقال     50
۸-۳ مرور     51
منابع    52
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت