سبدخرید راهنمای خرید درخواست فایل تراکنش ها بلاگ
محبوب ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه اثرات مدیریت سود روی ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
حجم : 1674 کیلوبایت
قیمت : 330,000ریال


پرداخت
بعد از فرایند پرداخت لینک دانلود برای شما ظاهر می گردد.
 
چكيده
اين پژوهش به بررسي اثرات مدیریت سود روی ساختار شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد. معيار اندازه گيري ساختار سرمايه شركتها نسبت‌هاي اهرمي‌مي‌باشد. اقلام تعهدي اختياري حسابداري با استفاده از مدل تعديل شده جونز تخمين زده شده است. و در نهايت براي آزمون فرضيه‌ها پس از آماده­سازي متغيرها با استفاده از نرم افزار Excel و انجام محاسبات لازم جهت دستيابي به متغيرهاي مورد نياز جهت انجام تحقيق، براي تخمين مدل­هاي اقتصادسنجي با استفاده از داده­هاي گردآوري شده از نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي در ۲۹۳ شركت توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵ نشان مي‌دهد كه قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري،  بازده حقوق صاحيان سرمايه و اندازه شركت همگي با ساختار سرمايه در ارتباط هستند. بنابراين فرضيات اول، سوم و چهارم تحقيق رد نمي‌شود، ولي فرضيه دوم تحقيق رد مي‌شود قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري رابطه منفي و بازده حقوق صاحبان سرمايه و اندازه شرکت رابطه مثبتي با ساختار سرمايه دارند.  بازده دارايي‌ها نيز رابطه معناداري با ساختار سرمايه ندارد.
 
فهرست مطالب
چکيد
فصل اول:کليات تحقيق
۱-۱٫مقدمه
۱-۲٫بيان مسئله
۱-۳٫اهميت وضرورت تحقيق
۱-۴٫اهداف پژوهش
۱-۵٫سوالات پژوهش
۱-۶٫فرضيه هاي پژوهش
۱-۷٫تعاريف عملياتي
۱-۸٫نهادها و موسساتي كه مي توانند از يافته هاي اين پژوهش بهره گيرند
۱-۹٫جامعه اماري
۱-۱۰٫نمونه و نحوه جمع اوري داده ها
۱-۱۱٫روش تحقيق
۱-۱۲٫روش تجزيه و تحليل داد ها
۱-۱۳٫قلمرو پژوهش
۱-۱۴٫خلاصه فصل و ساختار پژوهش
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱٫مديريت سود
۲-۱-۱٫ مقدمه
۲-۱-۲٫تعريف
۲-۱-۳٫اهدف گزارشگري سود
۲-۱-۴٫مباني نظري مديريت سود
۲-۱-۵٫اندازه‌گيري مديريت سود
۲-۱-۵-۱٫روش جمع اقلام تعهدي اختياري
۲-۱-۵-۲٫روش جمع اقلام تعهدي
۲-۱-۶٫مديريت سود وآزادي عمل مديران
۲-۱-۷٫ابزارهاي مديريت سود
۲-۱-۸٫راهبردهاي مديريت سود
۲-۱-۹٫انواع مديريت سود
۲-۱-۹-۱٫مديريت سود از طريق تخصيص به دوره هاي زماني
۲-۱-۹-۲٫انتخاب و تغيير اصول حسابداري
۲-۱-۹-۳٫ مديريت اقلام تعهدي
۲-۱-۹-۴٫ مديريت واقعي سود
۲-۱-۱۰٫جنبه هاي مورد بررسي مديريت سود
۲-۱-۱۱٫مديريت سود و وجوه نقد حاصل از عمليات
۲-۱-۱۲٫ تكنيك‌هاي مديريت سود
۲-۱-۱۳٫الگوهاي مديريت سود
۲-۱-۱۳-۱٫الگوي پاكسازي
۲-۱-۱۳-۲٫الگوي حداقل كردن سود
۲-۱-۱۳-۳٫ الگوي حداكثر كردن سود
۲-۱-۱۳-۴٫ الگوي هموارسازي سود
۲-۱-۱۴٫انگيزه‌هاي مديريت سود
۲-۱-۱۴-۱٫ انگيزه‌هاي مبتني برگزارشگري مالي
۲ ـ۱-۱۴-۲ انگيزه‌هاي قراردادي
۲-۱-۱۴-۳٫ انگيزه‌هاي سياسي
۲-۱-۱۴-۴٫ انگيزه‌هاي عرضه اوليه سهام
۲-۱-۱۴-۵٫ انگيزه‌هاي مالياتي
۲-۱-۱۴-۶٫ انگيزه‌هاي مبتني بر تغيير در كادر مديريت
۲-۱-۱۵٫كيفيت سود
۲-۱-۱۶٫كيفيت سود و مديريت سود
۲-۱-۱۷٫مديريت سود و هموار سازي سود
۲-۱-۱۸٫عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود
۲-۱-۱۹٫چرا مديريت سود همچنان تداوم دارد
۲-۱-۲۰٫ مديريت سود " خوب " است يا " بد "
۲-۲٫ ساختار سرمايه  
۲-۲-۱٫ مقدمه
۲ -۲ -۲٫نسبت‌هاي ساختار مالي
۲-۲-۲-۱٫نسبت‌هاي ساختاري
۲ – ۲ -۲ -۲٫ نسبت‌هاي پوششي
۲-۲-۳٫ نظريه‌هاي متفاوت پيرامون ساختار سرمايه
۲-۲-۴٫نظريه سنتي
۲-۲-۵٫نظريه سود خالص
۲-۲-۶٫نظريه سود عملياتي خالص
۲-۲-۷٫ نظريه ميلر و موديلياني
۲-۲-۷-۱٫مفروضات مدل موديلياني و ميلر
۲-۲-۷-۲٫نظريه‌هاي موديلياني و ميلر ، بدون در نظر گرفتن ماليات
۲-۲-۷-۳٫ نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات
۲-۲-۷-۴٫انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر
۲-۲-۸٫ نظريه توازي ايستا
۲-۲-۹٫ نظريه سلسله مراتبي
۲-۲-۱۰٫فرضيه‌ي هشدار دهنده
۲-۲-۱۱٫نظريه‌ي حركت هم‌گام با بازار
۲-۲-۱۲٫عوامل مؤثر تصميمات ساختار مالي
۲-۲-۱۲-۱٫عوامل دروني
۲-۲-۱۲-۲٫عوامل بيروني
۲-۳٫پيشينه
۲-۳-۱٫تحقيقات داخلي
۲-۳-۲٫تحقيقات خارجي
۲-۴٫خلاصه فصل
فصل سوم:روش تحقيق
۳-۱٫مقدمه
۳-۲٫فرضيات تحقيق
۳-۳٫ جامعه تحقيق و نحوه­ي نمونه­گيري از آن
۳-۴٫ روش گردآوري اطلاعات و داده­ها
۳-۵٫روش تحقيق
۳-۶٫ مدل هاي آماري و متغيرهاي تحقيق
۳-۷٫ خلاصه فصل
فصل چهارم:تجزيه و تحليل نتايج 
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ برآورد مدل (۱) و محاسبه اقلام تعهدي اختياري
۴-۳٫ آماره هاي توصيفي
۴-۴٫ جدول ضرايب همبستگي
۴-۵٫ برآورد مدل (۳)
فصل پنجم:خلاصه تحقيق و نتيجه گيري
۵-۱٫مقدمه
۵-۲٫خلاصه تحقيق
۵-۳٫نتايج كلي تحقيق
۵-۳-۱نتايج مربوط به آزمون فرضيه اول
۵-۳-۲٫ نتايج مربوط به آزمون فرضيه دوم
۵-۳-۳٫ نتايج مربوط به آزمون فرضيه سوم
۵-۳-۴٫ نتايج مربوط به آزمون فرضيه چهارم
۵-۴٫پيشنهاد براي تحقيقات آتي
۵-۵٫محدوديت هاي تحقيق
۵-۶٫خلاصه فصل
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
پيوست و ضمائم
 
 

راهنمای فایل

برترین ها
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران

پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

پایان نامه بررسی تحلیلی صلاحیت شخصی در حقوق ایران

پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان

پایان نامه مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

پایان نامه ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار

پایان نامه مدیریت بلوغ سازمانی (OPM3)

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران

نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک و بررسی راهکارهای جدید در این زمینه

پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه تأثیر ویژگی های حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ

پایان نامه بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت